صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ اول قوس ۱۳۹۹ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات گوناگون تشکیل جلسه دادند

جلسه کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیسیون و اشتراک سرپرست وزارت زراعت، آبیاری ومالدای، معین مالی و اداری  وبرخی رؤسای آن وزارت دایرشد.

نخست اعضای کمیسیون سوالاتی مشخصی را پیرامون پروژه کمربند سبزکابل، برنامه انکشاف باغ‌داری و پروژه کمپلکس سردخانه‌ها مطرح نمودند که ازسوی سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به آن پاسخ داده شد.

سپس معین مالی و اداری وزارت مذکور درمورد پروژه‌های ایجاد سرخانه‌ها، کشمش‌خانه‌ها، مصئونیت غذایی، ایجاد باغ‌های معیاری، ایجاد ذخایرستراتیژیک گندم و غله درسال 1399گزارش ارایه نموده گفت تا اکنون این وزارت توانسته 70درصد بودجه انکشافی اش را به مصرف برساند و تاختم سال مالی روان این رقم به 90 درصد خواهدرسید.

دربخش دوم جلسه اعضای کمیسیون  دررابطه به مشکلات تخنیکی موجود در مسوده بودجه ملی سال مالی 1400 به مسئول عملیاتی بودجه ملی وزارت مالیه وظیفه داد که فهرست پروژه‌های انکشافی که درضمیمه‌ی بودجه توسط وزارت‌های سکتوری به وزارت مالیه ارسال شده است را تجدید نظر و اصلاح نماید.

1-Qaws99-Mali.JPG 

جلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رییس کمیسیون دایر و درآن روی مسوده بودجه ملی سال مالی جدید بحث شد.

اعضای کمیسیون بودجه بخش‌های دینی و فرهنگی نهادهای دولتی را مطالعه نموده از نهادهای مربوطه خواستند تا با درنظرداشت شرایط امنیتی و سیاسی کشور در قسمت تطبیق و عملی ساختن پروژه‌های انکشافی و ایجاد شفافیت لازم اقدام لازم و عملی نمایند.

دربخش دیگر روی فرمان تقنینی شماره 354در رابطه به تعدیل برخی ازمواد قانون مبارزه بافساد اداری بحث و نظرکمیسیون مربوطه‌ی مشرانوجرگه پیرامون آن تایید شد.

1-Qaws99-Farhangi.JPG 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، دررابطه به چگونگی فعالیت ریگریشن های ساحه پغما وارغندی شهرکابل وتاثیرات آن بالای محیط زیست صحبت گردیده قرارشد مسوولین مربوطه دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درزمینه توضیحات دهند.

دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون شکایات واصله باشند گان شهرزرنج ولایت نیمروز مبنی برانتقال مرکزآن ولایت اززرنج به غرغری آن ولایت بحث وتصمیم بران شد تاسرپرست وزارت شهرسازی واراضی دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون درمورد وضاحت دهند.

1-Qaws99-Rifai.JPG 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، روی پلان کاری یکماه کمیسیون مبنی برچگونگی میکانیزم تطبیقی منع خشونت علیه زنان ومنع آزارو اذیت زنان درادارات دولتی وچگونگی میکانیزم زمینه اشتغال زایی برای زنان روستایی وبیوه های شهدای نیروهای امنیتی کشوربحث گردیده، قرارشد پیرامون موارد متذکره مسوولین ذیربط دریکی ازجلسات بعدی کمیسیون دعوت گردند.

1-Qaws99-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، روی فرمان تقنینی شماره 354 درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون مبارزه با فساد اداری مطالعه وقرارشد که دیدگاه های کمیسیون درنشست عمومی مطرح شود.

دربخش دیگرجلسه قتل داکترمحمد امین خاکسارباشنده اصلی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان توسط نیروهای قطعه صفریک نکوهش گردیده برای آن شهید جنت فردوس وبه بازماندگان آن صبرجمیل استدعا شد وتاکید به عمل آمد که نهادهای مسوول علل وعوامل این قضیه را بررسی وگزارش دهد.

1-Qaws99-Emtiazat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموراقوام، قبایل سرحدات وکوچی‌ها به ریاست داکترمحمد آجان منگل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی شماره 354 درمورد تعدیل برخی ازمواد قانون مبارزه با فساد اداری مطالعه و تایید شد.

دربخش دیگرجلسه، ازشیوع موج دوم ویروس کرونا درکشورابرازنگرانی گردیده و خاطرنشان گردید که به اساس آمار وارقام رسمی مبتلایان به ویروس کرونا هر روز افزایش می آبد ایجاب می نماید که همه شهروندان توصیه های بهداشتی را رعایت نموده درمکان‌های مزدحم ها به شمول بازارها، دفاتر، موترهای لینی ازماسک استفاده نمایند.

1-Qaws99-Aqwam.JPG 

دراخیرجلسه، پرتاب چندین فیرراکت صبح امروز درشهرکابل مورد نکوهش قرارگرفته، ازنهادهای مسوول خواسته شد که طراحان این رویداد تروریستی را شناسایی ومجازات نماید.