صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی

درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازتصویب (طرح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت قوۀ قضاییه)، برضرورت اجماع ملی تاکید به عمل آمد.

 طرح قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت قوۀ قضاییه که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به مجلس ارایه وبه اکثریت آرا به تصویب رسید.

درمباحث آزاد جلسه، سناتوران جهت رفع بحران‌های موجود کشورومقابله با دشمنان، برضرورت اجماع ملی تاکید نموده، گفتند شرایط کنونی ازهرلحاظ حساس است که برای بیرون‌رفت ازآن، باید سیاسیون اختلاف دیدگاه‌های شان را کناربگذارند وبرای دسترسی به یک اجماع ملی تلاش نمایند ورنه اختلافات سلیقه‌یی باعث تشدید جنگ‌ وبحران و افزایش مشکلات خواهند شد.

16-3-1400-JAL1.JPG


 درجلسه شماری سناتوران ازسقوط ومحاصرۀ یک‌تعداد ولسوالی‌ها و واحدهای اداری و راه‌های مواصلاتی ازسوی گروه طالبان وتلفات ناشی ازآن شدیداً ابرازنگرانی نموده، گفتند که سکتورامنیتی باید برای مهاروضعیت درولایات مختلف منجمله ارزگان، نورستان، فاریاب، بادغیس، غور، جوزجان وسایرمناطق آسیب پذیر، تدابیرمؤثرتری اتخاذ نمایند وجامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا نباید ازجنایت گروه طالبان چشم پوشی نمایند وبالای این گروه وحامیان شان فشارهای لازم وارد نمایند تا به صلح تن دهند.

سناتوران با نگرانی از افزایش مصاب شدگان به ویروس کرونا درکشور، بی پروایی‌های مردم دربرابرگسترش ویروس کرونا و کمبود اکسیجن، ازشهروندان خواستند که بخاطرمبارزه با این ویروس کشنده رهنمودهای صحی را جداً رعایت نمایند.

همچنان آیات چند ازکلام الله مجید به نسبت شهادت شهروندان ملکی ونظامی درشماری ازولایات، وفات عبادالله نقشبندی سناتوردوره پانزدهم شورای ملی، شهادت برادر زاده سناتورعبداللطیف نهضت یار، ترور مولانا محمد کبابیانی معاون شورای علمای هرات وجان باختن مینا گوینده تلویزیون آریانا همراه با مادروخواهرش ازاثرماین جاسازی شده دریک موترشهری، اتحاف دعا صورت گرفت وبه بازماندگان شهدا ابرازتسلیت وهمدردی گردید.

معتاد شدن شماری زیادی ازمحبوسان  وگمانه‌های انتقال موادمخدرتوسط زندانبانان، تاکید بر بررسی رفتارنامناسب با پرسونل صحی درشفاخانه محمدعلی جناح ازسوی مریضداران، تاکید برگماشته شدن افراد کارکشته نظامی درصفوف و رهبری نیروهای امنیتی و بررسی بمباردمان قوای هوایی دریکی ازپاسگاه ها در ولایات هلمند ونیروهای خیزش مردمی دربدخشان، تاثیرات ناگوارخشکسالی وکم آبی در ولایت نیمروز، یاد آوری ازدست آوردهای خوب نیروهای امنیتی وخیزش‌های مردمی درولایت تخار، بلند رفتن سرسام آورقیمت مواد اولیه به ویژه روغن، انتقاد ازعدم حضور شاروال کابل به کمیسیون سمع شکایات درپیوند به تصمیم واگذاری یک‌تعداد تاسیسات به بنیاد آغاخان ونا رضایتی شهروندان ازاین تصمیم درناحیه دوم شهرکابل، تاکید بررسیدگی بر وضعیت بیجاشده گان داخلی وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

 

16-3-1400-JAL2.JPG


درختم مباحث فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه با یاد آوری از رویدادهای اخیرامنیتی کشور، ازنیروهای قهرمان دفاعی، امنیتی واستخباراتی ابرازحمایت نموده ومراتب تسلیت‌ خویش را با خانواده‌های قربانیان ابرازکرد.

رییس مجلس ازشهروندان خواست تا ویروس کرونا را جدی بگیرند و به رهنمودهای صحی ازجمله رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک وسایرتدابیر وقایوی توجه جدی داشته باشند وضمن ارجاع موضوعات مطروحه به کمیسیون‌ها، به ریاست عمومی دارالانشا وظیفه سپرد تا باردیگر ازشاروال کابل بخواهد که به قانون تمکین نماید وغرض ارایه معلومات به جلسات مربوطه حاضرگرد.

16-3-1400-JAL3.JPG


مسلم یار تصریح نمود که دشمن افغانستان دشمن مشترک هموطنان بوده و به هیچ جناح و یا قوم و گروهی رحم ندارد و همه را هدف قرارداده ومی‌دهد که اکنون با راه اندازی تبلیغات منفی می‌خواهد تنش‌ها را میان اقوام وگروه‌های متعدد جامعه بیش‌ترسازد که متأسفانه برخی جوانان وسیاسیون نیزشکار این دسیسه‌ها گردیده وبرای جستجوی منافع شخصی، دست به اقدامات منفی می‌زنند تا از آن سود ببرند که باید همگی متوجه این خطرات باشند وبرای حفظ وبقای کشوراحساس مسوولیت نمایند و اکیداً ازسیاسیون خواست تا با اقدامات تفرقه افگنان، منافع وخواست شخصی را جستجونکنند و به حال مردم و وطن رحم کنند ومنافع عمومی را در حفظ نظام جمهوری جستجو کنند ورهبری حکومت نیز درتامین حقوق اقشارمختلف جامعه متعهد باشد و ازتشکل صف واحد درمقابله با دشمن، اقدامات جدی وهمه جانبه نماید .