صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۳ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی

برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزروی موارد مختلف تشکیل جلسه دادند

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون وضعیت شفاخانه‌های مرکزمبنی برچگونگی عرضه خدمات صحی با درنظرداشت چالش‌های موجود وعدم رضایت مریضان ومریض داران بحث گردیده قرارشد که کمیسیون ازبرخی شفاخانه‌ها بازدید به عمل آورد. 

13-2-1400-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، درمورد مقروضیت شرکت‌های هوایی، مشکلات موجود درمیادین هوایی کابل وولایات، ضعف مدیریت درشرکت هوایی آریانا، فعالیت شرکت هوایی باختر، توقف طیاره شرکت آریانا درمسکو وپروژه ساخت میادین هوایی کشوربحث گردیده خاطرنشان گردید که شرکت‌های هوایی آسمان وصافی به ده هامیلیون افغانی ازبابت عدم پرداخت مالیات خویش مقروض می‌باشند ودرنتیجه فیصله به عمل آمد که رئیس اداره هوانوردی ملکی دریکی ازجلسات کمیسیون درمورد وضاحت دهد.

13-2-1400-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنفی رئیس کمیسیون، شکایات واصله ازکاندیدان بست‌های پایین رتبه ولایات که امتحان شان حسب مقررات درولایات اخذمی گردد؛ ولی به منظورطی مراحل به ریاست‌های منابع بشری وزارت‌های مربوطه درمرکزارجاع می‌گردد وآنان ازاجراآت رؤسای منابع بشری شاکی می‌باشند. موضوع با رئیس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و رؤسای ادارات مربوطه مطرح بحث قرارگرفت که توضیحات ارایه شده مسوولین قناعت اعضای کمیسیون رافراهم ننموده، قرارشد موضوع دریکی ازجلسات کمیسیون باحضورداشت مسوولین ذیربط موردبحث قرارگیرد.

13-2-1400-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین رئیس کمیسیون، برخی از مواد اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه با حضور داشت رئیس تنظیم جلسات و روابط وآمر تحقیق و تحلیل مشرانوجرگه مطالعه و نظریات ارایه شده یاداشت گردید.

هکذا در جلسه عرایض واصله بررسی و از حیث ارتباط به مراجع ذیربط ارسال گردید.

4-2-1400-Adli.JPG