صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۳ حوت ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، علاوه ازارایه گزارش‌های کاری برخی کمیسیون‌ها طی اجلاس دوم سال روان دوره هفدهم تقنینی شورای ملی، درمورد مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه شد.

 درآغازجلسه، مراسم تحلیف خانم راحله دوستم که جدیداً ازسوی رئیس جمهوربه عضویت مجلس سنا انتصاب گردیده است، توسط فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس مشرانوجرگه درحالیکه معاون شورای عالی مصالحه، تعدادی اعضای کابینه فعلی وپیشین، برخی اعضای ولسی جرگه وشماری دیگرازهواخواهان وی حضورداشتند، اجرا گردید.ضمناً با خانم سارا سرخابی سناتورپیشین، با اهدای تقدیرنامه ودسته گلی خدا حافظی صورت گرفت وازکارکردهای موصوفه درطول پانزده سال درمجلس سنا، ابرازقدردانی شد.

درمباحث آزاد جلسه یک‌تعداد اعضأ، ازکسانیکه صدای ایجاد حکومت مؤقت را بلند می‌کنند شدیداً انتقاد نموده گفتند با موجودیت نظام جمهوری اسلامی افغانستان ونافذ بودن قانون اساسی، چنین آرزو، مأیوس کننده می‌باشد وباید همگان قانون اساسی وسایر قوانین نافذه درکشور را احترام گذارند تا بحران‌های غیرقابل مهار به وجود نیاید.

 همچنان سناتوران با پشتیبانی ازروند صلح وگفتگوهای قطر، خواهان تسریع این روند وخواهان انعطاف پذیری طرفین واستقرار آتش بس گردیده ازجامعه جهانی وحامیان طالبان خواستند که بالای این گروه فشار لازم وارد نمایند تا به آتش بس تن داده ازکشتار مردم دست بردارند.

هکذا در جلسه بازهم ازافزایش جرایم تروریستی درکابل وسایرولایات ابرازنگرانی صورت گرفت و گفته شد که تنها در24 ساعت گذشته درکابل دورویداد تروریستی به وقوع پیوسته ومتأسفانه دو منسوب پولیس ودوقاضی زن شهید وشماری دیگری مجروح شده اندکه باید برای مهارآن تلاش‌های مؤثرتری صورت گیرد.

 برخی سناتوران برگزاری نشست‌های شش ونیم صبح به ریاست معاون اول ریاست جمهوری را درکاهش جرایم جنایی اثرگذاردانسته ازکسانیکه بخاطرمسایل شخصی وسلیقه یی ازاین نشست‌ها انتقاد می‌کنند خواهان ارایه طرح بدیلی گردیدند که برای مبارزه با مجرمان، نتیجه بهتر، داشته باشد.

 درجلسه بعضی ازاعضأ علت کشته شدن عزت ‌الله بیک عضو شورای ولایتی غور را دریک درگیری با قطعات ویژه‌ی امنیت ملی، سوال برانگیزدانسته گفتند دراین درگیری که یک سرباز امنیت ملی نیزشهید گردیده است؛ انتظار می‌رود که هیئت اعزامی شورای امنیت ملی، این رویداد را طورجدی وبی‌طرفانه بررسی ونتایج آن را با مردم شریک سازد.

درنشست امروزی، سناتوران گشایش پروژه‌های خط آهن آقینه-اندخوی، فایبر نوری و برق ترکمنستان- شبرغان را گام‌های بزرگ در رشد اقتصادی دوکشور خوانده واز آب‌گیری آزمایشی بند کمال خان در ولایت نیمروزنیزاستقبال نمودند.

 تاکید برافزایش منسوبان ترافیک درکوتل ماهیپر بخاطرجلوگیری ازازدحام، تاکید بربررسی بی نظمی های به وجود آمده درزندان ولایت فاریاب به نسبت تغییرات وارده دررهبری آن زندان ازسوی والی فاریاب، انتقاد ازحذف پروژه‌های عام المنفعه ازسند بودجه سال مالی1400، تاکید برافزایش معاش کارمندان ملکی ومنسوبان نظامی، توجه به وضعیت امنیتی ولایت ارزگان وبیجاشده گان داخلی درآنولایت وسایرمناطق، انتقاد ازتلفات ملکی در بمباردها و ازگروه طالبان بخاطرتخریب تأسیات عام المنفعه به شمول تخریب جاده های قیرریزی شده وبرخی مسایل دیگرنیز در بحث ها مطرح شد.

 درختم‌ مباحث، فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه با ابرازغمشریکی با خانواده‌های متضرر ناشی ازرویدادهای تروریستی گفت تلفات شهروندان ازهرجناحی که باشد قابل تقبیح است وباید جلو آن گرفته شود ودرضمن ازنهادهای مربوطه خواست تا برای رسیدگی به وضعیت بیجاشده گان داخلی به شمول ولایت ارزگان اقدامات لازم را انجام دهند.

 رییس مجلس در رابطه به کشته شدن وکیل شورای ولایتی غورگفت بعد از بررسی تحقیقات هیئت موظف، مشرانوجرگه تصمیم‌اش را ابرازخواهد کرد ودرضمن تاکید کرد که  باید دراین قضیه، انصاف وعدالت تأمین شود.

 رییس مشرانوجرگه با اشاره به روند صلح  برآتش بس تاکید نموده، اذعان داشت که موقف مجلس سنا در رابطه به حکومت موقت واضح بوده و آنرا قابل قبول و به خیر وفلاح کشورنمی داند زیرا افغانستان دارای حکومت منتخب بوده وانتقال قدرت باید از راه مشروع وقانونی آن صورت گیرد ودرضمن شرایط کنونی ایجاب می‌نماید که برای وحدت و یک‌پارچگی افغانستان کارهای بیشتری صورت گیرد.

دراخیرجلسه گزارش‌های کاری اجلاس دوم سال روان تقنینی کمیسیون‌های اموردفاعی وامنیت داخلی، مواصلات ومخابرات و امورزنان وجامعه مدنی باالترتیب ازسوی سناتوران محمود خان خاکریزوال، لطف الله بابا وخانم سهیلاشریفی ارایه گردید که جزئیات بیشتر این گزارش‌ها، در ردیف اخبار کمیسیون‌های این مجلس به نشرخواهد رسید.