صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

درنشست عمومی مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، ازپیشکش شدن طرح‌های متعدد سیاسیون ونهادهای مختلف، به کنفرانس استانبول ابرازنگرانی گردید.17-Hamal1400-JAL1.JPG


 درجلسه سناتوران ازاختلاف نظرها، چندپارچگی و طرح‌های متعدد که از جانب نهاد‌ها، احزاب و سیاست مداران، درکنفرانس صلح افغانستان دراستانبول، مطرح خواهد شد با نگرانی یاد نموده و بر ضرورت اجماع ملی وایجاد فضای اعتماد میان طرف‌داران جمهوریت، تاکید ورزیدند که به سود روند صلح، حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته  بیانجامد وکشور به سوی یک بحران مهار ناشدنی نرود.

درجلسه اذعان شد با وجودیکه تلاش‌ها برای برقراری صلح جریان دارد، ولی گروه طالبان درنقاط مختلف کشورجنگ‌ها را شدت بخشیده، دست به انفجار وانتحار وحملات تهاجمی می‌زنند طوری‌که دیروز درولسوالی پغمان چندین تن افراد ملکی ونظامی از اثرحملات تروریستی، جان‌های شانرا ازدست دادند وتاکید گردید که نیروهای امنیتی برای سرکوب دشمن برنامه‌های  موثرتر رویدست گیرند و ازسازمان ملل متحد نیزخواستند که درشرایط حساس گفتگوهای صلح، حامیان تروریزم را تحت فشار مضاعف قرار دهد تا راهکارصلح به نتیجه مطلوب برسد.

درمباحث همچنان، گسترش فساد اداری، مواد مخدر، فقر، نا امنی، عدم تکمیل کابینه حکومت، برکناری یک‌تعداد وزرا به شمول مسعود اندرابی وزیرداخله پیشین بدون دلایل مؤجه، از عواملی دانسته شد که هریک در شرایط کنونی برای نظام موجود چالش سازبوده می‌تواند.


17-Hamal1400-JAL2.JPG


 درجلسه گفته شد قراراست آقای اسد قیصر رییس شورای ملی جمهوری اسلامی پاکستان با یک هیئت پارلمانی آن کشور، به زودی به افغانستان سفررسمی نمایند، از ایشان توقع می‌رود که مقامات آن کشور را وادارند تا صادقانه درقضایای افغانستان به ویژه روند صلح کشورهمکاری نمایند.

شماری ازسناتوران خشک‌سالی را نیزتهدید برای شهروندان ودهاقین دانسته تاکید داشتند که نهادهای مسوول به ویژه وزارت دولت درامورحوادث طبیعی، برای کاهش تهدیدات خشک‌سالی، برنامه‌های مؤثری را طرح وتطبیق نماید.

 هم‌چنان درجلسه، از وزارت صحت عامه بخاطرتطبیق واکسین کرونا درشورای ملی سپاس‌گزاری گردید و ابراز آرزومندی شد که این روند درسراسرکشورگسترش یابد.

 درختم مباحث، محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با تاکید براولویت تأمین صلح درکشورگفت که جنگ‌های طولانی وتحمیلی تأثیرات جبران ناشدنی را به جا گذاشته ومردم هرروزشاهد ازدست دادن عزیزان وبربادی کشورمی‌باشند و افزود درکنفرانس مسکو به صراحت به نمایندگان طالبان گفته است که زمینه ساز جنگ‌ها ومسئول تباهی کشورآشما می‌باشید ومسوولیت دینی و وجدانی تان است که برای بیرون رفت از این وضعیت، در روند صلح مواضع سالم اختیار نمایید .


17-Hamal1400-JAL3.JPG


 محمدعلم ایزدیار برشمولیت شورای ملی درروند صلح و مذاکرت نیزتأکید نموده گفت حکومت، شورای عالی مصالحه ملی، تمام سیاسیون و گروه طالبان باید منافع ملی، خواست‌ها و مشکل مردم افغانستان را در کنفرانس ترکیه درنظربگیرند و به یک طرح همه جانبه وقابل قبول مردم ، آینده سیاسی کشور را به اساس رای ونظر مردم رقم بزند تا زمینه تأمین صلح عادلانه و ادغام گروه‌های مسلح غیرمسئول، به وجود آید.

نایب اول مشرانوجرگه تأکید کرد که همه‌گان باید احساس مسوولیت نمایند و با خود گذری به توافق سیاسی برسند درغیر آن و درنهایت امر، طرحی را که امریکا برای آینده افغانستان، مدنظرگرفته است تطبیق خواهد شد.

 وی بی اعتمادی‌ داخل نظام را نیز نگران کننده دانسته گفت برخی وزرای که از ولسی جرگه رای اعتماد گرفته اند در این شرایط حساس برکنارمی‌شوند و کسانیکه رای اعتماد ندارند سرپرست تعیین می‌شوند که این خود سوال برانگیز بوده که اضرار وعواقب نا گواری در قبال خواهد داشت .

دربخش دیگرجلسه، نظربه فیصله کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه، ازانجنیرخان محمد تکل رئیس عمومی اداره امور آب بخاطر تکمیل و به بهره برداری سد آبی کمال خان، احمد ولی هوتک، عبدالعظیم بدخشی واحمد فواد آریا ورزشکاران کشور که درمسابقات مختلف به پیروزی‌های خوبی نایل شده اند با اهدای تقدیرنامه‌ها از سوی مجلس سنا ، مورد تحسین وتشویق قرارگرفتند.


17-Hamal1400-JAL4.jpg

17-Hamal1400-JAL6.jpg