صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز یک شنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ حمل ۱۴۰۰ هجری شمسی

برخی کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موارد مختلف تشکیل جلسه دادند

جلسه کمیسیون امور زنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رییس کمیسیون و اشتراک رؤسای  منابع بشری وزارت‌های ترانسپورت، شهرسازی، امورمهاجرین وعودت کنندگان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، امور شهدا ومعلولین و ریاست جمعیت هلال احمرافغانی، اداره مستقل ارگان‌های محلی و آمرجندر وزارت صحت عامه تدویرشد.

محوراین نشست را میکانیزم تطبیقی افزایش سی فیصد زنان درادارات خدمات ملکی مطابق تعهد حکومت با جامعه جهانی وبرخی مسایل ذیربط تشکیل می داد.

نخست مسوول اداره سره میاشت در سال 1399از حضور19فیصد بانوان درآن اداره تذکرداده ازافزایش زنان درتشکیل 1400آن اداره اطمینان دادهمین ترتیب مسوول وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان ازاستخدام هشت فیصد خانم‌ها درسال قبل یادآوری واطمینان دادکه این رقم به 9 فیصد افزایش خواهدیافت.

مسوولین وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین ازحضورهشت فیصد بانوان در تشکیل 1400 و ارتقای آمریت جندر به ریاست درآن اداره یادآوری نمود.

هم‌چنان نماینده وزارت دولت درامورحوادث طبیعی گفت سال قبل 10 درصد اناث در این وزارت ایفای وظیفه می نمودند و تلاش می‌شود تا تنقیصات که برای سال روان مدنظر گرفته شد است کارمندان اناث از آن مستثنا قرارگیرند و نیزگفته شد که در وزارت شهر سازی و اراضی سال گذشته 9 درصد کارمندان اناث موجود بود وقرار است تا درسال روان به یازده درصد افزایش یابد.

به همین ترتیب خاطرنشان شد که در وزارت ترانسپورت 7 فیصد کارمندان اناث می‌باشد ودر ساختار اداره مستقل ارگان‌های محلی این فیصدی هشت درصد می‌باشد و درنظر است تا درسال 1400 فیصدی  زنان به 20 فیصد افزایش یابد.همین‌گونه آمرجندر وزارت صحت عامه گفت 25درصد کارمندان این وزارت را کارمندان اناث تشکیل می‌دهد وتلاش می‌شود این رقم به 30درصد بلند برده شود.

16-Hamal1400-Zanan.JPG 

بعد ازاستماع اظهارات مسئولین اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان درمورد بلند بردن فیصدی زنان در ادارات شان تأکید کردند و ازآنان خواستند تا برای حضور پر رنگ زنان در پست‌های کلیدی نهادهای شان تلاش‌های بیش تر انجام دهند.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله "هاشمی" معاون کمیسیون، حمله تروریستی درساحه پغمان وبندقرغه که باعث شهید وزخمی شدن تعداد ازهموطنان شد، شدیداً تقبیح و به روح شهدا جنت فردوس، برای مجروحین شفای عاجل، برای بازماندگان شان صبرجمیل ازبارگاه ایزد منان استدعا گردید.

درادامه جلسه اعضای کمیسیون ازنشست ترکیه درمورد صلح افغانستان که قراراست درآینده نزدیک دراستانبول ترکیه برگزارگردد، ابرازخوشبینی نموده گفتند کشور دریک شرایط بسیارحساس قراردارد باید حکومت وسیاسیون با یک طرح ودیدگاه واحد وحفظ دست‌آوردهای 19 ساله کشور در نشست مذکوراشتراک نمایند.

همین‌گونه درجلسه درمورد تجدید لست کمیته‌های دوستی بین الپارلمانی بحث گردید وقراراست اعضای کمیته دوستی بین الپارلمانی افغانستان با کمیته دوستی بین الپارلمانی کشورفرانسه وکانادا کنفراس ویدیویی را تدویر وروی موضوعات مورد علاقه صحبت نمایند.

16-Hamal1400-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست محمد حنیف حنیفی رئیس کمیسیون، سرپرست معینیت عرضه خدمات صحی ورئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه و رؤسای شفاخانه‌های دولتی شهرکابل دررابطه به حل مشکلات شهروندان از رهگذرمسایل صحی معلومات ارایه نمودند.  مسوولان با برشمردن مشکلات وچالش‌های فراه راه سکتورصحی گفتند باوجود همه اینها دستاوردهای قابل ملاحظه دربخش صحی به وجود آمده است که می‌توان ازارایه خدمات شفاخانه‌های صحت طفل اندراگاندی، عاجل ابن سینا، وزیراکبرخان، جناح واستقلال با الترتیب دربخش‌های عملیات قلب باز، جراحی واقعات سرطان مری ومعده، واقعات نادرستون قلب، پیوند گرده، جراحی اعصاب وتداوی واقعات سوختگی یاد آوری نمود وافزودند با وجود کمبود امکانات پرسونل صحی کشور دست به عملیات های میزنند که درسطح منطقه نادر می باشد.

کمیسیون ازدستاوردها وخدمات دربخش صحی کشور ابرازتقدیرنموده اطمینان دادند که پیشنهادات سکتورخصوصی را با مقام عالی ریاست جمهوری مطرح خواهند کرد ودرضمن دریکی ازنشست های کمیسیون مسوولان شفاخانه ها متذکره مورد تحسین قرارخواهند گرفت.

همچنان شکایت اسامی عبدالرزاق سهم دارشهرک تپه احمد بیگ ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا با شاروال نجراب، شاروال و رئیس شهرسازی ولایت کاپیسا مطرح شد.

پس ازاستماع توضیحات مسوولان کمیسیون دریافت که به نسبت فساد واختلاس دراعمارشهرک، موضوع تحت بررسی ارگان‌های عدلی وقضایی قراردارد وکمیسیون حل این موضوع را منوط به فیصله نهایی وقطعی محاکم ذیصلاح دانستند.

دراخیرجلسه شکایت تعدادی ازمحصلان نهادهای تحصیلی خصوصی از افزایش فیس تحصیلی وفعالیت غیرمجوزتعداد فاکولته‌ها دریکتعداد پوهنتون‌های خصوصی به خصوص بی سرنوشتی محصلان موسسه تحصیلی افغان پامیربا رئیس عمومی موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی و تعدادی ازمسوولان نهادهای تحصیلی خصوصی مطرح شد.  

کمیسیون توضیحات ارایه شده ازسوی مسوولان وزارت تحصیلات عالی ورئیس افغان پامیر را دررابطه به بی سرنوشتی محصلان قناعت بخش ندانسته تاکید گردید که وزارت تحصیلات عالی با نظارت پیگیر درراستای تضمین کیفیت خدمات تحصیلی اقدم نموده ومعضل محصلان پوهنتون افغان پامیر وموارد مشابه آنرا عجالتاًحل وفصل نمایند ودرضمن کمیسیون با هماهنگی بخش مربوطه ازاین روند نظارت خواهند کرد.

16-Hamal1400-Shikayat.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه و محیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رییس کمیسیون قرار بود ، وزیر دولت در اموررسیدگی به حوادث درمورد سیلاب‌های بهاری، خشک‌سالی احتمالی، مسدود بودن راه‌های مواصلاتی شماری از ولسوالی‌های بدخشان و برخی موارد دیگر توضیحات ارایه نماید که به علت نامعلوم حضورنیافت وعدم حضورش خلاف قانون و بی اعتنایی به خانه ملت دانسته شد و تأکید گردید تا مسوولین آن وزارت درجلسات کمیسیون اشتراک ورزند درغیرآن موضوع به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده خواهدشد.

16-Hamal1400-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف درمورد اصول وظایف داخلی مشرانوجرگه بحث و نظریات و پیشنهات اعضای کمیسیون جمع آوری و فیصله شد تا بعد از توحید سایرنظریات به مجلس عمومی مشرانوجرگه پیشنهاد گردد.

در اخیرمکتوب‌های وارده به کمیسیون بعد از بررسی جهت اجراآت بعدی به مراجع مرتبط فرستاده شد.

16-Hamal1400-Adli.JPG 

جلسه کمیسیون اموردینی، معارف وتحصیلات به ریاست پوهنیارآمنه صفی افضلی معاون کمیسیون و اشتراک وکتوریا غیوری معین منابع و اداری وزارت معارف و برخی رؤسای دیگرآن وزارت تدویرشد. نخست اعضای کمیسیون سوالات شان‌را دررابطه به آغازدروس مکاتب، چاپ کتب درسی جدی و شیوه‌ی توزیع آن، نبود نصاب معیاری تعلیمی یک‌سان، کمبودمعاش معلمان و نگرانان صنف، تبدیلی معلمین، موضوع فسخ قرارداد معلمین باالقطع ولایت ننگرهار، بفروش رسیدن کتاب‌های درسی و مشکلات کارمندان مطبع معارف ، مطرح ساختند.

معین وزارت معارف درپاسخ‌گفت 37میلیون جلد کتاب‌ نصاب جدید درکشورهای هند،چین و امارات متحده عربی به چاپ رسیده که تاپایان ماه ثور به کشور می‌رسد و به اساس میکانزم مشخص توزیع خواهدشد.موصوف عدم چاپ کتب در داخل کشور را کمبودبودجه و پایین بودن ظرفیت مطابع دانست.

مسئولین وزارت درمورد پرداخت مشکلات معلمین حق الزحمه و معلمین قراردادی ولایت ننگرهارگفتند معلمین قراردادی تازمانی‌که درصنوف مشغول تدریس باشند مستحق امتیاز می‌باشند اما اینکه تعطیلات نسبت به شیوع کرونا اعلان شد و معلمین رخصت و امتیاز شان پرداخت نگردید که برای استخدام و یا جذب آنان درتشکیلات رسمی درتفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصمیم گرفته خواهدشد.

آنان هم‌چنان دررابطه به کمبود معاشات و سیستم پرداخت معاش و امتیازات نگرانان صنوف و برخی موارد دیگر نیز معلومات ارایه کردند که مورد قناعت اعضای کمیسیون قرارنگرفت.

اعضای کمیسیون مشکلات موجود در وزارت معارف را نگران کننده دانستند و از حکومت خواستند تا درهمآهنگی با نهادهای ذیدخل به مشکلات موجود رسیدگی صورت گیرد.

 16-Hamal1400-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهدا ومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، ازسرازیرشدن سیلاب‌های ناشی ازبارندگی های اخیردربرخی مناطق که باعث خسارات مالی نیزگردید ابرازنگرانی گردیده، تاکید به عمل آمد که وزارت دولت دراموررسیدگی به حوادث طبیعی درزمینه رسیدگی نمایند.

دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، روی مشکلات مهاجرین، بیجاشدگان ناشی ازخشکسالی وناامنی‌ها مبنی برعدم کمک لازم ازسوی مسوولین مربوطه صحبت گردیده، ازادارات ذیربط خواسته شد که به مشکل آنان رسیدگی لازم نمایند.

 16-Hamal1400-Aqwam.JPG