صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

monshi.bmp

محمد اسماعیل منشی

سناتور انتصابی

________________________________________________________________________

نام وتخلص :              سناتور محمد اسماعیل منشی

نام پدر:                    ملارحیم قل

سال تولد :                 1337هـ ش

محل تولد :                ولسوالی آقچه ولایت جوزجان                                                               

سکونت اصلی :          ولسوالی آقچه ولایت جوزجان

سکونت فعلی :           مکروریان اول  کابل

حالت مدنی :              متاهل

تحصيل:                   ليسانس تاريخ عمومي پوهنتون کابل

سال فراغت:              1364

حوزه انتخاباتی :         انتصابی

کمیسیون مربوط :       امورتقنینی ، عدلی وقضايی ( نظارت حقوقی ، حقوق بشرومبارزه بافساد اداری )

وظیفه درکمیسیون :     عضو

سابقه کاری :             مدیرسکتورسواد آموزی ، عضوکمیسیون  ملي توزیع بورس ها واشتراک درفعالیت های فرهنگی واشتراک    درلویه جرگه هابعد ازسال1380

شماره تماس تیلفونی :  0796541980