صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۴ دلو ۱۴۰۱


دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ سرطان ۱۴۰۰ هجری شمسی

نشست مشورتی میان فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی وده ها فرمانده جهادی، علما وبزرگان زون شرق مربوط به حزب دعوت اسلامی افغانستان، بخاطرارزیابی وضعیت امنیتی کشور به ویژه امنیت زون شرق وتدابیرلازم درزمینه تدویرگردید.


9-4-1400-MUL1.jpg


دراین دیدار به نمایندگی ازولایات لغمان، کنر، نورستان وننگرهار یک‌تعداد فرماندهان جهادی وعلما سخنرانی نموده، با نگرانی ازوضعیت نا امن کنونی ویاد آوری ازقربانی‌ها ونقش برجسته ومهم این حزب به رهبری پروفیسوراستاد عبدالرب رسول سیاف درزمان جهاد، مقاومت ودودهه اخیرگفتند مجاهدین این حزب درمقاطع مختلف ازنظام حمایت نموده و امروزهم هزاران تن ازمجاهدین وجوانان سلحشورزون شرق کشوربخاطردفاع ازوطن ونوامیس ملی منتظرهدایت جناب شما می‌باشد تا این مبارزین درکنارنیروهای دفاعی وامنیتی دشمنان این مرزوبوم را نابود سازند.

فضل‌هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه با ابرازقدردانی ازاحساسات ایشان وتاکید برتداوم همچو نشست ها، پیرامون عمق استراتیژی پاکستان وگروه های نیابتی آنکشور درقبال افغانستان، معلومات داده گفت: دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخاطرختم جنگ وخونریزی، همواره متعهد به اعاده صلح بوده وبه خاطرتحقق آن، راه های زیادی را پیموده است که جهت بیرون رفت ازوضعیت کنونی وحمایت ازنظام جمهوری، یک‌پارچگی وایستاده گی همه شهروندان به ویژه مجاهدین یک امرضروری می‌باشد.


9-4-1400-MUL2.jpg


رئیس مشرانوجرگه با ارایه معلومات درمورد رسیده گی وهمکاری حکومت با مجاهدین برای دفاع از کشور، گفت خواست‌های ایشانرا با مسوولان ذیربط حکومتی مطرح می نماید و نیز محتوی این نشست را با پروفیسور استاد عبدالرب رسول سیاف رهبرحزب دعوت اسلامی افغانستان شریک خواهند ساخت ودرضمن به بعضی ازخواسته ها، شخص خودش رسیدگی لازم می‌نماید.