صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۸ قوس ۱۴۰۱

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۳۰ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه و داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس ازطریق ویدیو کنفرانس با آقای مک‌کری معاون سفارت ایالات متحده مقیم کابل پس از چاشت امروز گفتگو نمودند.

 

30-3-1400-MUL4.JPG


در جریان این صحبت‌ها، محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با ابرازقدردانی ازکمک‌ها وقربانی‌های ایالات متحده امریکا گفت باوجودیکه دربیست سال اخیربه کمک دوستان بین المللی، پیشرفت‌های قابل ملاحظه دربخش‌های مختلف افغانستان به وجود آمده است؛ اما دربرخی موارد این کمک‌ها با خواست ونیاز اصلی مردم مطابقت نداشته است که می‌توان ازچالش‌ها درانتخابات‌ها، مدیریت ضعیف جنگ ونبود سیاست روشن دربرابرگروه طالبان وبرخی مسایل دیگریاد نمود وافزود امضای تفاهمنامه ایالات متحده امریکا با گروه طالبان به این گروه، هویت سیاسی بخشیده درحالی‌که گروه طالبان اهل قناعت وتعهد نیستند و درصورتیکه افغانستان مانند دهه 90 فراموش گردد، چالش‌های جدی درسطح منطقه وجهان به وجود خواهد آمد. ایزدیاربا استقبال ازتغییرات درسکتوردفاعی وامنیتی کشوراظهارامیدواری نمود که باید نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به طورجدی ازسوی رهبری حکومت وجامعه جهانی پشیبانی گردند تا بتوانند پاسخ کوبنده به گروه‌های تروریستی بدهند.30-3-1400-MUL3.JPG


 سپس داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مجلس، پیرامون تحولات اخیر درکشور به شمول فقر، بیکاری، ویروس کرونا وجنگ‌های خانمانسوزصحبت نموده، گفت درطول بیست سال ازحضورنیروهای خارجی هنوزهم مردم ما ازجنگ رهایی نیافته اند وسوالاتی زیادی درذهن شان بی پاسخ مانده است ونیزافزود گروه طالبان طرفدارصلح نمی‌باشند وفکرتسخیرکشوررا دارند، ولی ایجاب می‌نماید که بخاطربرقراری صلح درکشوردرتفاهنمامه امریکا با گروه طالبان تجدید نظرصورت گیردتا صلح واقعی با ضمانت اجرایی برقرارشود

درختم این کنفرانس واستماع سخنان هیئت اداری مجلس سنا، آقای مک‌کری معاون سفارت ایالات متحده مقیم کابل به تداوم همچو نشست‌ها تاکید نموده، گفت ایالات متحده امریکا دردست‌آوردهای مردم افغانستان شریک بوده وکشورمتبوعش پس ازخروج نیروهای نظامیان خود نیز به کمک‌های‌های بشری، مشارکت دوامدار وتعهدات خویش برای افغانستان پا بند بوده و سفارت امریکا درکابل آن را مدیریت خواهد کرد .