صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

bashirsamim.jpg

احمد بشیر صمیم

سناتورانتخابی

ولایت بدخشان

________________________________________________________________________

نام وتخلص:                     سناتور احمدبشیر صمیم    

نام پدر:                           حاجی خدابخش

سال تولد :                       1353

محل تولد :                       ولسوالی درایم ولایت بدخشان

سکونت اصلی :                ولسوالی داریم ولایت بدخشان

سکونت فعلی :                 کابل

حالت مدنی :                    متاهل

تحصیل :                         لیسانس تکنالوژی طبی کابل

حوزه انتخاباتی :               بدخشان

کمیسیون مربوط :      رفاه عامه ومنابع طبعي ومحيط زيست ، صحت ،کاروکارگر،اصلاحات اداري ،بيوه ها ،تربيت بدني وسره مياشت          وظیفه درکمیسیون :          معاون

سابقه کاری :                   کارمنددفترمشترک انتخابات ، رئیس انکشافی ولسوالی درایم ، سوپروایزرطبی درموسسه میرلین کف

                                  ولایت کندز.  

شماره هاي تماس تیلفونی: 0776481796-0706454656