صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

1 اسد سال 1386

نخستین جلسات نوبتی برخی کمیسیون های مشرانو جرگه امروز پس از تعطیلات تابستانی آغاز یافت .

درجلسات عمدتاً روی نتایج دیدارها وملاقات سناتوران با موکلین شان ومشکلات مردم ولایات بحث های صورت گرفت .

درکمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریاست داکترزلمی   روسای مرکزی وزارت صحت عامه به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارایه نمودند.

روسای مذکور که بنا به شکایات منسوبین وزارت صحت عامه وشفاخانه ها دعوت شده بودند ، سوالاتی دررابطه به  فساد اداری در بخش های قرار داد موادلوژستکی ، موضوع ملکیت ها ی این وزارت ،چگونه گی اعاشۀ مریضان داخل بستر در شفاخانه ها ، توظیف وتقرردوکتوران درشفاخانه ها ونبود لایحه کاری شفاخانه های خصوصی  ازآنان مطرح شد .

پاسخ های آنان قناعت اعضای کمیسیون را فراهم کرده نتوانست وقرار برآن شد که  موضوع با ارایه اسناد قناعت بخش   همراه با  لوایح ومقررات مربوطه دریکی ازجلسات بعدی این کمیسیون مورد بحث قرارگیرد.

  درکمیسیون روابط بین المللی به ریاست محمد علم  ایزدیار به اشتراک نمایند گان ولسوالی رستاق ولایت تخار موضوع زندانی شدن هشت افغان درکشورهند مورد بحث قرار گرفت .

  نمایند گان مذکور مدعی اند که این افراد جهت پیدا نمودن کار در سال 1996 به کشمیر هندرفته بودند که بنابه دلایل نا معلوم  از سوی دولت هندو ستان زندانی شدند که تا فعلاً بخاطر رهایی آنها از سوی دولت هیچ نوع اقدامی صورت نگرفته است.

 درجلسه قرار کمیسیون بر آن شد تا وزیر امور خارجه بخاطر ارائه معلومات دراین زمینه به جلسۀ بعدی کمیسیون  دعوت گردد .

 

 

ریا ست اطلاعات و ارتباط عامه مشرا نو جرگه

6 اسد 1386

  اولین جلسۀ عمومی  مشرا نو جرگه پس از تعطیلات تابستانی سال جاری امروز به ریاست و سخنرانی سید حامد گیلانی نا یب اول مشرا نو جرگه دایر گردید .

 درجلسه نخست با تلاوت آیات  قرآن عظیم الشان به روح اعلیحضرت محمد ظاهرشاه با بای ملت و شهدای دیگری که در حوادث مختلف اخیر جا نهای خود را از دست داده اند  اتحاف دعا صورت گرفت .

 درجلسه داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشرا نوجرگه با ارائه گزارش مختصری ،کار کرد های مشرا نو جرگه و کمیسیون های آنرا در دورۀ  اول سال دوم کاری مثبت خوانده و خواهان مو فقیت های بیشتر اعضای مشرا نو جرگه در دورۀ جدید کاری گردید .

 در بخش دیگر جلسه سناتو منور نظا می نمایندۀ  ولایت نورستان  که از طرف شورای ولایتی آن و لایت به عوض مرحوم شیر محمد نورستانی  انتخاب گردیده است به اعضای جلسه معرفی گردید .

 منور نظامی لیسانس حربی پوهنتون و افسر نظامی بوده و 38 سال عمر دارد .

 سناتور شیر محمد نورستانی  سال گذشته به اثر مریضی که عاید حالش شده بود وفات نموده است .

 در اخیر جلسه ،لست  سناتورانی که در جرگۀ قریب الوقوع امن منطقوی عضویت حاصل نموده اند غرض آماده گی های لازمه  قرائت گردید .

 

مورخ 7/ اسد /1387

جلسۀ نوبتی مشرانو جرگه امروز به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگۀ پیرامون معرفی سه مصوبه ولسی جرگه و استماع گزارشات و لایتی تدویر یافت .

مصوبات ولسی جرگه شامل قانون فروش عقار به موسسات بین الملی ، قانون رسانه ها و قانون وکلای مدافع به اعضای جلسه معرفی شده و غرض غور و بررسی یا وارد نمودن برخی تعدیلات و تغیرات به کمیسیونهای روابط بین الملی ،امور مذهبی ، معارف و تحصیلا ت عالی و کمیسیون امور تقنین مشرانو جرگه محول گردید .

در بخش دیگر جلسه محمد عمر شیرزاد سناتورولایت کندهاردرمورد نا امنی ها در آن ولایت ،تلفات روز افزون اهالی ملکی از سوی قوت های ناتو وائتلاف، جمع آوری پول به نام باز سازی  از تاجران کندهار و شفاف نبودن مصارف آن ، گشت و گذار علنی طالبان  در بعضی ولسوالی ها ، ترور و کشتن علما و موسفیدان از سوی طالبان ، دست داشتن برخی منسوبین  پولیس در قاچا ق مواد مخدروطالبان ، سقوط مکاتب در بسیاری محلات و ضرورت یک لیلیه دو هزار نفری برای شاگردان مکاتب در شهر کندهار ، تخریب محصولات زراعتی در اثر بارانهای بی موقع و سیلابها و نیز پایین بودن سطع قیمت محصولات زراعتی ، باعث ناراحتی مردم گردیده و خواهان رسیده گی  به حل این معضلات از سوی مراجع مسوول گردید .

انجینرمحمد عارف سروری سناتور ولایت پنجشیر، وضع امنیتی  آن ولایت را  قناعت بخش خوانده  ولی وضع معارف ،صحت عامه ،پروسه بازسازی  وکمک به آسیب دیده گان سیلابها را غیرقناعت بخش خواند.

حاجی وکیل محمد لایق سناتور ولایت پکتیا در گزارش خود از نبود تعمیر بیش ازیک صد مکتب ، اجرانشدن معاش پنج ماهه پولیس کمکی، نبود پولیس کافی در برخی ولسوالی ها ، عدم اجراات لازم وزارت فواید عامه در ترمیم و باز سازی سرکها ، عدم مساعدت به آسیب دیده گان سیلابها  ومقاومت شجاعانه نیروی اربکی ولسوالی پتان آن ولایت درعقب راندن دهشت افگنان درماه سرطان باوصف عدم پرداخت معاش وامکانات مالی یادآوری نمود.

داکتر میر بت خان منگل سناتور ولایت خوست از مشکلات معارف ، نارضایتی معلمین از کمبود معاش ، نبود کلینیک های صحی در برخی ولسوالی ها ، مشکلات راه های مواصلاتی ، کمبود انرژی برق ، نبود مساجد جامع در محلات و مشکلات مهاجرین عودت کننده تذکر به عمل آورد .

عبدالقادر دوستم سناتور ولایت جوزجان از تظاهرات اخیرمردم آن ولایت  یاد نموده گفت که مظاهره حق مسلم مردم بوده ؛آما به عوض توجه به خواسته های مردم واکنش مسلحانه صورت گرفت که باعث  تلفات  بیش ده نفرومجروحیت یک تعدادهموطنان  گردید .

وی وضعیت معارف ، صحت عامه ، پروگرامهای بازسازی و سایرعرصه های عمرانی را در آن ولایت قناعت بخش خواند .

در اخیر جلسه گزارشهای ارایه شده به کمیسیونهای مربوطه محول گردید تا ازطریق قوۀ مجریه غرض حل آن اقدامات صورت گیرد.

قابل ذکراست که اعضای شورای ملی به اساس فرمان رئیس جمهوردر ایام تعطیل تابستانی با موکلین خود در ولایات دید وبازدید نموده وگزارشات شانرا را درزمینه به مجلس ارایه میدهند.

8 اسد 1386 

کمیسیونهای مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمودند   

درجلسه کمیسیون امور مذهبی ،فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی  به ریاست مولوی ارسلان رحمانی در مورد عدم تطبیق تصامیم قبلی کمیسیون مبنی بر  ادغام مکاتب نمبر اول و نمبر دوم غازی ایوب خان قراربرآن شد که معین تدریسی جهت وضاحت موضوع به  یکی  از جلسات کمیسیون دعوت  گردد.

در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی درمورد  موضوع غصب زمین خانم صدیقه از سوی انجنیرعبیدالله کارمند شاروالی کابل  و موضوع افسرانDDR  شدۀ وزارت دفاع ملی مورد بحث صورت گرفت .

 قرار کمیسیون بر آن شد تا معاون شاروالی کابل  و هیئت موظف درموضوع غصب زمین موصوفه ووزیر دفاع ملی در موردافسران، دی دی آر شدۀ آن وزارت غرض توضیحات لازمه به جلسات بعدی کمیسون دعوت گردند .

  در کمیسیون امور تقنینی ونظارت حقوقی به ریاست پوهنوال محبوبه حقوقمل ، قانون  وکلای مدافع مصوب ولسی جرگه ودر کمیسیون امور بین المللی به ریاست احمد شاه رمضان روی مصوبه ولسی جرگه در مورد  قا نون فروش عقار  به  مؤسسات بین المللی توام با تعدیلات پیشنهادی مورد بحث قرارگرفتند.

در کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست حاجی شیر محمد آخند زاده روی پیشنهادات و مشکلات   مردم ولایات مربوطه که در تعطیلات تابستانی به اعضای کمیسیون در مورد اوضاع نظامی و امنیتی  کشور مطرح شده بود، بحث صورت گرفت و در زمینه تصامیم اتخاذ گردید .        

درکمیسیون اقوام ،قبایل و کوچی ها به ریاست پیر سید ابراهیم گیلانی روی نحوه تدویر قریب الوقوع جرگۀ امن منطقوی واثرات آن به صلح منطقوی تبادل نظرصورت گرفت.

در کمیسیون مصئونیت و امتیازات به ریاست حاجی وکیل محمد لایق روی امتیازات مامورین درالانشاه بحث نموده ،تصمیم اتخاذ گردید .

کمیسیون شورهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد روی گزارشات واصله شورا های ولایتی  بدخشان وبامیان و طرزالعمل شوراهای ولایتی ،کمیسسیون امور شهدا و معلولین به ریاست طیبه زاهدی روی مشکلات معلولین بنیاد خیریۀ پیر هرات، بحث نمودند .

    کمیسیون مالی و بودجه به ریاست محمد اکبر وحدت ،کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست محترمه حبیبی، کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر باختر امین زی وکمیسیون اقتصاد ملی به ریاست فضل کریم محمودی روی موضوعات مربوطه تدویر جلسه نمودند.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

9 اسد 1386

جلسه نوبتی مشرانو جرگه امروز پیرامون دوسیۀ قتل مرحوم سناتور عبدا لصبور فرید و استماع گزارشات ولایتی تدویر یافت .

  در جلسه نخست بحث های آزاد  به ریاست بر هان الله شینواری  نایب دوم مشرانو جرگه  پیرامون مشکلات مبرم محلی  وملی  صورت گرفت.

  دراین بحث پیرسید ابراهیم گیلانی درمورد رهایی گروگانان کوریایی صحبت نموده گفت که این موضوع با طالبان باید از طریق مفاهمه و صلح آمیز حل گردد و دراین راستا از سهم فعال مولانا عبدالرحمن حکمیی سناتور ولایت غزنی که در ترکیب هیئت کمیسیون مفاهمه با طالبان در مورد حل موضوع گروگانان کوریایی ، یاد آوری نمود .

  همچنان سناتور سلطان جان خاکسار ازچگونگی قرار داد معدن مس عینک با کمپنی های چینایی و قزاقی یاد نموده گفت که کمپنی قزاقی تسهیلات و امتیازات بیشتر ی را متقبل میگردد ؛ ولی وزارت معادن تلاش دارد که این قرار داد را با کمپنی چینایی عقد نماید .موضوع غرض بررسی به کمیسیونهای سمع شکایات و اقتصاد ملی محول گردید .

  دربخش دیگر جلسه  به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه در مورد پیگیری دوسیه قتل عبدالصبور فرید چند تن از سناتوران  صحبت نموده ، روند تحقیق و بازجویی متهمن قضیه را از سوی مراجع مربوط کند و ناکافی خوانده افزودند که دست های از مقامات بلند رتبه وجود دارد  که میخواهند پروسه تحقیق و محاکمۀ عاملین قضیه را اخلال  نمایند.

  سناتور عبدالشکور گفت که در ابتداء قضیه از طرف پولیس ولایت کابل به وجه بهتر تحقیق میشد و دوسیه قبل از اکمال تحقیق به وزارت داخله خواسته شد سپس  از ریاست مبارزه با تروریزم به سارنوالی امنیت ملی و از سارنوالی به محکمه محول گردید که محکمه دوسیه را ناقص خوانده مسترد نمود و پروسه تحقیق از روند اصلی خود منحرف گردیده است.

  در جلسه خاطر نشان شد که موضوع از سوی کمیسیون مصئونیت و امتیازات  اعضای مشرانو جرگه به صورت جدی تعقیب گردد و اگر مقامات مسوول در زمینه اجراات لازمه انجام نمیدهند ، با رئیس جمهور افغانستان در میان گذاشته شود .

  دراخیرجلسه محمد انور مرادی سناتور ولایت نیمروز وضع مهاجرین که اخیراً ازکشور ایران اجبارآ اخراج گردیده در آن ولایت رقت بار خوانده گفت که آنان به مشکلات نبود آب آشامیدنی ، سرپناه ،نبود زمینۀ کار و اشتغال مواجه اند که تا اکنون از طرف دولت و دیگر موسسات خیریه توجه لازم صورت نگرفته است .

  نورالله معمار سناتور ولایت نورستان کارهای وزارت معارف و صحت عامه را در آن ولایت قناعت بخش خوانده   اما از روند بطی پروسۀ بازسازی و پروگرام های انکشافی و عدم تو جه مسوولین به آسیب دیده گان سیلابها تذکر به عمل آورد .

  سید محسن آغا سناتور ولایت غور در گزارش خود از مشکلات معارف، صحت عامه ، بیکاری ، فقر ، ضرورت ترمیم وبازسازی سرکها، کمبود انرژی برق و عدم توجه وزارت  اطلاعات و فرهنگ را در حفظ و نگهداری آثار باستانی آن ولایت یاد آوری نمود .

  طیبه زاهدی سناتور ولایت هرات امنیت آن ولایت را قناعت بخش دانسته ؛ اما موجودیت سلاح را د ر دست افراد غیرمسوول ، فقر ، بیکاری و عدم توجه به مشکلات کوچیها و معلولین را عوامل بی ثباتی آن ولایت عنوان نمود.

  خانم محترمه حبیبی سناتور ولایت بادغیس وضع امنیتی آن ولایت را وخیم خوانده گفت اخیرآ ولسوالی قادیس آن ولایت تحت اشغال مخالفین قرار گرفته است  وهمچنان از کمبود پروژه های عمرانی و باز سازی تذکرداد .

 

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

9سرطان 1386

جلسه مشترک کمیسیون امن منطقوی و سنا توران عضوء این جرگه به منظور آشنایی از برنامه های کاری جرگه امروز در مقر شورا ملی دایر گردید.

در این جلسه سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه ضمن تشریح ضرورت تدویر این جرگه و تعداد قابل ملاحظۀ اعضای شورای  ملی در ترکیب این جرگه معلومات ارایه نمود

 داکتر فاروق وردک رئیس دارالنشای کمیسیون جرگه امن منطقوی روی ضرورت ، اهداف ، ترکیب ، اجندا و نتایج متو قعۀ این جرگه صحبت نموده گفت که این جرگه عنقریب برای سه ونیم روز در تالار خیمه لویه جرگه برگذار گردد که سه و نیم صد تن از جانب افغانستان و سه و نیم صد از جانب پاکستان در آن شرکت میمایند .

فاروق وردک افزود که قبل از تدویر این جرگه ، برای جانب افغانی برای سه روز جلسات آشنایی در کابل برکذار میگردد.

وی ابراز امیدواری کرد که موفقیت افغانستان به همدست بودن و هماهنگی و داشتن اهداف واحد اعضای جرگه متکی میباشد .

در جرگۀ امن منطقوی اهداف مثل تقویت مناسبات خوب میان دو کشور ، تحلیل عوامل تروریزم و مخالفت های مسلحانه با اتخاذ میکانیزم دو جانبه برای  مبارزه با ترویزم و مواد مخدر ، مسدود نمودن پنا ه گاهای تروریستان و تاً مین روابط نماینده گان سیاسی دو کشور ، جامعه مدنی و رو شنفکران تعیین گردییده  است .       

 

 

فتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

10 اسد 1386

کمیسیون های مشرانو جرگه امروز تدویر جلسه نمود.

اعضای کمیسیون جنسیت و جامعه مدنی مشرانو جرگه طی نشست خبری امروز خواهان آزادی گروگانان کوریایی از اسارت طالبان گردیدند .

در این نشست که به اشتراک تعدادی از سناتوران اناث و برهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه تدویر یافته بود خانم  صدیقه بلخی رئیس کمیسیون جنسیت و جامعه مدنی از لحاظ احکام شرعی و عرف افغانی گروگان گیری را حرام دانسته و خواهان رهایی آنان گردیدند.

در کمیسیون امور بین المللی به ریاست احمد شاه رمضان  قا نون رسانه های همگانی مصوب ولسی جرگه و گزارش سیزدهمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیشنری ملل متحد در رابطه به امور پناهندگان در شهر دوبی مورد غور و بررسی قرار گرفت

در کمیسیون اقوام و قبایل وامور کوچیهای مشرانو جرگه به ریاست پیر سید ابراهیم گیلانی ، روی نتایج هیات مفاهمه با طالبان درمورد  رهایی گروگانان کوریایی در مربوطات ولایت غزنی صحبت گردید واز سعی و تلاش هیئت به ویژه از سهم فعال مولانا عبدالرحمان حکیمی عضو این کمیسیون یاد آوری به عمل آمد .

در کمیسیون امور مذهبی ، معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی ، قانون رسانه های همگانی مصوب ولسی جرگه توام با وارد نمودن برخی تعدیلات پیشنهادی از ماده اول الی دهم آن به بررسی گرفته شد .

  در کمیسیون امور داخلی به ریاست محمد عارف سروری ، در مورد  اسلحه و مهمات که  اخیراً در ولایت بلخ کشف گردیده است، صحبت به عمل آمد و  از ارگانهای کشفی خواسته شد تا در ردیابی اشخاص ذیدخل و مجریان اصلی آن   تلاش خودرا ادامه دهند.

اعضای کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به ریاست داکتر زلمی دیروز، شکایت برخی   پرسونل طبی شفاخانه  چهار صد بستر را با مسولین ریاست صحیه اردو  در آن ریاست مطرح نمودند .

  شکایات آنان از ناحیه تبدیلی دکتوران در اثنای فراگیری آموزش تخصصی به ولایات، توظیف  تکنشن ها وکارمندان لابرتوار به حیث دکتوران جراحی  و توهین و تحقیرآنان توسط رئیس صیحه اردو به این کمیسیون مواصلت نموده بود .

اعضای کمیسیون طبق برنامه مرتبه ، شکایات مذکور را  با رئیس صحیه مطرح نمودند و بخاطر عدم اطلاع شکایت کننده گان که باید در این نشست حضور می داشتند  ،بالای رئیس صیحه اردو  انتقاد گردید  و موضوع غرض بررسی به جلسه بعدی مو کول شد .

در کمیسیون مصئونیت و امتیازات به ریاست انجنیر افضل احمدزی پیرامون حقوق و امتیازات کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه با روسای اداره امور  بحث صورت گرفت و در زمینه تصامیم اتخاذ گردید .

درکمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی  به ریاست شیر محمد آخند زاده  درمورد اوضاع امنیتی ولایات کشور وعرایض واصله بحث به عمل آمد .

در کمیسیون رفاه عامه به ریاست داکتر با ختر امین زی ،اصول وظایف داخلی مشرا نو جرگه و قا نون وکلای مدافع به بررسی گرفته شد  .

درکمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد روی مکتوب ارسالی شورای ولایتی قندهار مبنی بر  اموال تجارتی حاجی وکیل کریمی که  از شرکت فتوریکس کشور قزاقستان خریداری شدبود که شرکت مذکور این امول را  به یک شرکت دیگری به فروش رسانیده  است ،بحث صورت گرفت  و در زمینه تصامیم اتخاذ گردید .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

11  اسد 1386

اعضای کمیسیون سمع شکایت مشرانو جرگه دیروزبه ریاست داکترزلمی  بامعیت نماینده های وزارت صحت عامه و شاروالی کابل مشکلات محبوسین زندان پلچرخی را بررسی نمودند.

 زندانیان مشکلات شان را درزمینه های صحی ، بی توجهی به نظافت  زندان ، غذای بی کیفیت ، نبود کورسهای حرفوی و تربیتی و گرفتن نشان  شصت و امضای اجباری  محبوسین قبل از ارایه جوابات شان از سوی  ارگانهای تحقیق، مطرح بحث قراردادند  . 

برای رفع این شکایات بنا به تقاضای کمیسیون یک گروپ ازدکتوران صحت عامه حدود یک هزار تن از محبوسین را معاینه  و ادویه لازمه را تو صیه نمودند و متعهد گردیدند که   در هر پانزده روز از وضع صحی محبوسین وارسی مینمایند .

همچنان ریاست تنظیف شاروالی کابل حدود(300) موتر کثافات رابه اثر تقاضای این کمیسیون  اززندان مذکور انتقال داده متعهد گردیدند که هر هفته این زندان را پاک کاری مینمایند  .

محبوسین ،از کار کمیسیون موظف  که رئیس جمهورکشور بنابه پیشنهاد کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه به خاطر بررسی دوسیه های آنان موظف ساخته است ، اظهاررضایت  نمودند.

  گفته میشود تا اکنون  سر نوشت حدود (900) تن از محبوسین توسط این کمیسیون تعیین گردیده است   .

اعضای کمیسیون به زندانیان وعده نمودند  که سایر  مشکلات  آنان را غرض اجراات  لازمه به مراجع مسوول محول مینمایند .

 

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

مورخ 14 اسد 1386

 

جلسه نوبتی مشرانو جرگه امروز به ریاست سید حامد گیلانی پیرامون استعماع گزارشات ولایتی تدویر یافت .

نخست اعضای جلسه نظریات شانرا در مورد تدویر جرگه قریب الوقوع امن منطقوی  مبنی بر داشتن نظر واحد در جرگه  مطرح نمودند وگفته شد  که به نسبت شرکت 28تن از اعضا به جرگه امن منطقوی الی تاریخ 22اسد جلسات عمومی دایر نخواهد شد  .

د ربخش دیگر جلسه چند تن از سناتوران گزارشات ولایات مربوطه شانرا به جلسه ارایه نمودند .

قاضی سعدالله ابوامان سناتور بدخشان در گزارش خود از نبود راه های مواصلاتی، عدم استفاده از دریایی کوکچه برای تولید برق  و زراعت ، تنقیص نمودن (1900)  پولیس   ، به تعلیق قرار گرفتن پوهنتون آن ولایت ، نبود کتب و مواد درسی در مکاتب ، دست داشتن برخی منسوبین پولیس در قاچاق مواد مخدردرو ندادن بد یل معیشت برای زارعین به جلسه معلومات داد.

حاجی صالح محمد صالح سناتور کنر ، از شد ن وضع امنیتی نا مساعد نسبت به گذشته ، بطی بودن پروسه  باز سازی و نو سازی ، فساد اداری ،نبود شفاخانه ها و مراکز صحی کافی ، اتلاف زراعت در اثر بارانها و سیلابها ، قطع اشجار و جنگلات به صورت غیرعادلانه و عدم توجه به معارف ولایت کنر متذکر شد وخواهان رسیده گی مقامات مسوول گردید  .

حاجی خیر و جان سناتور ارزگان ، وضع امنیتی آن ولایت را وخیم خوانده گفت که مردم آن ولایت نسبت به هر مشکل دیگر ضرورت اشد به تامین امنیت دارند و مردم خواهان حاکمیت صد فیصد دولت در آن ولایت بوده و حمایت شانرا ازآن اعلان میدارند به شرطی که دولت بتواند این خواست هارا لبیک بگوید .

داکتر عبدالاحمد زاهدی سناتور غزنی در گزارش خود ،نبود امنیت مطمئن ، فساد اداری ، غضب زمینهای دولتی توسط اشخاص  ، مشکلات معارف ، صحت عامه ، زراعت و مالداری و نفوذ طالبان را در آن ولایت مطرح نمود و خواهان حل آن گردید  .

حاجی عبدالغنی سناتور ولایت بلخ ، امنیت آن ولایت را نسبت به  برخی ولایات دیگر  اطمینان بخش خوانده  کارکردهای مسوولین دولتی را درآن ولایت در زمینه های معارف ، صحت عامه ،بازسازی ،انکشاف شهری مثبت تلقی نمود.

آمر سعدالله سناتور تخار  از عدم توجه مسولین به باز سازی سرکها ،برق ،نبود سرپناه برای اهالی ولسوالی خواجه غار ، عدم توجه بر تطبیق پلان شهری یادآوری نمودو خواهان حل آن گردید  .

حاجی راز محمد سناتور سمنگان از نبود آب آشامیدنی ، شفاخانه ها و مراکز صحی ، راه های مواصلاتی و مشکلات مهاجرین عودت نموده  یاد آوری نموده و خواهان توجه حکومت گردید  .

 سناتور عبدالباقی بریال گزارشی را در مورد سفر اعضای کمیسیون معلولین وورثه شهدا به ولایت لوگر در ایام تعطیلات تابستانی که  مشکلات  معیوبین و ورثه شهدا را با مسولین دولتی آن ولایت مطرح نموده است  ، به جلسه ارایه نمود.

قرار است گزارشات ولایتی مذکور در کمیسیونهای مختلف مشرانو جرگه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته غرض رسیده گی به وزارتخانه های مربوط محول گردد .

 

 

                         

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

15اسد 1386

 در کمیسیون امور مذهبی ، معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی، قانون رسانه های همه گانی از ماده 27 الی 34 توام با وارد نمودن برخی تعدیلات پیشنهادی، تحت مطالعه قرار گرفت.

 این قانون بعداز طی مراحل در کمیسیون مذکور غرض تصویب نهایی به جلسه عمومی مشرانو جرگه ارایه میگردد.

در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی، شکایت برخی  پرسونل طبی شفاخانه چار صد بستروافسران DDRشده  با  مشاور وزیر  دفاع مطرح بحث قرار گرفت .

داکتران این شفاخانه شکایت نموده اند که در اثنای فراگیری آموزش تخصصی به ولایات  توظیف میگردند که پروسه آموزش های تخصصی شان اخلال می گردد.       

افسران DDRشده شکایت نمودند که برای شان توزیع نمرات زمین رهایشی  ازسوی وزارت دفاع وعده شده بود؛اما توزیع  نشده است این موضوع نیز با مشاور وزارت دفاع در میان گذاشته شد و موصوف وعده نمود که شکایات فوق الذکررا غرض غور و تصمیم گیری با مقامات وزارت مذکور مطرح مینماید .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

16 اسد 1386

درکمیسیون امور مذهبی ، معارف وتحصیلات عالی مشرانو جرگه به ریاست مولوی ارسلان رحمانی، امروزنیز قانون رسانه های همه گانی ازماده 35 الی مادۀ 40با وارد نمودن برخی تعدیلات پیشنهادی مورد  تدقیق و بررسی  قرارگرفت .

   قانون رسانه های همه گانی در(11) فصل و(53)  ماده میباشد که اخیراً بعد ازتصویب ولسی جرگه به مشرانو جرگه محول شده است .

بسیاری ازدست اندر کاران وکارشناسان رسانه یی به این باور اند که اگر تغییرات وتعدیلات عمده در مواد ومحتوای این مصوبه وارد نشود،مطبوعات کشور که به تازه گی در ابعاد مختلف وارد کار زارشده است ، میتواند درچوکات آن به فعالیت های متوازن رسانه یی پرداخته ودررشد واعتلای افغانستان موثرواقع شود.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

16 اسد 1386

داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشر انو جرگه امروز با ستر جنرال دان میکنل قوماندان عمومی ناتو ملاقات نمود .

داکتر برهان الله شینواری که درتعطیلات تابستانی به برخی ولایات جنوب ،شمال ،شرق وغرب کشور غرض استماع مشکلات و پیشنهادات مردم سفر نموده بود از جمله مشکلات مردم رادر خصوص امنیت با قوماندان عمومی ناتو مطرح بحث قرار داده گفت که هماهنگی نیروه های ناتو و افغان ، جلوگیری ازتلفات افراد ملکی درعملیات های نظامی  وتجهیز پولیس واردوی  کشور با اسلحه وتجهیزات  مدرن ازجمله موارد یست که باید به آن توجه جدی معطوف گردد.

قوماندان عمومی ناتو درموارد یاد شده ازهمکاری های همه جانبه خویش اطمنان داده گفت که همواره تلاش نموده است تا درجریان عملیات نظامی به افراد ملکی خساره جانی ومالی وارد نگردد و دراین اواخرروی این موضوع یک سلسله اقدامات ویژۀ  روی دست گرفته شده است.   

 دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

17 اسد 1386

به اساس پیشنهاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی وحکم مورخ13/5/1386ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ،محترم نور حبیب "جلال" فرزند ملاجان دربست فوق رتبه به حیث رئیس منابع بشری دارالانشای مشرانو جرگه تقرر حاصل نموده است.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

17 اسد 1386

پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان ورئیس کمیسیون مستقل تحکیم صلح، شام دیروزاز مسافرت خارج از کشوربه کابل مواصلت نمود .

پروفیسور مجددی در میدان هوایی بین المللی کابل به جواب سوالی ،سفرحامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان را به ایالات متحدۀ امریکا وتدویر جرگۀ امن منطقوی را مورد تائید قرارداده گفت که رئیس جمهورکشورحین مذاکرات خود بارئیس جمهورامریکا،منجمله ازموضع جمهوری اسلامی ایران   درامرمبارزه با مواد مخدروتروریزم ابراز حمایت نمود که طرف تائید ایشان می باشد. 

رئیس مشرانو جرگه همچنان درمورد تدویرجرگۀ امن منطقوی گفت : بخاطرشرکت دراین جرگۀ  ازمن دعوت شده ،خداکند که جرگه مذکور به استقرارامن وثبات درهردو کشور بیانجامد وما ازبرادران پاکستانی خود توقع داریم که بخاطرنتایج مطلوب این جرگه تلاشهای همه جانبه به خرچ دهند.

 

دفترمطبوعاتیمشرانو جرگه

22اسد 1386

    جلسات کمیسیون های مشرانو جرگهامروز برگزارشد .

شماری ازدستاندرکاران وگرداننده گان رسانه یی وصنفی مطبوعات کشور،امروز پیرامون قانون رسانههای همگانی که درمشرانو جرگه تحت کار میباشد با کمیسیون اموربین المللی مشرانو جرگه به ریاست محمد علم ایزدیار صحبت وتبادلنظرنمودند.

دراین جلسه کهداکتربرهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه نیز حاضربود، آقایان عبدالحمیدمبارزمشاورارشد اتحادیه ملی خبرنگاران ، فاضل سانچارکی رئیس اتحادیه ملی ژورنالستان، صدیق الله توحیدی مسوول دیده بان رسانه ها وعدۀ دیگر ازمسوولین رسانه ها طرحهاونظریات شانرا ارایه نمودند که بیشتر جنبه تخنیکی داشت ونه جنبه پالیسی.

این مسوولین همچنانخواهان دیدار وصحبت با کمیسیون امور مذهبی ، فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی ونیزخواهان شرکت دونمایندۀ شان در روز تصویب قانون رسانه های همگانی در جلسه مشرانوجرگه گردیدند.

 قابل ذکراست که قانون رسانه های همگانی مصوبولسی جرگه به جز بعضی معاذیر تخنیکی، ازسوی کارشناسان امورمطبوعات ، قانون خوبیپنداشته میشود.

درکمیسیون شوراهایولایتی به ریاست محمد عمرشیرزاد ، شکایت نمایند ۀ شرکت عبدالوکیل که ازسوی شورایولایتی قندهار غرض بررسی مواصلت نموده بود ، با رئیس قنسلی وزارت امورخارجه به بحثگرفته شد .

نمایند شرکتعبدالوکیل مدعی است که اموال تجارتی این شرکت ازسوی شرکت شورم  قزاقی  به افغانستان انتقال گردیده که موضوع تحت دعویقراردارد وخواستارآن میباشد تا اسناد ومدارک اموال تجارتی ازطریق سفارت افغانستانازآن کشوربه محکمه تجارتی افغانستان رسماً انتقال گردد که درزمینه رئیس قنسلی وزارتامور خارجه ابراز آماده گی نمود.

 

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

23اسد 1386

درجلسه  کمیسیون امور مذهبی ، معارف و تحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی مواد سیزدهم و چهل و یکم  قانون رسانه های همگانی تعدیل شده ازسوی  ولسی جرگه مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت و برخی تعدیلات و تغیرات  در آن وارد گردید     

 

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

23 اسد 1386

         پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروزبا آقای عارف لالانی سفیر کشور کانادا مقیم کابل ملا قات تعارفی نمود .

       دراین ملاقات پیرامون اوضاع افغانستان ؛نتایج سفر رئیس جمهور کشور به ایالات متحدۀ امریکا ،نتایج جرگۀ امن منطقوی و دستـآورد های کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان صحبت و تبادل نظر به میان آمد .

       رئیس مشرا نو جرگه در مورد قا نون رسانه های همگانی  که در مشرا نو جرگه تحت کار قرار دارد ،توضیحات داده در مورد  آزادی بیان که جزء لاینفک دموکراسی میباشد ابراز نظر نمودو سفیر کانادا از تصویب قا نون که بتواند از آزادی بیان کشوررادر حمایت کند از شورای ملی افغانستان ابراز تشکر نمود.

 

 

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

23 اسد 1386

جلسه نوبتی مشرانو جرگه امروز به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی پیرامون نتایج جرگه امن منطقوی برگزار شد .

 در جلسه  سناتور قربان علی عرفانی که در کمیسیون حل معضله کوچیهاو ده نشینان  ولسوالی بهسود  ولایت میدان وردک عضویت داشت ، گزارشی را به جلسه ارایه نمود ه  گفت  این معضلۀ که اخیراً در آنجا بالای علفچرها به میان آمده بودبا عث تلفات انسانی دو طرف و نیز خسارات مالی گردید که  به اثر سعی و تلاش این کمیسیون برای امسال حل گردید.

وی تاکید نمود که معضله کوچیها یک معضله ملی بوده و در سایر ولایات کشور نیز  وجود دارد که باید با طرح و نظریات سازنده این معضله از ریشه حل گردد و مثل سایر کشور ها برای مالداران فارم های زراعتی و محلات  مناسب از سوی دولت تعیین  گردد.

در بخش دیگر جلسه اعضای مجلس پیرامون نتایج جرگه امن  منطقوی صحبت نموده گفتند  که اشتراک کننده گان جانب افغانی و پاکستانی با علاقمندی کامل سهم خویشرا ایفا نمودند که در نتیجه جرگه با کامیابی های  به پایان رسید  وخاطر نشان گردید که باید در عملی نمودن توافقات آن گامها ی استوار و صادقانه برداشته شود.

اعضای جلسه عوامل ناامنی در کشور را نه تنها منطقوی خوانده ، بلکه عوامل داخلی و بین المللی  رانیز تاثیرگذاردانسته و  خواهان رفع این عوامل گردیدند  .

پیام تبریکیه مشرا نوجرگۀ شورای ملی افغانستان به مناسبت روز آزادی هند

       ازجانب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرا نو جرگه شورای ملی به مناسبت پانزدهم  آگست روزحصول استقلال کشور دوست هندستان ،پیام تبریکیۀ عنوانی من موهن سنگ

 صدراعظم و آقای محمد حمید انصاری رئیس  سنای  آن کشور ارسال گردیده است .

       در پیام همچنان در مورد روابط تاریخی دو کشور همسایه تأ کید به عمل آمده و برای مردمان آن کشور آرزوی موفقیت گردیده است .

پیام تبریکیه مشرا نوجرگۀ شورای ملی افغانستان به مناسبت روز آزادی پاکستان

       ازجانب پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرا نو جرگه شورای ملی به مناسبت چهاردهم آگست روزحصول استقلال جمهوری اسلامی پاکستان پاکستان،پیام تبریکیۀ عنوانی آقای پر ویز مشرف رئیس جمهور، آقای محمد میان سومر رئیس سنای آن کشور ارسال گردیده است .

       در پیام همچنان در مورد روابط تاریخی دو کشور مسلمان و همسایه تأ کید به عمل آمده و برای مردمان آن  کشور از خداوند متعال آرزوی موفقیت گردیده است .

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

24 اسد 1386 

             جلسات کمیسیون های مشرانو جرگه امروز بر گزارشد.   

   معین امنیتی وزارت امورداخله ومسوولین ذیدخل درقضیۀ تحقیق شهادت استاد عبدالصبورفرید عضوء مشرانو جرگه درکمیسیون مصئونیت وامتیازات  به ریاست انجینر محمدافضل احمدزی درمورد نتا یج این قضیۀ معلومات ارایه نمودند.

    آنا ن گفتند که دوتن متهمین این قضیه به نامهای شیرمحمد وعبداالهادی  در څارنوالي اختصاصی امنیت تحت تحقیق قرار دارند.

  رئیس عمومی امنیت ملی بالای ارگانهای وزارت امور داخله مبنی برتشهیرنمودن شخص مظنون بنام شیرمحمد به حیث قاتل ، قبل ازاکمال تحقیق انتقاد نموده گفت که این عمل باعث آن شد تادوسیه مذکور ازمحکمه مربوطه غرض اکمال آن دوباره به څارنوالي اختصاصی امنیت راجع گردد .

وی افزود که فعلاً اسناد ومدارک اثباتیه نشان مید هد که شیرمحمد نام عامل وعبدالهادی دریور موصوف  شریک این قضیه میباشند.

  اعضای کمیسیون اجراآت اخیرارگانهای کشفی وتحقیقی وانکشافات قضیه  را مثبت ارزیابی نمودند وخواهان ردیابی طراحان این قضیه شدند.

  درکیسیون امورمذهبی ، فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی ، چند تن از مسوولان رسانه ها وکارشناسان عرصۀ مطبوعات کشور، طرحها ونظریات تحریری وشفاهی شانرادرمورد قانون رسانه های همگانی ارایه دادند .

اعضای کمیسیون ازطرحهای ایشان استقبال نموده وعده دادند که به نظریات وپیشنهادات شان درپروسه تصویب قانون مذکورغورورسیده گی مینمایند.

قانون رسانه ها ی گروهی به زودی ازسوی کمیسیون مذکور غرض تصویب به جلسه عمومی مشرانو جرگه پیشکش می گردد.

درکمیسیون محیط زیست ومنابع طبیعی به ریاست خانم محترمه حبیبی ازمصطفی ظاهررئیس عمومی ادارۀ ملی حفاظت ازمحیط زیست ونماینده گان وزارت زراعت ،ریاست کادستر وشاروالی کابل درمورد  کول حشمت خان سوالاتی مطرح شد.

مصطفی ظاهرگفت که این کول دارای (191) هکتارزمین میباشد که (45) هکتار   آن توسط زورمندان غصب ومتباقی آن بنابه عدم توجه دولت به محل تجمع کثافات مبدل گردیده است.

رئیس عمومی جنگلات وزارت زراعت گفت که این کول ازجمله ساحات تاریخی میباشد باید ادارات ذیربط درقسمت بازسازی آن توجه لازمه به خرچ دهند.

گفتنی است که کول حشمت خان در سال 1912 درزمان سلطنت امیرحبیب الله خان درساحه بینی حصارکابل به عنوان باتلاق مصنوعی ایجادشده بود که امیر ازآن به حیث شکارکاه  استفاده می گرد .

درکمیسیون امورداخلی به ریاست انجینر محمد عارف سروری ، روی مصوبۀ ولسی جرگه درموردقانون فروش عقار به نماینده گی های خارجی و فروش آن به نماینده گی های خارجی در طی سی  سال گذشته مورد غوروبررسی قرار گرفت .

درکمیسیون امور شوراهای ولایتی به ریاست محمد عمر شیرزاد ،درمورد گزارش کاری شورای ولایتی هرات بحث صورت گرفت وکارکردهای آن شورا، قناعت بخش خوانده شد.

درکمیسیون جنسیت وجامعه مدنی درمورد نتایج سفر خانم صدیقه بلخی که درترکیب هیئت چهار عضوی شورای ملی به اساس دعوت شورای اسلامی ایران به آن کشور سفرنموده بود ، بحث صورت گرفت .

درکمیسیون مالی ،بودجه ومحاسبات عمومی به ریاست حاجی محمد اکبروحدت پیرامون   قانون رسانه های همه گانی وقانون وکلای مدافع وگزارش داکترزمان بهلول سناتورولایت بامیان مبنی بر عدم ابلاغ به موقع بودجه انکشافی آن ولایت ازسوی مراجع مسوول سکتوری به ریاست های مربوطه ولایت بامیان، صحبت به عمل آمده وتصمیم اتخاذ گردید

درکمیسیون امورشهدا ، معلولین ، کار وامور اجتماعی به ریاست طیبه زاهدی درمورد مشکلات وچالشهای معلولین صحبت وتبادل نظر به عمل آمد وقرار برآن شد که  وزیر امور شهدا ،معلولین ، کاروامور اجتماعی غرض ارایه معلومات مزید به یکی از جلسات آیند ه این کمیسیون دعوت گردد.

طبق یک خبردیگر، به تعداد 62 تن از استادان وشاگردان لیسۀ پنجصد فامیلی خیرخانه مینه به اساس برنامه های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه از بخش های مختلف مشرانو جرگه وولسی جرگه دیدن نمودند وازسوی مسوولین مربوطه درمورد مسایل پارلمانی به آنان معلوات ارایه گردید.

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

25 اسد 1386

داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه دیروز با آقای«هاندنس بلنکن برخ» سفیر کشورشاهی هالند در شورای ملی ملاقات نمود.

این ملاقات پیرامون تصویب قانون رسانه های همگانی که درمشرانو جرگه تحت بررسی میباشد ، متمرکز بود.

نایب دوم مشرانو جرگه اظهار عقیده کرد که اعضای این جرگه ، مساعی به خرچ میدهند تا قانون رسانه های گروهی متضمن آزادی بیان ومطبوعات بوده ودر روند دموکراسی ممد وموثر واقع شده وپاسخگوی نیاز های اطلاعاتی وفرهنگی کشورباشد .

سفیر هالند ازاین تصمیم استقبال نموده گفت که قانون رسانه های گروهی  که تحت بحث میباشد ، میتواند فعالت آزاد رسانه هارا تضمین نماید .

 

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

25 اسد 1386

 چند تن از سناتوران ووکلای شورای ملی ازولایات غوروفراه امروز دریک نشت مطبوعاتی، نبود عدالت  در عرصه های باز سازی درولایات متذکره را مورد انتقاد قرارداد ه وخواستارتوجه جدی حکومت در بهبود وتسریع روند بازسازی  ، رفاه عامه وتعیین کادرهای مسلکی در ولایا ت فوق الذکر گردیدند.

سید محسن آغا سناتور ولایت غور گفت که با توجه به مشکلات که درعرصه های مختلف درولایات غوروفراه وجود دارد ،توجه صورت نگرفته است که این بی توجهی مشکلاتی را درآینده به وجود می آورد .

همچنان دراین نشست ازسوی وکلا وسناتوران غوروفراه خاطرنشان گردید که خشک سالی و تا ثیرات سیلابها زنده گی مردمان آن ولایات را تهدید میکند و اگر به حل این معضلات رسیده گی لازم صورت نگیرد، مهاجرت ها و فاجعه انسانی دراین ولایات به بار خواهد آمد.

پیام مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان به مناسبت هشتاد هشتمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورخ 27/5/1386

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رئیس واعضای مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان ؛ بهترین پیام تهنیت وتبریکات خودرابه مناسبت هشتاد وهشتمین سالروزاسترداد استقلال افغانستان ، به جناب حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان ، اعضای شورای ملی، اعضای کابینه ، رئیس واعضای ستره محکمه ، جنرالان ومنسوبان دلیر اردوی ملی وپولیس ملی ، مدافعان ، پاسداران ومجاهدان راه آزادی ، ورثۀ شهدا ومعلولین وبه کافۀ ملت متدین وبا شهامت افغانستان عزیز ومهاجران افغان مقیم خارج تقدیم نموده برای شان درراه خدمت به وطن، درپرتو اصول وشعایر اسلامی وآزادی ، موفقیت وپیروزی های روزافزون ازخداوندمنان استدعا می نماید .

تاریخ پراز نشیب وفراز افغانستان عزیز شاهد آنست که هشتادوهشت سال قبل مجاهد ان وغازیان این سرزمین با بر افراشتن بیرق ملی بر نیروهای مجهز ومسلح انگلیسی بازور شمشیرغلبه حاصل نمودند و آزادی افغانستان را به دست آوردند.

مردم وطن ما بعد ازآن نیز علیه تجاوزها وطوطیه ها، باریختاندن خون های پاک شان استقلال کشورراحفظ و حراست نمود وامروز برای آبادی وشگوفایی کشورخود کمر همت بسته اند .

رئیس واعضای مشرانو جرگه ضمن تقدیم تبریکات مجدد ،جشن آزادی افغانستان رابه کافۀ ملت افغانستان مبارکباد گفته برای شان پیروزی وموفقیت های مزید از خداوند متعال استدعامی داردوخاطره های جاودان غازیان وشهدای استقلال افغانستان را صمیمانه گرامی میدارد.

                                   ومن الله توفیق

 

 

 پروفیسورحضرت صبغت الله مجددی

 رئیس مشرانو جرگه شورای ملی 

ورئیس کمیسیون مستقل تحکیم صلح افغانستان

 

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه مشرا نو جرگه

27  اسد 1386

                      جلسات کمیسیون های مشرانو جرگه امروزبرگزارشد .

       در کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی ،پاسوال عصمت الله دولت زی قو ماندان امنیه و آمرین حوزه های هژده گانۀ شهر کابل پاسخ ارایه نمودند .

      اعضای کمیسیون پرسشهای را مبنی بر بر خورد نا سالم پولیس با اعضای هر دو مجلس ، اخذ پول از دست فروشان ،وضع نا به سامان نظارت خانۀ قو ماندانی امنیۀ کابل و چگونگی وضع امنیتی در کشور مطرح نمودند .

       آقای دولت زی ضمن معذرت خواهی ازبرخورد نا مناسب پولیس حوزۀ دهم امنیتی با سناتور قا ضی سعدالله ابو امان  و ضبط سلاح دست داشته موصوف که جواز قا نونی  نیز داشته است ؛تصریح نمود که قبل از بر گذاری جرگه امن منطقوی تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل اتخاذ گردیده بود و پولیس کمکی حوزۀ دهم چنین بر خوردی را با وی نموده است ووعده نمود که در آینده همچو عملی صورت نخواهد گرفت .

     وی همچنان ازاعمار ساختمان جدید نظارت خانۀ قو ماندانی امنیه که تا ختم سال1386  تکمیل می گردد خبر داده  افزودکه  قو ماندانی امنیه  به منظور جلوگیری از اعمال خراب کارانۀ افراد بی بند و بار که باعث بر هم زدن امنیت در شهر می گردد ما هانه در حوزه های هژده  گانه پروگرام عملیاتی راتحت نام جمع آوری آنان، به راه می اندازد که نتایج آن قناعت بخش میباشد .

     در اخیر جلسه تقدیر نا مه های ویژه از طرف کمیسیون مذکوربه قوماندان  محبس مرکزی و آمر توقیف خانۀ کابل بخاطرفعالیتهای شان ورضایت محبوسین ازآنان ،توزیع گردید .

    درکمیسیون امورشهدا ، معلولین ، معیوبین ، کاروامور اجتماعی به ریاست عبد الباقی بریا ل ، چند تن ازنمایند گان اتحادیه های معلولین ،شکایات شان را مبنی بر عدم توجه مسوولین دولتی  در حل مشکلات معلولین وورثه شهدا ابراز داشتند.

   آنان در خصوص لغوتشکیل معینیت  امورشهدا ،معلولین ازچوکات وزارت مذکور، نبود شفافیت درکمک های که ازسوی موسسات خیریه برای معلولین وورثه شهدا به وزارت مذکور داده میشود مطرح نمودند وقرار برآن شد تا وزیر امورشهدا ، معلولین ،کارواموراجتماعی به یکی ازجلسات این کمیسیون  غرض ارایه معلومات مزید دعوت گردد .

   دربخش دیگرجلسه این کمیسیون به ریاست نفیسه سلطانی با اشتراک چند تن از دکتوران طبی درمورد ایجاد اتحادیه دکتوران معلول ، ایجاد  شفاخانه یک صد بستروسه کلنیک برای معلولین درتفاهم با وزارتهای صحت عامه و ،معلولین ، کارواموراجتماعی بحث شد وتصامیم  اتخاذ گردید.

   درکمیسیون اموردفاعی وتمامیت ارضی به ریاست حاجی شیر محمد آخندزاده پیرامون اکمالات وتجهیزات اردوی ملی صحبت به عمل آمد وتصمیم برآن شد تا اسناد ومدارک آن ازسوی وزارت دفاع ملی  به دسترس این کمیسیون قرار گیرد .

    درکمیسیون مصئونیت وامتیازات به ریاست حاجی وکیل محمد لایق ، اسنادبرخی کارمندان دارالانشای مشرانو جرگه به اساس معیار های کاریابی که ازسوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تعیین شده به بررسی گرفته شد.

   درکمیسیون امورمذهبی ،فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی کمیسیون امورداخلی وا موربین المللی ، قانون رسانه های همگانی به طور جداگانه با توجه به پیشنهادات وطرحهای مسوولان رسانه ها وکارشناسان عرصۀ مطبوعات کشور مورد تدقیق وبررسی  قرارگرفت وبر خی ایزادات و تعدیلات در آن وارد گردید.

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه

29 اسد 1386

                  جلسات کمیسیونهای مشرانو جرگه امروزدایرگردید.

    در کمیسیون امور داخلی به ریاست انجینیر محمد عارف سروری از پاسوال عصمت الله دولت زی قوماندان امینه کابل پیرامون پیگیری دوسیه شهادت سناتورعبدالصبور فرید ،ریفورم جدید پولیس ،عملکرد کمپنی های امنیتی شخصی و نحوۀ فعالیت مهمانخانه ها  در شهر کابل سوالاتی به عمل آمد .

    آقای دولت زی در مورد دوسیۀ قتل سناتورعبدالصبور فرید گفت که شخص تحت توقیف با اسناد و مدارک اثباتیۀ  ازطرف پولیس گرفتارشده که  اجراأت بعدی آن مربوط محاکم میگردد .

     موصوف افزود که قو ماندانی پولیس زون کابل از لحاظ تجهیزات اکمال شده چنانچه نمونه های بارز آن اتخاذ تدابیر بهترامنیتی در روز های تدویر جرگۀ امن منطقوی ،مراسم  تدفین با بای ملت  و بر گذاری مراسم روز استقلال کشورمیباشد .

وی،عدم تناسب تشکیل پولیس با نفوس شهر کابل را ،کمبودپولیس مسلکی وپرسونل، مهمانخانه ها وموجودیت کمپنی  های امنیتی شخصی که بعض آنها  درقاچاق موادمخدر،جرایم اخلاقی و نا امنی هامظنون میباشندو از طرف ارگانهای خاص حمایه می گردند وحتی بعض آنها نمی خواهند تا در وزارت داخله راجستر گردند،که چنین وضعیتی بزرگترین چالش فرا راه امنیت در کابل میباشد .

     درکمیسیون امور تقنین ونظارت حقوقی به ریاست پوهنوال محبوبه حقوقمل  باشرکت متخصصین مؤ سسات سونی ،سیل، NDI  و مؤسسۀ بین المللی سیستم های انتخاباتی IEES  روی قا نون انتخابات ،اصلاح حوزه های انتخاباتی و معرفی کاندیدان از طرف احزاب سیاسی تبادل نظر صورت گرفت .

     درکمیسیون امورمذهبی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی ارسلان رحمانی روی مصوبه ولسی جرگه درمورد قانون رسانه های همگانی بحث صورت گرفت ودربرخی مواداین قانون تعدیلاتی   به وجودآمد.قرار است این قانون فردا به جلسه عمومی مشرانو جرگه مطرح بحث قرارگیرد. 

     درکمیسیون رفاه عامه به ریاست  سلطان جان خاکساردرمورد اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه ،قانون رسانه های همگانی ،و عرایض واصله به کمیسیون بحث گردید. 

    در کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست به ریاست نسرین پارسا پیرامون مشکلات محیط زیست  در نواحی شهر کابل صحبت به عمل آمد  و قرار کمیسیون بر آن شد تا در جلسات بعدی رؤسای نواحی مختلف، باالنوبه جهت حفظ بهتر  حفظ الصحۀ محیطی در شهر کابل معلومات ارائه بدارند.

    در کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی به ریاست الحاج شیر محمد آخند زاده در مورد چگونگی همآهنگی علمیات های نظامی ،جلوگیری از تلفات مردم ملکی ،و احترام به کلتور و عنعنات مردم در هنگام تلاشی منازل شان، بحث صورت گرفته قرار کمیسیون بر آن شد تا موضوع کتباً به  وزارت دفاع ملی ارسال تا در زمینه تدابیر مقتضی  اتخاذ گردد .

   در کمیسیون امور بین المللی به ریاست احمد شاه رمضان ، مصوبه ولسی جرگه درمورد قا نون وکلای مدافع و قانون رسانه های همگانی به  بررسی  گرفته شدند .

   

کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی، کمیسیون مالی،بودجه و محاسبات عمومی به ریاست حاجی محمد اکبر وحدت ،کمیسیون جنسیت و جامعه مدنی به ریاست نفس گل خدمت، کمیسیون شورا های ولایتی به ریاست محمد عمر شیر زاد و کمیسیون اقوام و قبایل به ریاست پیر سید ابراهیم گیلانی،  کمیسیون مصونیت و امتیازات به ریاست انجنیر محمد افضل احمدزی و کمیسیون اقتصاد ملی به ریاست فضل کریم محمودی روی موضوعات مربوطه تدویر جلسه نمودند .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

29 اسد 1386

          ده ها تن  از سناتوران شورای ملی به نماینده گی از سایر اعضای مشرانو جرگه امروزدر دریک کنفرانس مطبوعاتی  طرح استعفای پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی را از سمت ریاست مشرانو جرگه ، به زیان روند جاری کشور خوانده و تقاضای دوام کارا یشان را نمودند .

پروفیسور مجددی در جلسۀ مورخ 23 اسد مشرانو جرگه گفته بود ، میل دارد موضوع استعفا خود را به نسبت مصروفیت هایش در ریاست کمیسیون مستقل تحکیم صلح ، به ریاست جمهوری کشور تقدیم نماید که همان روز نیز به مخالفات تمام اعضای مشرانو جرگه قرار گرفته بود .

سناتوران درکنفرانس امروزی به یک زبان خواهان دوام کاررئیس مشرانوجر گه شده وازایشان به حیث شخصیت برازندۀ ملی ، علمی ، جهادی ،سیاسی وبین المللی یاد نمود ه گفتند که استعفای مذکور برای مجلس سنای افغانستان ودر مجموع به زیان کشور تمام خواهد شد و در طی دوسال کارشان در مقام ریاست مشرا نو جرگه وحدت ملی وحقوق زنان  در مشرانو جرگه تأمین گردید ومشرانو جرگه دستاورد های خوبی در سطوح ملی وبین المللی را نصیب گردید واز ایشان  اکیداً تقا ضا نمودند تا ختم دورۀ پنجساله به وظایفش به حیث رئیس مشرانو جرگه ادامه دهند.

در ا ین کنفرانس سناتوران به حضرت مجددی گفتند :ما نمایندهای ملت افغانستان در مشرا نو جرگه هستیم وازاین طریق صدای ملت را به سمع حضرت صا حب میرسانیم که ملت خواهان بر گشت جلالتمآب شما به سنا و ادامۀ کار تان در مقام ریاست مشرا نو جرگه میباشند.

 

 

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

30 اسد 1386

مشرانوجرگه امروز پیرامون مشکلات افزایش قیمت مواد سوختی وقانون وکلای مدافع تدویر جلسه نمود.   

د رقسمت نخست جلسه به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه، سناتوران پیرامون طرح کمیسیون شوراهای ولایتی مبنی بر تجدید نظرحکومت بالای صرفیه برق ابراز نظر نموده ودر مجموع در موردسطح بلند قیمتهای مواد سوخت و برق که در فراروی زمستان امسال برای بخش اعظم جامعه مشکلات آفرین است ،گفتند : سکتور خصوصی که حالا در میدان اقتصاد بازار آزاد افغانستان یکه تازی میکنند،قیمت هارا به میل خود بالا میبرند .

درجلسه فیصله گردید که وزرای مالیه، تجارت وانرژی برق دریکی از جلسات بعدی مشرانو جرگه شرکت نمایند وطرح های شان را مبنی بر راه اندازی رقابت سالم از سوی حکومت خصوصا  دربخش تهیه مواد سوخت ،برق وکنترول قیم مواد استهلاکی اولیه ،ارایه بدارند.                  

 در بخش دیگر جلسه که بریاست پرو فیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرانو جرگه تدویر یافت ، ایشان تقاضای سناتوران در خصوص دوام کار خود به ریاست مشرانو جرگه را پذیرفته افزود که با وصف مصروفیتهای  بیشتر خود به وظایفش در این سمت ادامه میدهد.

  در جلسه همچنان پیرامون مصوبات ولسی جرگه درموردقانون وکلای مدافع وقانون رسانه های همگانی صحبت های مقدماتی صورت گرفت ، فیصله به عمل آمد تا بارفع معاذیر تخنیکی ، مصوبات متذکره در جلسات فوق العادۀ مشرانو جرگه فرداوپس فردا مورخ 31 اسد واول سنبله مورد بحث وتصویب قرار گیرد.

  دراخیر جلسه ، انجینر محمد عارف سروری رئیس کمیسیون امور داخلی مشرانو جرگه مطالبی  را مبنی گزارش قوماندان امنیۀ کابل روی مسایل امنیتی ارایه نمود .

  موصوف، تصمیم دولت را باوصف افزایش سرسام آورنفوس درکابل مبنی برتنقیص بیش از شش هزار پولیس ازحوزه های امنیتی کابل درپروسه اصلاحات جدید وزارت امورداخله  ، لغو نظارت خانه کابل ، موجودیت افراد مسلح   در کمپنی های شخصی وفعالیت بدون کنترول حدود 200مهمانخانه ،ازجمله عوامل بی ثباتی  در کابل خواند.

  موصوف به نقل از قوماندان امنیه گفت مدارکی دردست است که مهمانخانه ها وکمپنی های امنیتی به کانون فساد  اجتماعی ، ، قاچاق مواد مخدر و تورید مشروبات الکولی تبدیل شده اند.

  وی همچنان یک سلسله طرحهای را به منظور تامین بهتر وضع امنیتی شفاها به جلسه مطرح ساخت  واعضای مجلس ازوی خواست که طرحهایش را به صورت تحریری جهت تصمیم گیری به یکی ازجلسات بعدی ارایه  نماید .

  طبق یک خبردیگر، جلسه گروپ پارلمانی انسجام ملی به ریاست سید حامد گیلانی دایر گردید.

  درجلسه طبق اجندا مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرار گرفت وکمیته های سیاسی وفرهنگی ، مالی واداری ، روابط خارجی وامورداخلی ایجاد وروسای آنها انتخاب گردید. 

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

31 اسد 1386

     درجلسۀ کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه  به ریاست داکترزلمی، معاون شاروالی کابل دررابطه به غصب ملکیت خانم صدیقه واقع درخوشحال خان مینه ازسوی عبیدالله  انجینرآن اداره،  معلومات ارایه نمود.

      معاون شاروالی گفت که نتایج تحقیقات هیئت موظف نشان میدهد که زمین مذکوربا اسناد جعلی توسط انجنیرموصوف غصب گردیده و شاروالی کابل با نظرداشت اسناد و شواهد موضوع را به محکمه محول نموده است .

      قرارکمیسیون برآن شدتامطابق مواد قا نون ملکیت ها ،زمین  مذکورالی فیصلۀ نهائی محکمه به حالت تعلیق در آورده شود .

      همچنان دربخشی دیگرجلسه انفکاک خانم وکیله مدیرۀلیسۀ غازی ایوب خان مینه که گفته میشود غیر قا نونی صورت گرفته موردبررسی قرارگرفت ،اما به نسبت عدم حضور ظهورافعان سخنگوی  وزارت معارف درجلسۀ امروزی قرارکمیسیون برآن شد تا  درجلسۀ روز یکشنبه وزیر معارف همراه با معیینان وظهورافغان جهت ارائه معلومات همه جانبه در رابطه به منفکی خانم موصوف به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ ارائه نمایند .

  دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

31   اسد 1386

درجلسه فوق العاده امروزی مشرانو جرگه  به ریاست پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی ، قانون وکلای مدافع توأم با برخی تعدیلات به تصویب رسید .

این قانو بتأسی از حکم مادۀ سی ویکم قانون اساسی افغانستان به منظورتنظیم حقوق ووجایب وکلای مدافع وامورمربوطه به آن وضع گردیده است .طرح آن ازسوی حکومت درپنج فصل و(42) ماده غرض طی مراحل به ولسی جرگه فرستاده شده بود که بعد ازتصویب وتعدیل ولسی جرگه این قانون  به مشرانو جرگه مواصلت نمود .

قانون مذکور درجلسه امروزی مشرانو جرگه به تائید  اکثرتعدیلات ولسی جرگه و با ایزاد یک ماده دربین مواد 32 و33  که مکلفیت های انجمن وکلای مدافع درآن مشخص گردیده است ،مجموعاً در پنج فصل وچهل وسه ماده  به تصویب رسید .

 طبق یک خبر دیگر40 تن ازشاگردان ذکورواناث لیسۀ ستارۀ شهرکابل به اساس  برنامه های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه    ، ازبخش های کاری هردومجلس شورای ملی بازدید نمودند وازسوی مسوولین درمورد مسایل پارلمانی به ایشان معلومات تحریری وشفاهی ارایه شد . شاگردان مکاتب به اساس نوبت در هرهفته از شورای ملی بازدید می نمایند تا آموزشهای لازم پارلمانی برای شان داده شود.

دفتر مطبوعاتی مشرا نو جرگه

31 اسد 1386

      پروفیسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشرا نو جرگه امروز با آقای فرانسس ویندرل نمایندۀ اتحادیۀ اروپابرای افغانستان ملاقات نمود .

     پروفیسورمجددی ازتدویرموفقانۀجرگۀ امن منطقوی،دستآوردهای کمیسیون تحکیم صلح و پروسۀ تصویب قو انین خاصتاً قا نون رسانه های همگانی معلو مات ارایه نموده گفت که مشرا نو جرگه بانظرداشت مصالح علیای کشور،اصول و معیارهای دموکراسی و نیازهای جامعه افغانی قا نون رسانه های همگانی را تصویب خواهند نمود .

     فرانسس ویندرل طی صحبتی کار کرد های شورای ملی ،خاصتاً مشرا نو جرگه را در راه تحکیم و تعمیم دموکراسی در کشور ارزشمند خواند .