صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

درجلسات برخی کمیسیونهای امروزمشرانوجرگه موضوعات مختلف به بحث گرفته شد

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، شکایت کارمندان بخش ملاریا ولشمانیا وزارت صحت عامه، مبنی برقطع معاشات ایشان درحضورداشت رؤسای کنترول امراض ساری مالی وزارت صحت عامه مطرح شدکمیسیون با استماع اظهارات طرفین فیصله نمود که به منظور حل اساسی این معضل درنشست بعدی معین مالی واداری، رؤسای پلان وپالیسی، منابع بشری وسایرمسوولان ذیربط وزارت صحت عامه حضوریابند

هکذا شکایت تعدادی ازکارمندان ریاست اداره ملی تنظیم انرژی، مبنی بر انفصال ایشان ازوظیفه واعلان مجدد بست های‌شان درحضورداشت رئیس عمومی اداره مذکور و رؤسای مربوطه آن اداره مطرح بحث قرارگرفت.

اراکین مذکور با ارایه توضیحات پیرامون موضوع والزامیت ایشان به تخصصی سازی اداره افزودند که همه کارمندان اسبق به بست های مشابه گماشته خواهند شد

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکورتاکید نمود درصورت دارا بودن شرایط دربست های جدید باید حق اولویت به کارمندان اسبق داده شود ونباید هیچ یک آنها درحالت بی سرنوشتی قرارگیرند.

19-4-1400-Shikayat.jpg 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، گزارش اداره تنظیم امورزندانها درخصوص وضع معیشتی، طرزنگهداری وچگونگی طی مراحل دوسیه های نسبتی محبوسین درمرکزوولایات ومشکلات درمحابس به ویژه کمبود تجهیزات ونبود تعمیرهای معیاری، کمبود برق وآب آشامیدنی مطالعه گردیده ، فیصله به آمد که مشکلات یادشده اولویت بندی وبامسوولین ذیربط مطرح گردد.

همینگونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، دررابطه به تهیه گزارش اجلاس اول  کمیسیون جهت ارایه به مجلس عمومی تصمیم اتخاذشد. 

19-4-1400-Adli.jpg 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون مسایل مالی واداری ریاست عمومی دارالانشای مشرانوجرگه بحث گردیده مشوره های لازم جهت بهبود امورازسوی اعضای کمیسیون ارایه شد.

19-4-1400-Emtizat.jpg 

درجلسه کمیسیو اقوام وقبایل، امورشهدا ومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، روی مشکلات بیجاشدگان داخلی ولایات مختلف کشور صحبت گردیده، ازارگانهای مسوول وموسسات مدد رسان خواسته شد که جهت مساعدت به بیجاشدگان همکاری همه جانبه نمایند.

همینگونه درادامه جلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله به کمیسیون،  دررابطه به افزایش بهای مواد خوراکی وسوختی وبلند رفتن اسعارخارجی درمقابل پول افغانی بحث گردیده، تاکید شد که ادارات ذیربط درقسمت جلوگیری ازافزایش قیمت هااقدام جدی نمایند.

19-4-1400-Aqwan.jpg 

جلسه کمیسیون امور بین المللی  به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، باشرکت معین مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی ورئیس تفتیش داخلی وزارت امورخارجه تدویر گردید .

درنخست پرسش های ازسوی اعضای کمیسیون پیرامون چگو نگی اجراات از بازسازی دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن و خریداری تعمیر برای جنرال قنسلی افغانستان دراستامبول مطرح گردید .

سپس معین مبارزه بافساد اداری لوی سارنوالی درزمینه موارد یادشده توضیحات داده گفت برای متهمین درپروژه بازسازی سفارت افغانستان در واشنگتن هیئتی از سوی لوی سارنوالی کشورتعیین گردیده است .که پس ازبازدید هیئت ازسفارت افغانستان درواشنگتن تصامیم اتخاذ می گردد. همینگونه موصوف دررابطه به چگونگی خریداری تعمیربرای جنرال قنسلی افغانستان دراستامبول ترکیه واجراات آن اداره دراین مورد نیزتوضیحات ارایه کرد.

 19-4-1400-Bio.jpg

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، روی فرمان تقنینی شماره 66 رییس جمهور؛ درمورد( قانون گمرکات) بحث وتصامیم اتخاذشد.

درادامه جلسه طرزالعمل شورای عالی زنان وطرزالعمل شورای عالی جوانان که به این کمیسیون مواصلت ورزیده است مورد مطالعه اعضای کمیسیون قرارگرفته، ابرازامیدواری شد  که سایرادارات درروشنایی طرزالعمل های متذکره برای بهبود وضعیت زنان وجوانان درکشورتلاش نمایند.

19-4-1400-Zanan.jpg 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، قراربود رئیس اداره هوانوردی ملکی ورئیس شرکت هوایی آریانا جهت وضاحت پیرامون پروازهای اضافی فلای دوبی وترکش ایرلاین درجلسه کمیسیون شرکت نمایند، امابنابرسفرولایتی قرارشد مسوولین متذکره درجلسه کمیسیون چهارشنبه هفته روان شرکت نمایند.ونیزقراربران شدجهت رفع مشکلات اهالی ناحیه چهارم شاروالی جلال آباد مبنی برعدم رضایت ازامام مسجد روشان مینه آن ناحیه، معین اداری وزارت حج واوقاف همراه بارئیس عمومی مساجد ورئیس حج واوقاف ولایت ننگرهار درجلسه کمیسیون شنبه مورخ26سرطان دعوت گردند.

19-4-1400-Mukhabirat.jpg