صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۸

دفتر مطبو عاتی مشرانو جرگه

 4 سرطان 1386

        هشت  عضو  مشرانوجرگه وولسی جرگه از ولایت هلمند امروز در یک کنفرانس مطبو عاتی در تا لار کنفرانس های مشرا نوجرگه ، مراتب شدید ترین اعتراض شانرا نسبت کشتار های مکرراهالی ملکی در ولایت هلمند ابراز کرده و قطعنامۀ پنج فقرۀ را صادر نمودند .

         سناتوران الحاج شیر محمد آخند زاده ، حاجی محبوب خان، الحاج عبدالواحد کاریزوال و انجیر عبدالمتین ، خانم نسیمه نیازی ، حاجی محمد انور خان ، حاجی میر ولی خان و حاجی ولی خان نمایند گان مردم هلمند درولسی جرگه ، کشتار مکرر اهالی ملکی ، زنان و اطفال این ولایت رادراثربمباردمانهای پیا پی قوای ناتو ، حملات انتحاری ، گروگان گیری و سر بریدنهای افغانها توسط القاعده را شدیداً محکوم نموده وتداوم همچو خشونت ها را در جنوب و شرق افغانستان  دسیسۀ  دشمنان علیه منافع  پشتونهای افغانستان خواند ند .

        ایشان بر نحوۀ عملیات های ناتو در هلمند و سایر ولایات اعتراض نموده گفتند که وکلای هلمند خواهان قطع عملیات  علیه القاعده نبوده بلکه این اعتراض را دارند که قوای ناتو  وقتی از طرف روز در یک محل با القاعده در گیر می شوند و از طرف شب به طور نا گهانی خا نه ها مردم محل را بمباردمان نموده و باعث قتل و قتال اهالی ملکی می شوند.

        درکنفرانس گفته شد که القاعده وتروریستان بطور آشکار ازمرزمیان افغانستان وپا کستان میگذرند که شامل پا کستانی ها ،عرب ها ، چیچین ها و سایر ملیت ها میباشد و در مسیر یکصدو هشتاد کیلو متر ی سرحدات هلمند یک پوستۀ امنیتی داخلی  و خارجی هم وجود ندارد تا از ورود القاعده جلوگیری نمایند؛ اما جنگ با لای محلات مسکونی مردم به راه می افتد که سوال بر انگیز است .

آنها همچنان پا کستان و ایران را به دادن سلاح به القاعده متهم نمودند .

  نمایند گان ضعف ادارات حکو متی در هلمند را یکی دیگر از عوامل بی ثباتی در آن ولایت خوانده گفتند که رهبری ناقص ولایت هلمند در گذشته موجب فاصله میان مردم ودولت گردیده است .

        ایشان همچنان در ختم کنفرانس، قطعنامۀ پنج فقریی را صادر نمودند که شامل محکو میت قوای ناتو ، جلب توجۀ نیرو های داخلی در جلو گیری از تلفات اهالی ملکی، همآهنگ ساختن و تشریک مساعی قوای ناتو با قوای مسلح کشور در هنگام عملیاتها، تحقیق ومجازات عا ملین کشتار های اهالی ولسوالی های نهر سراج و سنگین ولایت هلمند را احتوا می نماید .

نما یندگان ولایت هلمند تأ کید نمودند که در صورت تکرار همچو حوادث ، به سازمان ملل متحد رسماً شکا یت خواهند نمود .

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

5سرطان 1386

هیت چهار عضوی شورای ملی به ریاست سید حامد گیلانی نایب اول مشرانو جرگه امروز جهت اشتراک در کنفرانس بین الملی تحت عنوان اعضای پارلمان در حمایت از اطفال عازم پاکستان گردید .

این کنفرانس که از طرف اتحادیه بین الپارلمانی کشور های آسیایی در اسلام آباد دایر میگردد برای مدت سه روز در مورد بهبود وضع اطفال در جنوب شرق آسیا ، تبادل نظر خواهند کرد .

گفتنی است که افغانستان در سال 2007 عضویت اتحادیه بین الپارلمانی را حاصل نموده است  

9سرطان 1383

  هیت اداری و اعضای مشرانو جرگه شورای ملی به نسبت شهادت و زخمی شدن هموطنان ما و خسارات مالی ناشی از سیلاب های اخیر در ولایات پنجشیر ، کاپیسا ، کنر ، پروان ، غزنی ، لوگر ، میدان ، وردک ، کابل  دیگر نقاط کشور متاثر و متآ لم گردیده از بارگاه خداوند متعال برای قربانیان بهشت برین ، برای زخمی ها صحت کامل و برای هموطنان متضرر صبر جمیل استدعا مینماید و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، نهاد های خیریۀ ملی و بین الملی و اشخاص خیر اندیش تقاضا مینماید تا هر چه زوتر به آسیب رسیده گان کمک های موثر مالی نموده ، دین اسلامی ، بشری ، ملی ووطنی شانرا اداء نمایند .

داکتر برهان الله شینواری

نایب دوم مشرانو  جر گه

دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه

14سرطان1386

عدۀ ازنماینده گان دکانداران جاده ولایت ناحیه دوم شهرکابل امروز شکایت شانرا ازتصمیم شاروالی کابل مبنی برتخریب دکاکین آنها به هیئت اداری مشرانوجرگه ابرازداشتند.

بنابرمبرمیت موضوع و هدایت هیئت اداری، داکترزلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه درنشستی که با دکانداران داشت،آنها گفتند که شاروالی کابل بدون اطلاع قبلی  وتعیین محل دیگرکاری، تصمیم تخریب دکانهای شانرا دارد وافزودند که شاروالی، قبل ازعملی نمودن این اقدام ،باید محلی مناسبی را به آنها درمرکزشهرتعیین نماید تا دست آنان ازکاروشغل گرفته نشود.

 داکترزلمی آنان را به تحمل وبردباری دعوت نموده گفت که دولت مکلف است تا برای مردم زمینه کار واشتغال را مهیا سازد و  قرار برآن شد که معاون شاروالی کابل ،رئیس نا حیه دوم وانجینرموظف آن ساحه هفتۀ آینده به مشرانو جرگه غرض ارایه معلومات دراین مورد، دعوت گردند.

 قابل ذکراست درحدود نود(90)دوکان این ساحه ازصنف مطابع شخصی فعالیت داشته وخدمات طباعتی دولت ،شرکت های خصوصی ومردم عامه را عرضه میدارند.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

21سرطان 1386

بین نماینده گان اهالی حصه دوم خیرخانه ،نماینده شاروالی کابل وداکتر زلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه درمورد عدم تصرفات شاروالی کابل در پارک تفریحی اطفال درجوار لیسه مریم تفاهم صورت گرفت .

 در این نشست معاون ریاست سر سبزی تعهد کرد که جلو اعمار هرگونه ساختمان که مانع بازی و تفریح اطفال در آن پارک میگردد ،گرفته خواهد شد .

  نماینده گان مذکور قبلاً به هیئت اداری مشرانو جرگه شکایت نموده بودند که شاروالی کابل میخواهد با اعمارساختمان جدید درپارک تفریحی اطفال آنجارا به دارالمساکین نبدیل نماید.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

23سرطان 1386

 طیبه زاهدی رئیس کمیسیون امور شهدا ومعلولین   مشرانو جرگه وداکتر احمد ولی احمدزی سناتور ولایت لوگرامروزغرض بررسی وضع معلولین ،معیوبین وورثه شهدا ی ولایت لوگر عازم ان  ولایت گردیدند .

آنها  نخست  با مسوولین ریاست امور شهدا و معلولین و اعضای شورای ولایتی،   پیرامون مشکلات معلولین وورثه شهدا صحبت نموده  برای حل این مشکلات با والی و دیگر ارگانهای دولتی و موسسات خیریه  که در این عرصه فعالیت مینمایند ، مطرح نمودند تا یک سلسله اقدامات لازم صورت گیرد.

معلولین ومعیوبین ولایت مذکوربه نسبت نداشتن حقوق کافی وبی کاری به مشکلات زیادی مواجه میباشند.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

24سرطان 1386

تحسین نامۀ مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان امروز برای جان پیترسن رئیس پروژۀ سیل (حمایت از تاسیس قوۀقانون گزاری افغانستانUNDP)که دوره ماموریت اش در افغانستان به پایان رسیده اعطا گردید .

در محفل که به همین مناسبت در شورای ملی بر گزار شده بود داکتر برهان الله شینواری نایب دوم مشرانو جرگه ، عبدالخالق حسینی نایب منشی مشرانو جرگه ، انجینر اسدالله فلاح و غلام حسن گران روسای اداره امور مجلسین شورای ملی ، معاونان ، روسای شعبات دارالانشا و کارمندان پروژۀ سیل شرکت نموده بودند .

در محفل بر علاوه تحسین نامه ، یک قالینجۀ افغانی و فوتو های یادگاری اعضاء مشرانو جرگه به موصوف اعطا گردید و در مورد کارکرد های موثر در زمان کار آقای پترسن معلومات ارایه شده و از ایشان تقدیر به عمل آمد .   پروژۀ سیل همیشه و خصوصاًدر زمان آقای جان پیترسن، پارلمان افغانستان را از نگاه ارتقای ظرفیت ، اطلاع رسانی ، قانون گزاری ،ریسرج و تهیه وسایل مدرن تخنیکی وسیعاً مورد حمایت قرار داده است 

ریاست اطلاعات وارتباط عامه مشرانو جرگه

مؤرخ 26 /4 1386

 جلسۀ استماعیۀ نماینده گان ولسوالی های ولایت بغلان بنا به دعوت محمد یونس شیرین آغا و مدیر عبدالستار سناتوران ولایت بغلان امروز در کلوپ نساجی دایرشد.

درین جلسه داکتر برهان الله شینواری نائب دوم مشرانو جرگه و سیدآقا وکیل ولسی جرگه، رئیس واعضای شورای ولایتی ومحمد علم اسحاق زی والی بغلان شرکت نموده پیرامون کارکردهای قوۀ مقننه وقوۀ اجرائیه کشور وپروسۀ بازسازی دراین ولایت معلومات ارایه نمودند.

سپس نماینده گان 15 ولسوالی ولایت بغلان روی مشکلات موجوده، طرحها ونظریات مردم را ارایه نموده کارکردهای حکومت را درراستای خدمات اجتماعی، اقتصادی، معارف وصحت عامه  درآن ولایت ناکافی خوانده از موجودیت بیکاری و فساداداری یاد آوری نموده باصدور قطعنامه خواهان رسیده گی به این مشکل گردیدند

وقرار براین شد که نظریات وپیشنهادات مردم این ولایت از طریق مشرانو جرگه به مقامات حکومتی محول گردد.

دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه

28/سرطان 1386

تصد یقنامه های (97) تن فارغان کورس آموزشی تسوید قانون امروز در تالار شورای ملی توزیع شد .

فارغان این کورس کارمندان پارلمان افغانستان ،وزارت های دفاع ،داخله ، عدلیه و کمیسیون مستقل انتخابات  میباشند که هدف تدویر آن یک نوع ادغام مسلکی در بین مراجع مختلف دولتی که بصورت ارگانیک و وظیفوی با هم پیوند دارند ؛ میباشد و از طرف موسسه APAPادارۀ AIDدایر شده بود .

در محفل مذکور که داکتر صالح محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه شرکت نموده بود ، غلام حسن گران رئیس دارالانشای ولسی جرگه ، انجینر اسدالله فلاح رئیس دارالنشای مشرانو جرگه و خانم الکسی یوز پیرامون اهمیت این کورس صحبت نموده و تصدیقنامه  های فارغان توسط مقامات مراجع مذکور به ایشان توزیع شد .

در اخیر هچنان هفت سیت قوانین افغانستان مجموعاً (84) جلد که از طرف ا داره انکشافی ایالات متحده امریکا  به چاپ رسیده است ، غرض استفاده مزید به دارالنشای شواری ملی اهدا گردید