صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ عقرب ۱۳۹۹ هجری شمسی

درنشست روزسه‌ شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس، روی مسایل جاری کشورنظریاتی ارایه گردید.

درمباحث آزاد، شماری ازسناتوران، اظهارات اخیرحامد الحق رهبرمدرسه حقانیه پاکستان را علیه افغانستان با تند ترین الفاظ نکوهش نموده، آنرا بی شرمانه، خجالت آور وغیرمعقول عنوان نموده حکومت پاکستان را مسئول این اظهارات وی دانستند.

20-Aqrab99-JAL1.JPG

گفتنی است که این ملای پاکستانی، شام پنجشنبه گذشته در مدرسه زُبَــیریه درشهرپشاورگفته است که دولت افغانستان خود را باید به طالبان تسلیم کنند وپاکستان ازطرف افغانستان درخطر است و ما ازجهاد طالبان افغانستان حمایت می کنیم . حامدالحق فرزند وجانشین مولانا سمیع الحق می‌باشد. سمیع الحق که رئیس مدرسه حقانیه و رهبرحزب جمعیت علمای اسلام بود، حامی اصلی و پدرمعنوی طالبان شمرده می‌شد .

هم‌چنان درجلسه درمورد تلفات گسترده انسانی درمنطقه نوآباد شهرغزنی به اثر چندین فایرهاوان، انفجارموتربمب در ولسوالی میوند ولایت کندهار، انفجاردرمقابل یکی ازنهادهای تحصیلی خصوصی درولایت میدان وردگ، وبرخی رویدادهای دیگرصحبت وگفته شد که باید تدابیر برای دفع هرگونه دسایس دشمن اتخاذ گردد.

درجلسه بعضی ازاعضا گفتند روند گفتگوهای صلح درقطربه بنبست مواجه است ایجاب می‌نماید سیاسیون ونخبگان بی طرف کشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد وکنفرانس کشورهای اسلامی دراین زمینه مداخله نمایند تا روند صلح که یک ضرورت عمده واساسی می‌باشد به نتایج مطلوبی برسد، ودرضمن نایب منشی مشرانوجرگه ازدولت جدید ایالات متحده امریکا خواست که موافقتنامه دوحه میان گروه طالبان وامریکا دارای کاستی‌های زیاد می‌باشد درآن تجدید نظرصورت گیرد.

سناتوران هم‌چنان ازشیوع دوباره ویروس کرونا درکشورهشدارداده گفتند بخاطرمبارزه با این مرض کشنده توقع می‌رود که هموطنان‌ما درهمه نقاط توصیه‌های بهداشتی‌ را مراعت نموده وحکومت تدابیر مؤثر در امرمبارزه با ویروس کرونا اتخاذ نماید.

انتقاد ازتخریب سینمای پارک درشهرنوکابل، تاکید برانتقال معاش وامتیازات پرسونل صحی ولایت نورستان، عدم ارسال پول ازسوی وزارت امورداخله برای ایجاد شهرک ورثه شهدا درولایت لوگر، تأکید برعدم مداخله زورمندان درانتخاب نمایندگان جوانان درولایات وبرخی مسایل دیگر نیز درمباحث مطرح شد.

20-Aqrab99-JAL2.JPG

درجمع بندی مباحث، محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس سنا، با اشاره به سخنان حامد الحق رئیس مدرسه حقانیه پاکستان گفت دولت وعلمای پاکستان ازگذشته‌های دور تاحال مطابق راهبردی که مشخص نموده اند درقبال افغانستان برخورد نموده ومنافع خودرا در بربادی افغانستان جستجو می‌نماید درحالیکه پاکستان با چنین راهبردی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وباید درسیاست‌های خویش در قبال افغانستان تجدید نظرنماید ودرضمن حکومت مسوولیت دارد که ازابعاد مختلف مداخلات پاکستان، مردم را آگاه و متحد سازد.

نایب اول مجلس با اشاره به انتخابات درایالات متحده امریکا وسیاست خارجی آنکشور درقبال قضایای جاری افغانستان گفت ما ازحکومت جدید منتخب امریکا توقع داریم که درقضایای صلح افغانستان به عوض زلمی خلیلزاد شخصی دیگری را که ازتجربه وموثریت بهتری برخوردار باشد بگمارد تا روند صلح به نتایج مثبت برسد زیرا گروه طالبان درموافقتنامه ای‌ که با امریکا به امضا رسانیده اند به تعهدات خود در کاهش خشونت وسایرمسایل صادق نبوده اند.

نایب اول مجلس سنا با ابرازهمدردی به نسبت شهادت یک‌تعداد شهروندان در رویدادهای اخیردرغزنی، کندهار، میدان وردگ وکابل گفت دررویداد کابل سه تن ازکارمندان دافغانستان بانک به شمول یما سیاوش یکی ازچهره‌های اثرگذاررسانه‌ها، جان باخته است ایجاب می نماید که حکومت دراستراتیژی امنیتی ودفاعی خویش تغییرات موثر وارد نموده وضعف های استخباراتی را مرفوع سازد.

نایب مجلس ضمن ارجاع برخی موارد به کمیسیون‌های ذیربط، گفت سینما پارک یک آبده تاریخی نه بل یک مکان فرهنگی وهنری بوده وانتظارداریم که ارگان‌های مسوول به شمول معاون اول ریاست جمهوری طبق وعده‌های شان درزمینه عمل نماید ونیزخاطرنشان ساخت که نباید یک‌تعداد شهروندان بدون توجه به برنامه شاروالی کابل در این مورد، در روند نوسازی این نهاد فرهنگی،غوغا برپا کنند.

دربخش دیگرجلسه انجنیرحسیب الله کلیمزی رییس کمیسیون اموربین المللی مجلس، گزارش خویش پیرامون فروریختن دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن و روند بازسازی آن، را ارایه کرده گفت: سفارت افغانستان در واشنگتن بیشتر از یک میلیون وهشتصد هزار دالر را در بازسای دیوار احاطوی به مصرف رسانیده است؛ که این کمیسیون طی نشستی که با مسئولین وزارت امورخارجه، نماینده‌گان رسانه‌ها و مسئول آژانس خبری پژواک موضوع را به بررسی گرفتبعد ازآن جهت روشن شدن قضیه، انجنیرکلیمزی طی سفری رسمی عازم امریکا شد و کاراعمار دیوار را ازنزدیک نظارت و نیز با سفیر وکارمندان سفارت افغانستان در واشنگتن نشست‌های را انجام داد، و در این جریان دریافت شد که قرارداد با شرکت(CADCON) به امضای رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا منعقد گردیده است، که  قرارداد مشکلات قانونی داشته و در اعمار دیوار و موتر رو سفارت بیشتر ازیک میلیون و هشتصد هزار دالر به مصرف رسیده است .

انجنیرحسیب الله کلیمزی علاوه نمود بعد از محاسبه و یافته‌های این کمیسیون و دوسیه‌ی که در 400صفحه ترتیب گردیده ، دیده شد که در این پروژه پول هنگفت یعنی 60 درصد حیف ومیل شده است، موصوف ازجلسه عمومی خواست که داکترشادمحمد څرګند مشاور ارشد رییس جمهور، رویا رحمانی سفیرافغانستان درامریکا، یما نظام مشارو اسبق وزارت مالیه، کمپنی DLA Piper، اعضای کمیته ارزیابی بخش تدارکات پروژه و میرحارث انصاری سرپرست پروژه که همه این مسئولین در کمیته‌ها، انتقال پول، انتخاب قراردادی‌ها، تعیین مدیرپروژه و نظارت از پروسه تدارکات نقش داشته اند جهت تحقیق به اداره لوی سارنوالی معرفی شوند؛ و تعهد کرد که دوسیه را به ریاست جمهوری می فرستد و وزارت امورخارجه کشور را نیز اطلاع خواهد داد.

20-Aqrab99-JAL3.JPG

بعد از ارایه گزارش، محمدعلم ایزدیار رییس جلسه به نایب منشی مجلس و کمیسیون اموربین المللی وظیفه داد که این موضوع را از نزدیک با لوی سارنوالی تعقیب و نظارت نمایند.

طبق یک خبردیگرتعدادی ازشاگردان لیسه خصوصی سهیل مهمند درچوکات برنامه‌های آموزشی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مجلس سنا، ازجریان جلسه عمومی مشرانوجرگه وسایربخش های شورای ملی بازدیدنموده وازسوی مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی پیرامون مسایل پارلمانی به آنان معلومات مفصل ارایه شد.

20-Aqrab99-JAL4.JPG