صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۱ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات برخی ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید

درجلسه کمیسیون اموربین المللی، نخست درمورد گزارش انجنیرحسیب الله کلیمزی رئیس کمیسیون، ازچگونگی اعمار دیوارسفارت افغانستان مقیم واشنگتن بحث صورت گرفت وقرارشد که جزئیات آن طی کنفرانس مطبوعاتی با مردم ورسانه‌ها شریک ساخته شود.

همچنان درجلسه پیرامون وضعیت کنونی هلمند وسایرنقاط بحث صورت گرفت و سناتوران نگرانی های‌شانرا ازافزایش جرایم جنایی وتروریستی درکشورابرازداشته، خواهان توجه نهادهای مسوول شدند.

هکذا درجلسه قرارشد که رئیس یو ان وزارت امورخارجه درمورد سازمان های که افغانستان به آن ملحق است ومسوولان ذیربط وزارت عدلیه درمورد عریضه بنیاد نایب امین الله خان معلومات دهند.

دراخیرجلسه از فراهم شدن سهولت های بهترتحصیلی در پوهنتون افغان- امریکن یاد آوری وقرارشد که مسوولان آن مورد تقدیرقرارگیرد.

 21-Mizan99-Bio.jpg

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، ایجاد ناحیه نهم درشهرجلال آباد ولایت ننگرهارعمل خود سرانه، خلاف طرزالعمل وغیرقانونی دانسته شد وموضوع جهت پیگیری به نهاد های عدلی وقضایی ارجاع گردید.

درجلسه تذکر به عمل آمد که موضوع ایجاد ناحیه نهم به اساس شکایات مکررباشندگان آنولایت چندین بار درحضور داشت شاروال وآمرناحیه نهم جلال آباد ورئیس تخنیکی شاروالی‌های اداره ارگان های محلی مطرح گردیده ولی توضیحات ایشان قناعت کمیسیون را فراهم ننموده واین توضیحات بدون مبنای قانونی دانسته شده است وافزودند ناحیه نهم که بدون مشوره مردم ایجاد شده جمع آوری عواید آن غیرشفاف بوده ودرآن اختلاس صورت گرفته است.

هکذا درجلسه، مسوول شرکت مخابراتی ام تی ان درمورد فعالیت‌های آن شرکت، نحوه راجسترسیمکارت‌ها، نرخ مکالمات، علل وعوامل خاموش بودن بعضی ازسایت ها ازطرف شب معلومات ارایه نمود اما توضیحات موصوف قناعت کمیسیون را فراهم نکرد.

دراخیرجلسه، پیرامون گفتگوهای صلح درقطرمباحثی صورت گرفته، خاطرنشان گردید که دراین شرایط حساس باید خشونت‌ها کنارگذاشته شده وطرفین به آتش بس تن دهند ودرضمن سناتوران شدد جنگها درنقاط مختلف کشوربه ویژه هلمند را دور ازانتظاردانسته، آنرا نکوهش نمودند.

21-Mizan99-Mukhabirat.jpg 

درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست محمدنادربلوچ رئیس کمیسیون، مسوده بودجه وسط سال مالی1399 موردبحث قرارگرفته جهت تدقیق بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون موکول شد. دربخش دیگرجلسه برعلاوه رسیدگی به عرایض واصله، پیرامون برخی مشکلات درمراکزصحی وچگونگی صدورنسخه ها ازسوی داکتران برای مریضان صحبت وتصامیم لازم اتخاذشد.

درجلسه کمیسیون اقتصادملی مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، روی مسوده بودجه وسط سال مالی1399 بحث گردیده، اعضای کمیسیون سند مذکورراحاوی تنقیصات وتزییدات دربودجه عادی وانکشافی دانسته درموردتصامیم اتخاذگردید.

 21-Mizan99-Rifai.jpg

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، با اشتراک معین وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین، رئیس منابع بشری آنوزارت ورئیس نظارت بورد تعینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، پیرامون شکایت حقوقی عالمه کارمند اسبق وزارت امورشهدا ومعلولین مباحثی صورت گرفت .کمیسیون با در نظرداشت توضیحات مسولین مربوط وشکایت عارض فیصله نمود که عارض دریکی ازبست‌های دیگراین وزارت بعد ازسپری نمودن آزمون با درنظرداشت معلولیت اش جذب گردد که از سوی مسوولین وعده همکاری سپرده شد.

 21-Mizan99-Adli.jpg

طبق یک خبر دیگر هییت کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی مشرانوجرگه، به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، ازبخش‌های مختلف اناث پرورشگاه علاوالدین شهرکابل دیدار نمودند.

دراین دیدار نخست فضل احمد کاکر رئیس پرورشگاه درمورد پیشینه تاریخی وفعالیت آن اداره به طور مفصل معلومات ارایه نموده گفت دراین مکان حدود دوصد کودک درسنین مختلف مصروف آموزش وپرورش قرارداشته که نصف ازآنها را کودکان اناث تشکیل می دهد وافزود باوجودی که همکاری ها دربخش های مختلف صورت میگیرد ولی هنوزهم این پرورشگاه با مشکلات وچالش ها دست وپنجه نرم می نماید که باید به آن توجه صورت گرفته و درضمن بودجه آن مستقل گردد تا به نیازمندی ها به زودی رسیدگی صورت گیرد.

متعاقباً هیئت کمیسیون ازجریان صنوف درسی دختران، طعام خانه، اتاق های بود وباش دیدار نموده مشکلات وچالش های موجود را بررسی وازتغییرات مثبت که نسبت به گذشته وارد گردیده ابرازقدردانی صورت رفت واطمینان داده شد که تمامی پیشنهادات، خواست‌های دانش آموزان وچالش های موجود دریکی ازنشست های کمیسیون با مسوولان نهاد های ذیربط مطرح بحث قرارخواهند گرفت.

21-Mizan99-Zanan.jpg