صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

انستیتوت پارلمانی افغانستان

انستتیوت پارلمانی افغانستان در سال 2008م بمنظور ارائه معلومات بیشتر، کارایی و مدیریت برای اعضای شورای ملی و کارمندان دارالانشاء های مجلسین شورای ملی در خصوص فعالیت های قانونگذاری، نماینده گی و نظارتی آنها، تأسیس گردید.

به عنوان اولین منبع آموزشی تقنینی، دیدگاه طویل المدت انستتیوت پارلمانی افغانستان ایجاد یک اکادمی مستقل و خود کفای انکشاف مسلکی برای افغانستان میباشد.

 برنامه های جدید آموزشی

انستتیوت پارلمانی افغانستان در ماه سپتمر 2014 برنامه آموزش کارورزان را که فارغ التحصیلان جدید را در کمیسیون ها و ریاست های مربوطه مجلسین شورای ملی بکار میگمارد، آغاز نمود. در ماه مارچ 2015، انستتیوت پارلمانی افغانسان فراهم آوری آموزش های مسلکی برای کارمندان وزارت دولت در امور پارلمانی را نیز آغاز نمود. انستتیوت پارلمانی افغانستان پلان های آموزشی کارمندان شورای ملی و کارورزان را بطور منظم ترتیب و تنظیم نموده است.

 انستتیوت پارلمانی افغانستان – مکانی برای آموزش

از سال 2014 بدینسو، تعداد 1373 کورس های آموزشی برای اعضای شورای ملی، کارمندان دارالانشاء ها، کارمندان وزارت دولت در امور پارلمانی و فارغ التحصیلان جدید بحیث کارورزان انستتیوت پارلمانی افغانستان تدویر یافته است.

انستتیوت پارلمانی افغانستان 55 برنامه آموزشی، سیمینار و نشست های مباحثه ای را برای کارمندان مجلسین شورای ملی و دارالانشاء ها بطور منظیم تدویر مینماید. برنامه متذکره آموزشی شامل مطالب مختلف چون قانون اساسی و اصول وظایف داخلی، تسوید و تحقیق تقنینی، رهبری و مدیریت، توسعه ارتباطات با مؤکلین، اصول نظارت و حل منازعات، و حکومتداری خوب میباشد. کورس های متذکره توسط اساتید انستتیوت پارلمانی افغانستان، متخصصین پروژه تقویت نهاد های قانونگذار افغانستان (البا)، یا مشاورین خارجی تدریس میگردد. نصاب نهایی آموزشی این انستتیوت توسط شورای ملی تایید و تصویب میگردد.

انستتیوت پارلمانی افغانستان با سایر انستتیوت های ملی مانند انستتیوت انکشاف دهات افغانستان (AIRD)، انستتیوت خدمات ملکی افغانستان (ACSI)، انستتیوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه، و واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیه نیز روابط تأمین نموده است.

بیشترین صنوف براساس همه روزه یا نیمه روزه تدویر میگردد