صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

جلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات مشرانوجرگه به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون باحضورداشت رئیس وبرخی اعضای بورد اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان( اترا) دایرگردید.

درآغازپرسش‌های ازسوی اعضای کمیسیون درمورد چگونگی فعالیت‌ها، پلان ودست آوردها ومشکلات درآن اداره مطرح گردید.

سپس عبدالرشید احمدی رئیس آن اداره گفت اداره تنظیم خدمات پستی افغانستان باسابقه بیش ازیکنیم دهه و به مثابه اداره سکتوری درچوکات وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی فعالیت‌های حقوقی ونظارتی انجام داده است وتلاش صورت می‌گیرد تا خدمات بهتری به مشتریان عرضه شود.


14-4-1400-Mukhabirat.jpg


 موصوف توزیع ده جوازعرضه خدمات پستی، طرح تسوید وپیگیری قانون تنظیم خدمات پستی، افزایش میزان عواید ملی و طرح قانون افتتاح معبرپستی درگمرک میدان هوایی بین المللی حامدکرزی را ازجمله دست آوردهای آن اداره عنون نموده، گفت زمان گیرشدن مراحل تصویب قانون تنظیم خدمات پستی ازسوی شورای ملی، عدم توجه به اهمیت ماهیت حقوقی اداره تنظیم خدمات پستی، فعالیت خود سرانه برخی شرکت‌ها دربازارپستی و عدم همکاری ادارات ذیربط  باآن اداره راازمشکلات فراراه  آن اداره می باشد که درمقابل ازسوی کمیسیون درزمینه‌های یادشده وعده همکاری داده شد.

طبق یک خبردیگرکمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابارئیس کمیسیون روزسه شنبه 8سرطان ازشرکت‌های مخابراتی اتصالات و(ام تی ان) بازدید به عمل آورد.

نخست کمیسیون باحضورداشت مسوولین شرکت اتصالات وام تی ان پرسش‌های را مبنی برچگونگی سیستم ریال تایم ، دلیل پایین بودن کیفیت دیتا، چگونگی پایین بودن خدمات نسل سوم وچهارم، چگونگی محدودیت‌های فریکونسی، رسیدگی به شکایت مشترکین مخابراتی از اخاذی‌های غیرقانونی، دست آوردها، مشکلات، پلان‌ها واجراآت شرکت متذکره مطرح نمود.

مسوول شرکت مخابراتی اتصالات گفت این شرکت در سال 2006به منظورعرضه خدمات مخابراتی در 21ولایت کشورشروع به  فعالیت نمود واین شرکت متعلق به یکی از شرکت‌های امارات متحده عربی بوده وحدود90 فیصد کارمندان آن افغان‌ها می‌باشد. این شرکت مشترکین خود را توسط 231متصدی با 116کشورجهان ازطریق خدمات رومنگ وصل می‌سازد ونیز قراربود هئیت کمیسیون ازبخش‌های تخنیکی شرکت اتصالات دیدارنماید، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا وتعطیلی کارمندان آن شرکت به تاریخ بعدی موکول شد.

همچنان مسوول شرکت مخابراتی ام تی ان ضمن ارایه معلومات پیرامون عرضه خدمات برای مشتریان افزود این شرکت درسال 2006آغازبه کار نموده ودر33 ولایت کشورباداشتن حدود 357 کارمند دایمی و2047 کامند قراردادی فعالیت دارد.

در اخیرمسوولین شرکت‌ها وعده سپردند که در مورد پرسش‌های مطرح شده، کار وفعالیت شرکت‌ها گزارش مفصل را کتبا به کمیسیون ارسال بدارند.

همین گونه کمیسیون مواصلات ومخابرات روزچهارشنبه مورخ 9سرطان به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون از وزارت مخابرات بازدید به عمل آوردند.

نخست اعضای کمیسیون سوالات شان را مبنی برچگونگی مدیریت سیستم ریال تایم،دلیل پائین بودن کیفیت دیتا،چگونگی پائین بودن خدمات نسل سوم وچهارم، چگونگی محدویت‌های فریکونسی، چگونگی رسیدگی به شکایات مشترکین مخابرتی ازاخاذی‌های غیرقانونی،چگونگی دست‌آوردها،مشکلات وچگونگی نظارت و بررسی از شرکت‌های مخابراتی با معین این وزارت مطرح نمودند .

متعاقبآ معین وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ضمن ارایه معلومات درمورد عرضه خدمات مخابراتی وتشکیلات آن افزود این وزارت درقسمت پول(تی، دی، اف)دسترسی ندارد ومسوولیت آن به اداره اترا می‌باشد. وی از عدم رسیدگی به مشکلات شان مبنی برعدم تحویل جایداد این وزارت که در سال‌های قبل به افغان تیلی کام سپرده شده بود واکنون وزارت مخابرات به آن نیاز دارد یادآوری نموده خواهان توجه وهمکاری کمیسیون در زمینه حل موضوع و فیصله کمیسیون مختلط در زمینه تائید قانون خدمات پستی گردید. همچنان چالش‌ها، مشکلات وپیشنهادات شرکت‌های مخابراتی افغان بیسیم، سلام، ام تی ان، اتصالات، افغان تیلی کام وروشن را با مسولین وزارت مخابرات شریک ساخته و فیصله شد که موضوعات مطروحه را با اداره اترا شریک می‌سازند تا راه‌های حل آن جستجو گردد.

همچنان کمیسیون مواصلات ومخابرات به روزشنبه مورخ 12 سرطان به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسون ازاداره اترا بازدید به عمل آورد.

اعضای کمیسیون پرسش‌های شانرا درمورد توسعه خدمات مخابراتی،چگونگی فایبرنوری، فریکونسی، کیفیت و بخش‌های مالی با سرپرست ریاست اداره اترا مطرح نمودند که موصوف وعده سپرد پاسخ سوالات هئیت کمیسیون را کتبآ به کمیسیون ارسال نماید.