صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های امروزمشرانوجرگه روی موارد مختلف تدویریافت

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، با محمد حمید طهماسی رئیس تنظیم امورزندان‌ها، پیرامون تطبیق هرچه بهتر فرامین عفو وتخفیف رئیس جمهوردرمورد محبوسان وسایرمشکلات وضروریات زندانیان مباحثی صورت گرفت. 

نخست رییس تنظیم امور زندان‌ها ازتدابیر شان با ویروس کرونا معلومات ارایه نموده گفت تا اکنون درحدود هشت هزارپرسونل  وزندانیان واکسین کرونا را دریافت نموده‌اند واین روند با تطبیق واکسین ساخت کشورچین ادامه خواهند یافت وافزود 26 واقعه مثبت ویروس کرونا درمیان زندانیان و دونفرپرسونل به ثبت رسیده است وحدود سی تن دیگرتاحال مشکوک گزارش شده است. موصوف با آن‌که درمورد علل وعوامل کندی روند تطبیق فرامین عفو وتخفیف معلومات ارایه می نمود، گفت کمیسیون تطبیق فرمان روزانه ازسی الی چهل دوسیه را بررسی می‌نماید که باید این روند درهماهنگی با سایرنهادها سرعت پیدا نماید.

رئیس امورتنظیم زندان‌ها کندی روند تطبیق فرمان را وضع محدودیت‌ها درفرامین دانسته گفت یک‌تعداد که به جرم قضایایی مانند اختطاف، فساد اداری،خشونت‌علیه زنان ، خیانت ملی، قاچاق مواد مخدر دربازداشت به سر می‌برند از فرامین برخورد نمی‌شوند. او همچنان گفت 38 محبس درکشور وجود دارد که 24 محبس آن به شکل معیاری می‌باشد که بخاطربازسازی ونوسازی محابس باقیمانده تلاش جریان دارد واطمینان داد که بخاطرمبارزه با فساد اداری واصلاحات گام‌های بیشتری خواهند برداشت.

دربخش دیگرجلسه با شماری ازمسئولان ذیربط وزارت امورداخله در رابطه به جلوگیری ازفساد اداری درقوماندانی‌های امنیه و بخش‌های لوژستیکی ومالی، بهبود وضع امنیتی وبرخی مسایل دیگرمباحثی صورت گرفت. ایشان با ارایه توضیحاتی درمورد اکمالات نیروهای امنیتی به ویژه ازرهگذرروغنیات، مبارزه فساد اداری، گفت تاحال ده‌ها تن ازپولیس خیالی شناسایی وازسیستم حذف گردیده است وتا دوماه دیگر قضیه پولیس خیالی به صفرخواهد رسید وعلت اینکه تاحال یک‌تعداد منسوبان پولیس معاشات خویش را اخذ ننموده اند علت آن همین می‌باشد که به زودی این مشکلات رفع می‌گردد.

17-3-1400-Dfai.JPG 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجینرحسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون، رئیس موسسه سوزوانترنشنل، معاون موسسه(IRCومسوولین اداری مرکز تعلیمی و فرهنگی موسسه(IRO) ومعاون مؤسسه آفرین ضمن ارایه پاسخ به پرسش‌های اعضای کمیسیون پیرامون فعالیت‌ها وبرنامه‌های شان درافغانستان معلومات دادند.

 رئیس موسسه سوزوانترنشنل گفت که این موسسه در سال 2001 آغازبه کار و در بخش تعلیم و تربیه صحت ومهاجرین فعالیت دارد که تمام تحصیلات آن رایگان می‌باشد . دفتر اصلی آن در امریکا می‌باشد که 42 نفرپرسونل کاری دارد و بودجه آن به شکل اعانه جمع آوری می گردد.

مسئول مؤسسه (IRC)افزود این موسسه درسال 1988 درافغانستان آغازبه کارنموده و در9 ولایت کشور دربخش اضطراری، تعلیم وتربیه وبخش صحی فعالیت دارد.

همین‌گونه مسئول موسسه آفرین گفت این موسسه درسال 2001 درافغانستان دربخش تعلیم وتربیه شروع به فعالیت نموده که شاگردان را الی صنوف سوم تدریس می‌نماید که بودجه آن توسط کمک‌های اعانه ازطرف مردم آلمان تامین می‌گردد ودرحدود 5000 هزار دانش آموز مصروف فراگیری علم ودانش در این نهاد می‌باشند. درادامه مسئول موسسه (IRO)علاوه کرد که این موسسه ثبت راجسترشده ایالات متحده امریکا می‌باشد و درسال 1998 دربخش تدریس زبان انگلیسی شروع به فعالیت نموده که ازسال 2002 الی 2006 دراین بخش فعالیت داشت. سپس با امضای تفاهمنامه که با سفارت امریکا صورت گرفت 50 دانش آموز را برای مدت دوسال با بودجه بیشتر از 20000 دالر تاسطح ادوانس 2 تدریس شدند. وی افزود که فعلا یک پروژه  سواد حیاتی و زبان انگلیسی را درولایات نورستان ولوگر روی دست دارند.

دراخیراعضای کمیسیون توضیحات مسئولین را قناعت بخش خوانده، ازآنان خواستند تا مشکلات و پیشنهادات و یکی کاپی گزارش شان را به کمیسیون ارسال نمایند تا درقسمت رفع مشکلات شان همکاری صورت گیرد و نیز وازمؤسسه آفرین خواسته شد ابتدا معلمین خویش را آموزش فنی دهد و سپس به آموزش متعلمین بپردازند.

17-3-1400-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، معاون برنامه‌های میثاق شهروندی وزارت احیأ وانکشاف دهات وهیئت همراهش درمورد شکایت پاینده خان حمزه خیل مسئول برنامه‌های میثاق شهروندی ولایت غزنی توضیحات مفصل ارایه نمودند. گفتنی است مسوول برنامه‌های میثاق شهروندی ولایت غزنی ازختم قرارداد خویش به دلایل نا معلوم شکایت نموده بود که مسئولان درزمینه به اعضای کمیسیون درمورد علل وعوامل آن توضیحات دادند و نیز چندین عریضه وشکایت واصله پس ازمطالعه، غرض رسیدگی به مراجع ذیربط ارجا گردید.

17-3-1400-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، عدم حضور مسئولان با صلاحیت شاروالی کابل باعث شد که درمورد چگونگی میکانیزم تطبیق یکسان بودن نرخ آرایشگاه‌های زنانه رسیدگی صورت نگیرد که عدم حضورمسئولان شاروالی کابل ناشی ازبی کفایتی ایشان دانسته شد.همچنان درجلسه علاوه ازترتیب پلان یک‌ماهه کمیسیون، عریضه یکتن ازبانوان به نهادهای ذیربط ارجاع شد.

 17-3-1400-Zanan.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهداومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، روی مشکلات معلولین وبازماندگان شهدامبنی برعدم اجرای حقوق شان صحبت گردیده گفته شد که شماری ازمعلولین وبازماندگان شهدا درمرکزو ولایات کشورحقوق سال 1400خویش را اخذ نکرده‌اند و تصمیم برآن شد تا وزیردولت درامورشهداومعلولین درجلسه چهارشنبه19جوزا درمورد وضاحت دهد.

همین‌گونه درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، اعضای کمیسیون دررابطه به محدودیت درظرفیت تولیدآکسیجن درکشورصحبت نموده، ازمردم خواستند با درنظرداشت توصیه‌های بهداشتی تاحدامکان درخانه بمانند ونیزازکشورهای همسایه تقاضا گردید تا درقسمت آکسیجن وتجهیزات طبی به مردم افغانستان همکاری ومساعدت نمایند.

17-3-1400-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، ازگسترش موج سوم ویروس کرونا وعدم آمادگی وزارت صحت عامه درمبارزه با آن به ویژه کمبود آکسیجن ابرازنگرانی گردیده تصمیم برآن شد تاموضوع درجلسه شنبه22جوزا باحضورداشت مسئولین آن وزارت مطرح بحث قرارگیرد.

درادامه جلسه اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند که سیتی لابراتواربدون جوازفعالیت بخش تست کرونای خود را درساحه میدان هوایی بین المللی حامدکرزی فعال نموده؛ اما ازجانب رئیس لابراتوارمذکورومسئولین وزارت صحت به این کمیسیون گفتند ازلابراتوارمتذکره درمورد اخذجوازفعالیت به کمیسیون اطمینان داده می‌شود. اما با گذشت بیش‌تراز دوهفته ازتعهد مسئولین می‌گذرد تاکنون اطمینانیه به این کمیسیون مواصلت نورزیده است و تاکید به عمل آمد که وزارت صحت عامه هرچه عاجل طی مدت دو یوم لابراتواریادشده جوازفعالیت بخش تست کرونای خویش درمیدان هوایی بین المللی حامدکرزی را غرض اجراآت بعدی به کمیسیون ارسال نماید. همچنان درجلسه به عرایض واصله رسیدگی صورت گرفت.

17-3-1400-Rifai.JPG 

جلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، باحضورداشت رئیس حقوق و رؤسای سارنوالی وجنایی وزارت دفاع ملی برگزارشد.

درجلسه روی تعدیل وایزاد درماده‌های هفدم، هجدهم ونزدهم قانون اجراآت جزایی عسکری بحث صورت گرفت. مسئولین متذکره ازتعدیلات وارد شده ازسوی کمیسیون درقانون مذکورحمایت نموده، خواهان تایید تعدیلات واردشده درقانون یاد شده ازسوی کمیسیون شدندوقرارکمیسیون برآن شد تا درجلسات بعدی کمیسیون درمورد این قانون غوربیش‌ترصورت گیرد.

17-3-1400-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست فوزیه سادات سمکنی معاون کمیسیون، طرح قانون معاملات وامضای الکترونیکی، پس ازمطالعه مورد تایید قرارگرفت. همچنان درجلسه قرارشد که مسئولان اداره تنظیم امورآب دریکی ازنشست‌های کمیسیون حضوریابند تا درمورد مشکلات باشندگان ولایت نیمروز ازعدم دسترسی به آب آشامیدنی توضیحات ارایه نمایند.

همین‌گونه درجلسه تذکررفت که به اساس معلوماتی که وجود دارد شرکت هوایی ترکش ایرلین هفته ده پروازازمیدان‌های هوایی حامدکرزی ومولانا جلال الدین محمد بلخی به ترکیه انجام می‌دهند که این کار باعث انحصارمارکیت گردیده وباید اداره هوانوردی ملی مطابق اصول ومقررات اقدامات لازم را انجام دهد تا سایرشرکت‌های هوای به ویژه آریانا درانتقال مسافرین نقش بارزی را ایفا نمایند.

17-3-1400-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون امرودینی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست میناشیرزاد منشی کمیسیون، دررابطه به مشکلات معلمین واستادان که درساحات دوردست اجرای وظیفه می‌نمایند صحبت گردید وقرارشد تا موضوع بامسئولین وزارت معارف مطرح گردد.

17-3-1400-Farhangi.JPG 

همچنان درجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، درموردمشکلات خانواده‌های بازماندگان شهدا ومعلولین درنهادهای تحصیلی خصوصی مبنی بربلند بودن فیس صحبت گردیده قرارشد دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه مباحثی بیش‌ترصورت گیرد.