صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

 مورخ ۱۶ جدی ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه امروزدرحالیکه محمد اکبرستانکزی نایب دوم آن جرگه نیزحضورداشت با معاون و سرپرست ریاست عمومی وشماری ازروسای جمعیت هلال احمرافغانی دیدار وخواست های آنرا استماع نمود.

دراین نشست داکتر میرویس اکرم سرپرست ریاست عمومی آن جمعیت وتنی چند پیرامون فعالیتهای نهادمذکورروشنی انداخته گفتند: جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد خیریه وبشردوستانه است که خدمات بشردوستانه را برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی و غیر طبیعی، انجام میدهد.ونیز این نهاد خیریه عرضه خدمات صحی را از طریق شفاخانه مرکزی و کلینیک های ثابت و سیار، در دور ترین ساحات نا امن برای نیازمند ترین افراد، عرضه می دارد در حفظ و نگهداری صد ها خانواده بی سرپرست ازهیچگونه همکاری دریغ نورزیده است.وافزودند تاکنون حدود چهارده هزارطفل مصاب به سوراخ قلب به همکاری جمعیت هلال احمرمداواگردیده است وحدود یکهزارفامیل بی بضاعت تحت پوشش کمک های این نهاد قراردارد.

16-Jadi99-MUL1.JPG

مسوولین ضمن برشمردن برخی مشکلات درآن اداره، ازضعف مدیریتی ونبود رهبری سالم درسکرتریت جنرال جمعیت هلال احمرافغانی یاد آوری نموده، خواستارهمکاری مجلس سنا درقسمت تعیین رئیس عمومی وسکرترجنرال آن جمعیت مطابق به اساسنامه جمعیت هلال احمرافغانی شدند.

 سپس نایبان مجلس ضمن تقدیرازفعالیت های این نهاد برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی وغیرطبیعی به ویژه زمینه سازی وهمکاری جمعیت بااطفال مصاب به سوراخ قلب، اطمینان دادندکه خواست های آنان را بارئیس جمهوری کشوردرمیان گذاشته وبااعضای بورد جمعیت هلال احمر که دوتن ازاعضای مجلس نیزعضویت آنرادارند مشورت خواهند نمود.