صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۸ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

درنشست روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، بر حساسیت جدی اوضاع امنیتی کشوروضرورت جلب اعتماد ملی تاکید به عمل آمد .

 

18-3-1400-JAL1.JPG


درجلسه سناتوران با آنکه قهرمانی‌ها وفداکاری‌های نیروهای دفاعی وامنیتی کشور دربرابرحملات گستردۀ گروه های تروریستی پشتیبانی نمودند ازسقوط ومحاصرۀ یک‌تعداد ولسوالی‌ها و واحدهای اداری به دست دشمن ابرازنگرانی نموده گفتند نیروهای امنیتی هم دستآورد های فراوانی در سرکوب طالبان دارند متأسفانه روحیه مردم ورسانه ها طوری است که از دستاورد های این نیروها، قسمی که لازم است یادی نمیشود وهمواره از پیشرفت‌های طالبان سخن گفته می‌شود ولی از رهبری سکتورامنیتی اکیداً خواستند که برای مهاروضعیت دشوار امنیتی درولایات آسیب پذیرمنجمله فاریاب وارزگان توجه همه جانبه نمایند و درمدیریت جنگی قوت‌های مسلح واستراتیژی امنیتی، تغییرات مؤثر به وجود آورند واز افراد سرشناس ومجاهدین خواسته شود که همچون مارشال عبدالرشید دوستم درکنارنیروهای دفاعی وامنیتی قرارگیرند و صلاحیت‌های لازم به ارگان‌های امنیتی داده شود تا بتوانند با دست باز دربرابرتحرکات دشمنان ونحوه رسیدگی به قوت‌های مسلح درمیدان‌های نبرد، تصامیم وقرارلازم اتخاذ نمایند.

 شماری ازاعضا سفرهای زلمی خلیلزاد نمایندهٔ ویژهٔ ایالات متحده برای صلح افغانستان را بی نتیجه خوانده گفتند کلید صلح وجنگ افغانستان اصلاً به دست پاکستان است، پاکستان وطالبان به صلح باور ندارند باید ایالات متحده امریکا وجامعه جهانی، فشارهای لازم سیاسی واقتصادی را برپاکستان وارد کند تا ازحمایت‌های آشکار وپنهانی گروه طالبان دست برداشته واین گروه به صلح تن دهند.

 سناتوران با نگرانی ازافزایش بیماران ویروس کرونا درکشور و بی پروای‌های یک‌تعداد مردم در وقایه ازآن، تاکید کردند که باید رهنمودهای صحی هرچه جدی تر رعایت شود، هوتل‌ها ومحلات تجمع مردم مسدود گردند وروندتورید وتطیبق واکسین کرونا، تسریع گردد.

 درجلسه، وفات استاد نظر زلمی یکی از دانشمندان ورزیده کشور که خدماتی با ارزشی را در آموزش بخصوص درآماده گی‌های آزمون‌های کانکور برای نسل جوان انجام داده است یک ضایعه بزرگ علمی خوانده شد و مراتب تسلیت وهمدردی به خانواده مرحومی ونیز خانواده حاجی محمد ولی خان فیضی یکی ازشخصیت‌های فرهنگی کشور که به تازگی وفات نموده اند، ابرازگردید.

 هکذا گفته شد که قطع شبکه های مخابراتی درشماری ازمناطق به ویژه درشمال کشور، مردم را جداً متضررساخته است؛ وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی واداره تنظیم خدمات مخابراتی(اترا) اجازه ندهند که شرکت‌های مخابراتی خودسرانه به قطع این شبکه ها اقدام نمایند .

 درجلسه با ابرازنگرانی ازانفجار پایه های برق درشمال کابل گفتند نبود برق علاوه ازضرراقتصادی تداوی مریضان کوید19 را درشفاخانه ها ومنازل دشوارمی‌سازد که باید عاملین آن مجازات گردد  ودرضمن خاطرنشان گردید که حفاظت از دارایی های عامه مسوولیت همۀ شهروندان می‌باشد وباید شرکت برشنا برای محافظت پایه های برق، تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.

18-3-1400-JAL2.JPG 


انتقاد شدید ازیک‌تعداد مسوولان حکومتی بخاطرعدم حضورشان درنشست‌های کمیسیون‌های مشرانوجرگه، عدم رسیده گی فوری به دوسیه های فساد اداری، تنگ ساختن ساحه کاری بالای یک‌تعداد کارمندان دروزارت مالیه، تاکید برعملی شدن طرح امنیتی درمناطق غرب کابل وبرخی مسایل دیگرنیزمطرح شد.

 درختم مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مشرانوجرگه از بهر شیوع بیماری کرونا وافزایش مرگ ومیرناشی از آن ابراز نگرانی نمود بر رعایت توصیه های صحی ومسدود ساختن هوتل‌ها ودیگرمحلات تجمع تاکید نمود .

 رییس مشرانوجرگه ایجاد اجماع ملی، حمایت ازنظام وقوای مسلح واستفاده ازچهره‌های تأثیرگذار مجاهدین را در بهبود وضعیت کنونی اثرگذاردانسته گفت مشرانوجرگه ازآن حمایت می‌نماید و نیز از مارشال عبدالرشید دوستم که در کنار نیروهای امنیتی قرارگرفته است تمجید و ابرازامتنان کرده گفت زمان دفاع عمومی فرا رسیده است نباید درچنین شرایط حساس، تمام مسؤلیت‌های امنیتی ودفاعی را به حکومت واگذار کرد و از رییس جمهوری و شورای امنیت ملی نیزخواست تا برای بهبود وضعیت فعلی کشور دربسیج مردمی پرداخته شود و نظربه نیازمندی‌های فعلی دراستراتیژی امنیتی ودفاعی تجدید نظر صورت گیرد .

 فضل‌هادی مسلم‌یار ضمن این‌که باخانواده‌های قربانیان حوادث اخیرابرازغم‌شریکی کرد خاطرنشان نمود که دشمن کشور دشمن همگان بوده و نباید شکار دسایس آن ها گردید بل برای دفع وطرد توطیه های ایشان یک‌پارچه و همآهنگ عمل کرد.

 رییس مجلس تخریب پایه‌های برق را و زیانهای که از ان به وجود می آید را خیانت بزرگ ملی خوانده و ازمسئولین خواست تا باعاملین آن برخورد جدی نمایند و برای تأمین امنیت پایه‌های برق وشبکه‌های مخابراتی تدابیرلازم ومقتضی اتخاذ نماید.