صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

کمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه طی کنفرانس بررسی‌های نظارتی خویش را از روندکار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اداره تنظیم خدمات مخابراتی( اترا) شرکت‌های مخابراتی افغان تیلیکام، روشن، افغان بیسیم، ام تی ان، اتصالات و سلام با رسانه‌ها شریک ساخت.

محوراین کنفرانس مطبوعاتی را چگونگی جمع آوری ده درصد محصول مخابراتی وشفافیت درآن، چگونگی موجودیت کارکرد وغیرواقعی بودن سیستم ریال تایم، جمع آوری دو اعشاریه پنج فیصد ازعواید شرکت‌های مخابراتی برای توسعه خدمات مخابراتی، تقرری‌ها درآن نهادها و معاشات مسئولین تشکیل می‌داد

اعضای کمیسیون گفتند سیستم ریال تایم دوبخش مهم داشته که یکی آن ده درصد محصول مخابراتی و دیگر آن بیست وچار اعشاریه پنج درصد مالیات است که به حساب دولت و اداره اترا واریزمی‌گردد، اما جمع آوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی ازسوی شبکه‌های مخابراتی باوجود نگرانی‌های مردم و نمایندگان شان درشورای ملی از میزان 1394 تا اکنون با سیستم بیلنگ وصل نبوده و شفافیت ندارد.


26-4-1400-Kanfrance.JPG


آنان افزوند که بررسی‌های کمیسیون نشان داد که ازسوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به شرکت‌های مخابراتی تعرفه داده می‌شود وپول آن به اساس سیستم قبلی گرد آوری می‌گردد و تاکنون اداره اترا نتوانسته معلومات را درسیستم ریال تایم جمع آوری نماید واین سیستم تنها با بخش میدیشن شرکت‌های مخابراتی وصل می‌باشد که تنها معلومات بخش پریپید به آن انتقال می‌یابد

اعضای کمیسیون دواعشاریه پنج درصد محصول که ازعواید خالص شرکت‌ها جمع آوری می‌شود به اساس قانون تنظیم خدمات مخابراتی باید برای توسعه برنامه‌های مخابراتی به مصرف برسد و در سال‌های 1397، 1398، و 1399 شرکت‌های مخابراتی دو اعشاریه هشت میلیارد افغانی تحویل کرده اند اما معلوم نیست که این پول درکجا و چگونه به مصرف رسیده است ازسوی دیگر در دوسال اخیر این پول درپروژه‌های غیرمخابراتی به مصرف رسیده است که این موضوع سوال برانگیزمی‌باشد.

آنان درمورد تشکیل ومعاشات مسئولین اداره اترا گفتند مدارک وشواهد نشان می‌دهد که 100تن بامعاش‌های بلند در تشکیل این اداره افزوده شده و رییس این اداره نیز معاش وامتیازگزاف دریافت می‌کند.

دراخیرازعدم توجه مسئولین به توسعه وحفظ و مراقبت شبکه مخابراتی سلام، پایین بودن کیفیت خدمات دراین شبکه وبرخی موارد دیگر معلومات شریک ساختند.