صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی

 درنشست روزیک‌شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، روی مسایل جاری کشورمباحثی صورت گرفت.

25-Aqrab99-JAL1.JPG

درجلسه سناتوران گفتند به اثر ریزش برف وباران دیروزی درکابل، شهریان دچارمشکلات فراوان گردیده و تا ناوقت‌های شب از اثرازدحام ترافیکی درجاده‌ها گیرمانده بودند که ایجاب می نماید شاروالی کابل برای بیرون رفت ازاین چالش، تدابیرعاجل واساسی را درهماهنگی با سایرنهادها اتخاذ کند ونیزتاکید گردید که شهریان کابل نیزدرساحه خدمات محیط زیستی با نهادهای مسوول همکاری لازم نمایند.

همچنان سناتوران ازکمبود برق وپرچاوی‌های دوامدار وغیرمنظم درشهرکابل شدیداً انتقاد نموده، ضمن تاکید بردریافت راه حل این معضله، فیصله شد که رئیس عمومی شرکت برشنا دریکی ازنشست‌های عمومی درمورد تدابیرکوتاه مدت ودرازت مدت آن نهاد و وزیردولت درامورمبارزه با حوادث طبیعی، پیرامون برنامه‌های کاری آن وزارت درفصل سرما، معلومات دهند.

 درجلسه هم‌چنان ازنا امنی‌ها درمسیرشاهراه‌های عمومی وسایرنقاط کشورابرازنگرانی گردیده گفته شد به تازگی درجاده عمومی شمال  کابل مدیرامنیت ولسوالی نجراب همراه با پسرش ونیزیک خبرنگار درولایت هلمند ترورگردیدند که باید نهادهای مسوول بخاطرتامین امنیت شاهراه‌های عمومی ومحافظت خبرنگاران گام‌های مؤثر بردارند.

 سناتوران گفتند آمدن نخست وزیرپاکستان به افغانستان هیچ دردی را درمان نخواهند کرد، چون مقامات پاکستانی بارها به افغانستان وبرعکس مقامات عالی‌رتبه افغانستان به پاکستان سفرنموده اند، ولی به نسبت عدم صداقت سردمداران پاکستانی، تغییرمثبتی در روابط دوکشور رونما نگردیده، بلکه جنگ‌ها وخشونت‌ها درافغانستان ازاثرحمایت پاکستان ازگروه‌های تروریستی، شدت پیدا نموده است و مردم افغانستان باردیگر ازپاکستان به عنوان کشورهمسایه ومسلمان توقع دارد که درسیاست خود تغییر وارد نموده ازپشتیبانی گروه‌های تروریستی، دست بردارند تا صلح وثبات درمنطقه برقراروگفتگوهای صلح قطربه نتیجه برسد.

25-Aqrab99-JAL2.JPG

 درجلسه بعضی ازسناتوران به نسبت سردی هوا وجلوگیری ازشیوع موج دوم ویروس کرونا هشدارداده ازوزارت‌های معارف، تحصیلات عالی وصحت عامه خواستند که دانش آموزان ودانشجویان را رخصت و درحین حال توصیه‌های صحی را بیشتر سازند.

 تاکید برحفظ ارزش‌ها ومیراث‌های فرهنگی به ویژه مرمت کاری وترمیم آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری، دقت درنصب تصاویرمجرمین، انتقاد ازعدم پیشرفت گفتگوهای صلح وتاکید بربازنگری درترکیب هیئت، رسیدگی جدی به وضعیت ولایت ارزگان، تقاضا ازرئیس جمهوربخاطرعملی سازی فیصله لویه جرگه مشورتی به منظور رهایی زندانیان منسوبان امنیتی اززندان‌ها، انتقاد ازعدم شمولیت دیدگاه‌های سناتوران دربودجه ملی ازسوی وزارت مالیه وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

درجمع‌بندی مسایل محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس، با یاد آوری ازرویداد‌های اخیرواتحاف دعا به روح شهدا گفت وضعیت کنونی ایجاب می‌نماید که حکومت به ویژه سکتورامنیتی ودفاعی دراستراتیژی‌های شان بخاطردفع وترد پلان‌ها ودسایس دشمنان بازنگری نمایند، چون وضعیت فعلی ازجهات مختلف سبب نگرانی شهروند است ومسوولان، مسولیت خویش را به درستی ادا نمایند.

نایب اول مجلس درمورد وضعیت امنیتی شهرکابل گفت که اخیراً در وقوع جرایم جنایی به شمول سرقت‌های مسلحانه، کاهش به وجود آمده ولی هنوز نگرانی‌ها از ناحیه رویدادهای تروریستی جدی است وباید این مساله با تطبیق راهکارهای مناسب حل گردد ودرنشرتصاویرمجرمین دقت شود تا سهواً نام وتصاویرافراد بیگناه نشرنگردد.

ایزدیار با اشاره به سفرقریب الوقوع عمران خان صدراعظم پاکستان به کابل گفت: تجربه چندین ساله از سفرمقامات آن کشور وجود دارد، ولی به نسبت عدم صداقت پاکستانی‌ها درمسأله جنگ وصلح افغانستان، هر روزجنگ درکشورافزایش پیدا نموده ومخالفین مسلح تقویت می‌شوند وحالا ایجاب می نماید که رئیس جمهورکشورورئیس شورای عالی مصالحه موضوعات اساسی را با صراحت با صدراعظم پاکستان درمیان بگذارند درغیرآن رفت آمدهای مثل گذشته یک دور باطل خواهد بود.

25-Aqrab99-JAL3.JPG

نایب اول مشرانوجرگه با تاکید برترمیم ومرمت کاری آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری به کمیسیون اموردینی، فرهنگی ومعارف وظیفه سپرد که این موضوع را با مسوولان مربوط درمیان بگذارند و ازمسوولان ولایت پروان وبنیاد آغا خان بخاطربازسازی یک استوپه درآن ولایت ابرازقدردانی نمود. درختم جمع بندی نایب اول مشرانوجرگه ازوزارت صحت عامه خواست که تدابیر لازم را به سطح ملی در جلوگیری ازگسترش ویروس کرونا طرح وتطبیق نماید ونیزازهمه شهروندان خواست که بخاطرجلوگیری ازمصاب شدن به ویروس کرونا، درمکان‌های مزدحم، ازماسک استفاده نموده طبق توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت عامه عمل نمایند.