صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۲ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی

گروۀ طالبان که توان نبردهای رو در رو با نیروهای دفاعی وامنیتی کشوررا ندارند؛ همزمان با خروج قوت‌های خارجی، با انتحار، انفجار، آتش سوزی وکشتارمردم ملکی، خود نمایی می‌کنند. 


12-2-1400-JAL1.JPG


این مطلب را سناتوران درنشست عمومی روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، بیان داشته گفتند طالبان با ترس از رویارویی با نیروهای دفاعی وامنیتی کشور، به کشتارمردم درمرکز ولایت لوگر، در ولسوالی خنجان ولایت بغلان و درهنگام نماز تراویح درولسوالی بگرام ولایت پروان وسایر نقاط کشورمبین خود نمایی های طالبان دراین شرایط حساس می‌باشد که مغایرتمام ارزش‌های ملی واسلامی دست به کشتار مردم ملکی اعم از زن ومرد واطفال میزنند وجنایت هولناکی را مرتکب می‌شوند که باید حکومت افغانستان به ارتباط این جنایات جنگی طالبان وحامیان شان، عنوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند  ودرضمن ایجاب می نماید که جهانیان  به ویژه شورای امنیت درمقابل این جنایات فجیع طالبان وتمویل کننده گان شان خاموشی اختیارنکند و آنانرا تحت فشارقراردهند وقوت‌های مسلح کشورهرچه سریعترمحلات تجمع طالبان را تحت ضربات مرگبارقرار دهند ودرکشف ودستگیری این جانیان به طورجدی عمل نمایند .

 هم‌چنان درپیوند به رویداد ولایت لوگر، محمد اکبرستانکزی نایب دوم مجلس ازکم‌کاری‌ها وسهل انگاری های قوماندان امنیه ورییس امنیت ملی آنولایت به شدت انتقاد نموده گفت دراین رویداد وحشتناک حدود سی تن که بیشترآنان جوانان داوطلب آزمون کانکور بودند شهید و نزدیک به یک‌صد تن دیگر زخم برداشتند و شفاخانه ولایتی نیزآسیب جدی دیده است اما با تماس‌های مکرر، سرپرست وزارت صحت عامه، در تهیه امکانات به شفاخانه ولایتی هیچ‌گونه توجه و اقدامی ننمود که وی ومسئولین قوماندان امنیه و رییس امنیت ملی که نتوانستند مسئولیت‌های شان‌را طورلازم ادا نمایند، مورد بازپرس قرارگیرند.

 هکذا سناتوران علاوه از حادثه خونین ولایت لوگر، از رویدادهای ناگوارتروریستی درولایات بغلان وپروان نیز تماس گرفته گفتند که به اثربی توجهی مسوولان تعدادی ازنیروهای امنیتی ودفاعی کشورپس ازهفته ها محاصره در ولایت غزنی، به گروه طالبان تسلیم شدند که باید این موضوع نیز مورد بررسی قرارگیرد .

 درجلسه آتش‌سوزی شب گذشته در دروازه شمال کابل پرسش برانگیزدانسته شد که پیش ازاین نیزآتش سوزی های گسترده درمرزاسلام قلعه و دو آتش سوزی دیگر درمنطقه ابونصرفراهی رخ داده که از اثرآن میلیون‌ها دالر به تاجران ومردم خساره وارد گردید که باید چند وچون این رویدادها هرچه عاجل بررسی گردد وراهکارمناسبی بخاطرجلوگیری ازتکرارهمچو آتش‌سوزی ها به منصه اجرا قرارداده شود.


12-2-1400-JAL3.JPG


 طبق گزارش ها درنتیجه آتش‌سوزی شب گذشته درساحه کاریزمیرکه وسایط باربری در یک نقطه توقف داده شده بوده حدود بیست تن شهید ومجروح گردید وده ها تانکرمواد نفتی وخوراکی درآتش سوخته وخسارات زیادی به باشندگان محل وارد گردید که قطع برق شهرکابل نیز از اثر این آتش‌سوزی صورت گرفته است.

 درمباحث آزاد جلسه با پشتیبانی ازسخنان وزیرحج واوقاف دربرابرجنایات گروه طالبان، نگرانی ازملیشه سازی دریکتعداد مناطق کشور، افزایش ترورهای هدفمند درولایت ارزگان ومسدود بودن مسیرچندین ولسوالی دراین ولایت، اتهام فساد علیه والی پیشین ولایت فاریاب، از مسایلی بود که مطرح گردید .


درختم مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه، مراتب تسلیت وهمدردی‌ خود را به نسبت حوادث اخیردرولایات لوگر، کابل، پروان، بغلان وغزنی ابرازداشته به شهدای این رویدادها بهشت برین و به مجروحان شفای عاجل استدعا نمود، همینگونه ابرازداشت که درمورد این مسایل و وضعیت امنیتی کشور بامسئولین ارشد قوای مسلح درجلسه روزچهارشنبه هیئت اداری این مجلس، بحث‌های صورت خواهند گرفت .

 رییس مجلس باآنکه ختم جنگ و تأمین صلح دایمی را نیازاساسی شهروندان می‌دانست ازهمه سیاسیون خواست تا برای وحدت، ایجاد اجماع سیاسی و موقف واحد درپروسه صلح افغانستان تلاش های واقعی نمایند و نیزبرای اصلاحات درساختارحکومت، همکارباشند تا بقای نظام جمهوری تضمین گردد. فضل‌هادی مسلم یار دررابطه به سقوط یک پاسگاه امنیتی درولایت غزنی گفت اخبارضد ونقیضی در این مورد موجود است و درصورتیکه مسئولین امنیتی آنولایت درزمینه گزارش نادرستی داده باشد باید مورد بازپرس قرارگیرند.

رییس مجلس سنا بااشاره به نشراخبارنادرست ازسوی شماری ازشبکه‌های اجتماعی پاکستان که گویا رییس جمهور افغانستان سفرهای مخفی به آنکشورداشته است گفت: ریاست جمهوری به اسرع وقت این خبرهای بی اساس را رد نموده است و وزارت امورخارجه کشورنیز باید درزمینه عکس العمل نشان دهد و ازجوانان، فعالین مدنی، اعضای شورای ملی و سیاسیون خواست تا تحت تأثیرهمچوتبلیغات دشمن که هدف شان ایجاد فضای بی اعتمادی است، نروند.


12-2-1400-JAL4.JPG


دراخیرموصوف ازدستآوردهای قوای مسلح کشور به خصوص مسئولین پولیس ولایت ننگرهار که ده‌ها حلقه ماین و مواد انفجاری دشمن را کشف وخنثی نموده اند ابراز قدردانی و امتنان نمود .

 سپس طبق آجندا دسته ی از رهبری شورای عالی جوانان به تالارمشرانوجرگه حضور یافتند وبه نماینده گی از ایشان، دوشیزه فرشته شیرزوی و سلیمان قیومی علاوه از ارایه معلومات در مورد چگونگی ایجاد این شورا، اهداف و فعالیت‌های آن؛ از مجلس سنا خواستند تا زمینه اشتراک شان را درنشست‌های کمیسیون‌های این مجلس، در نظرگرفتن نقش جوانان در مسایل مهم سیاسی منجمله روند صلح افغانستان، معیاری سازی معارف وتحصیلات عالی کشور و سایر مشکلات شغلی واجتماعی قشر وسیع جوان را توأم با برخی نظریات وپیشنهادات ارایه داشتند که از جانب رییس مشرانوجرگه وعده همکاری داده شددر اخیر یک دستار ویک عدد چپن به نسبت کارکردهای خوب مجلس سنا از سوی رهبری شورای عالی جوانان نیز به فضل هادی مسلم‌یاراهدا گردید که با ابرازتشکر پذیرفته شد.


12-2-1400-JAL2.JPG


طبق یک خبردیگرشماری ازدانشجویان پوهنتون خصوصی کاروان درچوکات برنامه های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه ازجریان جلسه عمومی وسایربخش‌های شورای ملی بازدید به عمل آوردند وازسوی سناتوران مولوی غلام محی الدین منصف، گل احمد اعظمی ومینا شیرزاد، پیرامون مسایل پارلمانی به ایشان معلومات ارایه گردید