صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز جمعه ۱۷ ثور ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ ثور ۱۴۰۰ هجری شمسی

جلسات برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف دایرگردید

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست محمد رحیم حسنیار رئیس کمیسیون، طرح قانون تشکیل وصلاحیت‌های قوه قضاییه مطالعه ودیدگاه‌های اعضا درزمینه یاد داشت گردید.

دربخش دیگرجلسه، گزارش ارسالی شاروالی کابل درمورد اجراآت ربع اول سال مالی 1400 پروژه‌های انکشافی آن اداره که ازطریق بودجه ملی تمویل می‌گردد، مطالعه وقرارشد که درنشست‌های بعدی این گزارش با تفکیک پروژه‌های انکشافی درنواحی مختلف مورد بررسی قرارگیرد.

 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، عدم حضورتعدادی ازاراکین حکومتی درجلسات کمیسیون با وزیردولت درامورپارلمانی مطرح بحث قرارگرفت.

 اعضای کمیسیون با ارایه فهرست آن عده اراکین حکومتی که درجلسات مکررکمیسیون حاضر نگردیده تاکید نمودند که هدف اصلی کمیسیون حل مشکلات عارضین بوده، باید اراکین حکومتی ذریعه مکاتیب ویاهم اشتراک درجلسات به حل مشکلات عارضین بپردازند واین کمیسیون هیچ نوع ملحوظاتی درزمینه ندارد.

همچنان درجلسه با تاکید براهمیت دفاتر پارلمانی درنهادهای حکومتی گفته شد  به منظورطی مراحل قانونی مراسلات ودرخواست‌های موکلین اعضای شورای ملی باید کلیه طی مراحل اسناد ازآدرس دفاتر مذکورصورت گیرد که متاسفانه بعضی ازادارات به کارشناسان وزارت دولت درامورپارلمانی اهمیت قایل نیستند.

 وزیردولت درامورپارلمانی ضمن تبادل نظریات با اعضای کمیسیون وتایید موضوعات مطروحه اطمینان سپرد با مقامات ذیربط موضوعات را مطرح خواهند کرد وهمچنان با اتفاق فیصله گردید تا مکتوب متحدالمال به منظور رعایت اصول مراسلات به همه ادارات گسیل گردد تا ازبرخورد دوگانه با کارشناسان وزارت پارلمانی ابا ورزند.

دربخش دیگرجلسه گزارش هیات اعزامی کمیسیون به ولایت ارزگان بابت بررسی مشکلات وشکایت نیروهای دفاعی وامنیتی آن ولا مبنی برکمبود 2607 بست پرسونل اردوی ملی، عدم پرداخت معاشات 6 الی 9 ماهه پولیس ملی، کمبود تجهیزات، مواد اعاشوی، عدم اکمال به موقع آن‌ها درحضورداشت رؤسای پیژنتون وزارت‌های دفاع ملی وامورداخله مطرح بحث قرارگرفته که اراکین مذکورضمن استماع موضوعات مطروحه اطمینان سپردند که موارد مذکور پیگیری خواهند کرد.

 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، قرار بود پیرامون چگونگی حکم رئیس جمهوری درمورد ایجاد بورد مؤقت جمعیت هلال احمرافغانی که یک نهاد بی‌طرف ومستقل بوده واعضای بورد ازسوی مجمع عمومی جمعیت انتخاب می گردد با رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، معینان اموراجتماعی ومسلکی وزارت عدلیه، رئیس احکام وفرامین اداره امور، رئیس امورحقوقی جمعیت هلال احمرونماینده حقوق دانان بحث صورت گیرد؛ اما ذوات یادشده به جلسه کمیسیون اشتراک نورزیدند.اعضای کمیسیون این اقدام مسوولین متذکره راخلاف قانون، بی‌اعتنایی به خانه ملت دانسته، ابرازامیدواری نمودند که مسوولین به فیصله‌های کمیسیون حرمت بگذارند و به جلسات کمیسیون اشتراک نمایند درغیرآن مطابق به صلاحیت‌های قانونی موضوع رابه ادارات عدلی وقضایی راجع خواهند نمود.

 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، متباقی مواد قانون حمایت ازاطلاع دهندگان جرایم فساد اداری مورد مطالعه قرارگرفته دیدگاه‌ها وپیشنهادات اعضای کمیسیون مشخص وتصامیم اتخاذشد. درادامه جلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله باحضورداشت رئیس تنظیم جلسات دارالانشای مشرانوجرگه برخی ازمواد اصول وظایف داخلی مطالعه وتصامیم اتخاذشد.

 

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست نبیه مصطفی زاده منشی کمیسیون، حملات تروریستی  درکشوربه ویژه حمله تروریستی شب گذشته درولایت لوگر که منجربه شهادت رسیدن ومجروح گردیدن تعدادی ازهموطنان بی‌گناه ماگردید به شدیدترین الفاظ تقبیح گردیده، ازبارگاه رب العزت برای شهدا بهشت فردوس، به مجروحان شفای عاجل وبه بازماندگان شان صبرجمیل استدعا شد.

 درادامه جلسه، برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله به کمیسیون، روی قانون شرکت‌های محدودالمسوولیت بحث قرارگردیده وجهت مطالعه وغوربیشتر به جلسه بعدی موکول شد

 

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی به ریاست میناشیرزاد منشی کمیسیون،  حملات تروریستی  درکشوربه ویژه حمله تروریستی شب قبل درولایت لوگرکه منجربه شهادت رسیدن ومجروح گردیدند تعدادی ازهموطنان بی گناه ماگردید به شدیدترین الفاظ نکوهش وتاکید شد که مسوولین ذیربط امنیتی درقسمت جلوگیری ازهمچورویدادهای تروریستی اقدام نمایند.

دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، روی قانون شرکت‌های محدود المسوولیت بحث وغرض غوربیش‌تربه جلسات بعدی کمیسیون واگذار گردید.

 

درجلسه کمیسیون امور دفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد افضل شامل معاون کمیسیون، علاوه ازبحث پیرامون وضعیت امنیتی کشور، از کارکردها وخدمات  نذیراحمد مجددی رئیس، عزیزالدین درانی معاون مسلکی، احمد خالد رحیمی مسوول گزارش دهی عواید ومحمد نعیم مدیر تعرفه وقیمت گذاری گمرک کابل با اهدای تقدیرنامه‌ها مورد تحسین قرارگرفت.