صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

 

دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه 

مورخ ۱۶ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی

 محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه درحالی‌که محمد اکبرستانکزی نایب دوم و برخی سناتوران نیز حضورداشتند؛ امروز با شماری از داکتران وکارمندان صحی ولایت سمنگان ملاقات نمود

16-5-1400-MUL1.JPG


دراین ملاقات ،یک‌تن به نمایندگی ازسایرین طی صحبتی گفت :حدود ده ماه می‌شود که داکتران و کارمندان صحی چهل وهفت کلنیک صحی وسه شفاخانه ولایت سمنگان معاش و حقوق شانرا ازسوی موسسۀ عرضۀ خدمات صحی( اهید) دریافت نکرده اند ونیز ادویۀ لازم، مواد خوراکی وسایر ضروریات روزمره ازسوی موسسه مذکور، در اختیار این مراکزصحی قرارداده نشده است که این شکایت را با مسئولین محلی ولایت سمنگان و سرپرست وزارت صحت عامه نیز شریک ساخته اند اما به آن رسیدگی نشده است

محمد علم ایزدیار بعد از شنیدن شکایات آنان، با تمجید از تلاش‌ها وخدمات واقعی داکتران و کار مندان صحی ، تعهد نمود که شکایات آنانرا طی جلسه‌ی درحضورداشت سرپرست وزارت صحت عامه، رییس صحت عامه ولایت سمنگان، مسئول درجه یک موسسه اهید و نمایندۀ بانک جهانی شریک خواهند نمود تا به آن رسیده گی لازم شود.