صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات برخی کمیسیون‌های امروزمشرانوجرگه موضوعات گوناگون به بحث گرفته شد 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، برعلاوه بحث روی وضعیت امنیتی کشوربا معین تخنیکی، سرپرست ریاست لوژستیک وسرپرست تدارکات وزارت دفاع ملی ومعاون نظامی ریاست امنیت ملی دررابطه چگونگی اکمالات جزوتام‌های اردوی ملی مبارزه بافساد مباحثی صورت گرفت.

مسئولین یادشده ضمن پذیرفتن برخی کاستی درادارات مربوطه شان دررابطه به خیزش‌های تازه ایجاد مردمی افزودند که این خیزش‌ها تحت کنترول می‌باشد.

دراخیرجلسه ضمن انتقاد ازعدم حضورسرپرست وزرای دفاع ملی وداخله درجلسه، رئیس کمیسیون محور جلسه امروزی را مبارزه بافساد که درقطعات وجزوتام‌های نیروهای امنیتی موجود است، دانسته تاکیدکرد که مسئولین درزمینه محوفساد اقدام جدی نمایند و نیز تاکید کرد که شورای امنیت ملی کشورسرپرست وزرای دفاع ملی، داخله ورئیس عمومی امنیت ملی را درجلسات بی نتیجه شان مصروف نسازد تا آنان بتوانند به مسئولیت‌های اصلی شان رسیدگی نمایند.

 

26-4-1400-Dfai.JPG


درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنفی رئیس کمیسیون، شکایت کارمندان حکمی وزارت دولت درامورپارلمانی دراعتراض کاهش معاشات امتیازی شان ومشکلات اقتصادی آنان بامعین مالی واداری وزارت دولت درامورپارلمانی، رئیس عمومی خدمات ملکی، معاون ومشاور وزارت مالیه مطرح گردید.مسئولین ضمن ارایه توضیحات درزمینه افزودند که کارمندان مذکوردرزمان تصدی وزیرقبلی آن وزارت به گونه مقررگردیده وپیشنهاد تقرر وامتیازات شان الی اعلان بست‌های محدود گردیده است که باتفسیرچندگانه ازاستمرارویاعدم استمرارحکم تقررکارمندان توسط اراکین مذکور، اعضای کمیسیون اظهارات مسئولین را مبنی برعلل کاهش معاشات امتیازی کارمندان درشرایط کنونی غیرقابل توجیه تلقی کرده فیصله به عمل آمد که وزارت دولت درامورپارلمانی به استناد پرداخت امتیازی ایشان اقدام نمایند ونیزکمیسیون اصلاحات اداری باهماهنگی آن وزارت دراسرع وقت ممکنه درراستای اعلان بست‌های کارمندان اقدام نمایند.

دربخش دیگرجلسه شکایت اسامی حاجی علی محمد مبنی برادعای اعماریک باب بلندمنزل خود سرازسوی همجوار وی درمربوطات ناحیه سوم بامسئولین شاروالی کابل مطرح بحث قرارگرفته تصمیم برآن شد که درراستای تطبیق مقررات شاروالی کابل وفراهم آوری قناعت عارض اقدام نماید.

درادامه جلسه روی دست‌آوردها واجراآت اجلاس اول کمیسیون بحث گردید که درآن ازتدویر44جلسه باحضورداشت 85 موردوزراومعینان،5مورد والیان، رسیدگی به ده‌ها موردعرایض واصله به کمیسیون، سفرهای نظارتی اعضای کمیسیون وبرخی موارد دیگرتذکربه عمل آمده است.


26-4-1400-Shikayat.JPG

 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، باشرکت رئیس صحت عامه ولایت وردگ، مسئولین تصدی بنایی وشرکت انکشاف ملی پرسش‌های دررابطه به اعمار تعمیرجدید شفاخانه ملک محمد خان در ولسوالی سید آباد ولایت وردگ که حدود سه سال می شود که بودجه آن منظورگردیده؛ اما هیچ کارعملی صورت نگرفته مطرح گردید

سپس مسئولین تصدی بنایی وشرکت انکشاف ملی گفتند که چند بار پروژه مذکور به دواطلبی سپرده شد، اما به نسبت ناامنی‌ها، موجودیت مخالفین درساحه واخاذی‌های غیرقانونی ازسوی مخالفین سبب شد که شرکت‌های برنده شده انصراف نمایند و افزودند اکنون مرحله اول پروژه متذکره با شرکت ساختمانی وسرک سازی ولید الیاس در21سرطان سال روان عقد قرارداد گردیده است وبزودی کارپروژه آغازمی‌گردد درصورت انصراف شرکت یادشده باهماهنگی ریاست صحت عامه ولایت وردگ باشرکت‌های که درآن محل تجربه کاری ودرساحه بلدیت کامل داشته باشند بامعرفی پنج شرکت توسط مسئولین صحت عامه وردگ، ویکی آن بدون داوطلبی برنده وعقد قرارداد خواهد شد.

دراخیراعضای کمیسیون تاکید کردند که درتطبیق پروژه اقدام عملی نمایند که درزمینه ازسوی مسئولین وعده همکاری داده شد.


26-4-1400-Bio.JPG

 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضتیار رئیس کمیسیون، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، درمورد گزارش اجلاس اول کمیسیون که درمجلس عمومی ارایه خواهدشد صحبت گردید. درگزارش ازطی مراحل 15عنوان قوانین، کنوانسیون‌ها ومیثاق‌های بین المللی ورسیده گی به 46مورد عرایض وشکایات واصله به کمیسیون، بازدیدهای نظارتی اعضای کمیسیون، استجواب مسئولین به کمیسیون، بررسی وضعیت تعلیمی وتحصیلی درکشور وبرخی موارد دیگر تذکربه عمل آمده است.


26-4-1400-Farhangi.JPG

 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، باحضورداشت مسئولان اداره عالی تفتیش، رئیس مساجد وزارت ارشاد حج واوقاف وعارضین ناحیه چهارم شهرجلال آباد دایرگردید.

درجلسه ضمن انتقاد ازعدم حضورمعین اداری وزارت حج واوقاف درجلسه امروزکمیسیون، پرسش‌های درمورد چگونگی رسیدگی به مشکلات شرکت سی اچ سی درولایت ننگرهار که طی سال‌های1389پس ازبررسی‌ها حدودهفت هزاردالرجریمه گردید بود که وزارت صحت عامه بدون اطلاع به شرکت مذکورموضوع راطی مکتوب به ادارات ذیربط ارسال وفعالیت شرکت متذکره متوقف گردید. مسئولین شرکت عارض شده اند که بدون اطلاع ازشرکت جریمه موضوع به اداره عالی تفتیش محول گردیده واکنون فعالیت شرکت ازسوی آن اداره متوقف می باشد. مسئولین اداره تفتیش گفتند که موضوع را بررسی وکتباً کمیسیون را درجریان قرارمی‌دهند.


26-4-1400-Mukhabirat.JPG


همینگونه دربخش دیگرجلسه رئیس عمومی مساجد وزارت ارشاد حج واوقاف باحضورداشت عارضین گفت که به خواست آنان رسیدگی صورت گرفته به شخص دیگری به عوض ملاامام مسجد روشان ناحیه چهارم شهرجلال آباد معرفی وکارآغازخواهدکرد.