صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروزطی جلسات شان موضوعات مختلف رابه بحث گرفتند

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست سناتور محمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون،  قرار بود روسای تفتیش، بررسی ازقوانین صحی ونظارت وارزیابی وزارت صحت عامه اشتراک و پیرامون یافته ها و بررسی های ریاست های متذکره در سال 1399 و دوماه گذشته سال 1400 به کمیسیون توضیحات ارایه نمایند که صرف رئیس تفتیش وزارت صحت عامه به جلسه کمیسیون حاضرگردید.

رئیس و اعضای کمیسیون این اقدام مسوولین متذکره را خلاف قانون و بی اعتنایی به خانه ملت و کمیسیون دانسته، و تصمیم بر آن شد درصورتیکه رئیس بررسی از قوانین صحی و رئیس نظارت و ارزیابی وزارت صحت عامه درجلسات بعدی کمیسیون حاضر نگردد موضوع را به ادارات عدلی وقضایی راجع خواهد کرد.

متعاقبا رئیس تفتیش داخلی وزارت صحت عامه ضمن ارایه گزارش کاری آن بخش ابراز نمود که این ریاست بیشتر درمورد تفتیش امور مالی، اداری،حسابی و منابع بشری صلاحیت دارد  وتوانسته همه ساله با پلان منظم کاری بخش های متذکره را به شمول ریاست های صحت عامه ولایات، تفتیش و یافته های خویش را با مقام وزارت شریک نماید وافزود که باتأسف موارد زیادی وجود دارد که در امور ساختمانی ، قراردادها، خریداری تجهیزات و استخدام دستبرد های زیادی وجود داشته و فساد های بزرگ میلیونی نیز دیده شده است که برخی دوسیه ها و موارد متذکره به اداره حارنوالی ارسال شده و برخی دیگر نظر به برخی سلیقه ها و روابط لاینحل باقی مانده است. این ریاست مطابق تعهد خودعنقریب برخی موارد را مطبوعاتی خواهند نمود.

سپس رئیس کمیسیون با قدردانی از اجراات ریاست تفتیش داخلی وابرازهرگونه آماده گی  کمیسیون باآن اداره، فیصله شد( تا ریاست تفتیش داخلی وزارت صحت عامه نتایج تمام بررسی های را که در سال های 1396 الی ختم ثور 1400 انجام داده است به شمول دوسیه ها و موارد که غرض پیگیری به مراجع عدلی وقضایی ارسال شده است طی یک هفته کاری غرض اجراات بعدی کتبا به کمیسیون ارسال دارد.

24-3-1400-Rifai.jpg

 

درجلسه کمیسیون امور تقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون،روی فرمان تقنینی شماره 66درمورد قانون گمرکات بحث گردیده، جهت تدقیق ومطالعه بیشتر به جلسه بعدی واگذار گردید.

هکذا در جلسه روی شکایت اهالی عقب باغ بابر مربوط ناحیه هفتم شهرکابل مبنی برنبود سرک و مکتب در آن ساحه صحبت و تصامیم لازم اتخاذگردید.


24-3-1400-Adli.jpg

 

درجلسه کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون،گزارش تیم مشارکت ائتلاف منع خشونت علیه زنان ،در مورد مشکلات سراسری افغانستان مبنی برخشونت های خانوادگی و ازدواجهای اجباری وقبل ازوقت استماع گردید اعضای کمیسیون اظهارات تیم متذکره را در موردچالش های موجود که هنگام سروی از ولایات شمال و شمالشرق صورت گرفته بود موجه دانسته و ضمن تاکید بر ادامه فعالیت های آن تیم ،وعده هرگونه همکاری با آنها صورت گرفت. 


24-3-1400-Zanan.jpg

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست الحاج محمد حنیف حنفی رئیس کمیسیون، برعلاوه رسیدگی لازم به عرایض واصله به کمیسیون، ازفعالیت وکارکردهای شبانه روزی صادقانه مسوولین شفاخانه های شهید سردارمحمد داود خان، سه صد بستر پولیس و شفاخانه غازی امان الله خان در امر تداوی به موقع مجروحین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تمجید به عمل آمده، موفقیت‌های مزید درامورمحوله به آنان آرزوگردید.

24-3-1400-Shikayat.jpg

 

طبق یک خبردیگردرجلسه کمیته مختلط مجلسین شورای ملی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امور تقنینی، عدلی وقضایی مشرانوجرگه و معاونیت قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه روی قانون معاشات مقامات دولتی صحبت و روی موارد اختلافی توافق صورت گرفت.

 24-3-1400-Adli2.jpg