صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۰ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه روزیکشنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس، روی مسایل جاری کشور نظریاتی ارایه شد.

20-Mizan99-JAL1.JPG

درمباحث آزاد، سناتوران وضعیت امنیتی ولایات بدخشان، ارزگان وسرپل را نگران کننده تلقی نموده گفتند که دربهبود وضع امنیتی ولایت تخار، نقش لوی درستیز، معین ارشد امورامنیتی وزارت اموردخله ووالی تخارخیلی موثربوده که اخیراً مناطق وسیعی ازوجود طالبان تصفیه گردیده است که باید همچو تدابیر موثر امنیتی درسایر مناطق که جنگ جریان دارد نیزگرفته شود.

درجلسه گفته شد که دونالد ترامپ رئیس جمهورامریکا به خروج نیروهای آن کشور تا سال آغاز سال نو میلادی، تاکید نموده ونیزگزارشهای وجود دارد که نیروهای امریکایی مستقر درپایگاه نظامی بگرام، درحال تخریب برخی ساختمان‌های اند که در آن حضور دارند . برخی اعضا گفتند که ایالات متحده امریکا مطابق به موافقتنامه امنیتی میان کابل- واشنگتن درنحوه خروج از افغانستان وچگونگی واگذاری پایگاه‌های نظامی به نیروهای امنیتی کشور باید عمل نماید.

درجلسه شماری ازسناتوران با تاکید برحل اختلاف‌ها میان تیم مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان، گفتند درگذشته این گروه درگفتگوها به مسایل اسلامی تاکید می نمودند وحالا دیده می‌شود که این گروه مبنای گفتگوهای شان را موافقتنامه با ایالات متحده امریکا قرارداده اند که این عمل شرم آور می‌باشد وباید ازمنافع شخصی شان پرهیزو به مسایل ملی ودساتیر دینی پابند باشند.

درجلسه سناتوران ازدومین سالروزشهادت سترپاسوال عبدالرازق خان قوماندان پیشین امنیه ولایت کندهاروقهرمانی‌های وی درجریان وظایف، ووفات تورنجنرال عظم الدین خان یکی ازچهره‌های برجسته جهاد ومقاومت وازشخصیت‌های طرف اعتماد قهرمان ملی کشور یاد آوری وگفته شد، حکومت مکلف است که علل وعوامل ترورشهید جنرال رازق را به مردم گزارش بدهد.

 شماری ازسناتوران ازموج دوم ویروس کرونا درکشورهشدارداده، گفتند ایجاب می‌نماید که شهروندان توصیه‌های بهداشتی را مراعات نمایند ونیزخاطر نشان گردید که مشرانوجرگه ازکارکردها وخدمات داکتران وپرسونل صحی که درموج اول کرونا، کار وابتکارموثر نموده اند ازسوی مجلس مورد تحسین وتشویق قرارگیرند .

20-Mizan99-JAL2.JPG

هکذا درنشست امروز ازروزجهانی دخترنیزیاد آوری گردیده، تاکید شدکه حکومت زمینه آموزش وپرورش دختران را درهمه نقاط کشورمساعد سازد ووالدین نیز درفرستادن دختران شان به مکاتب، مسوولیت شان را ادا نمایند.

درجمع‌بندی مباحث ، فضل هادی مسلم‌یار رییس مشرانوجرگه ازپشتیبانی مجلس سنا ازنیروهای دفاعی وامنیتی اطمینان داده گفت دیدگاه‌های سناتوران درپیوند به وضعیت امنیتی درمصوبه مجلس به نهادهای مربوط ارسال خواهند شد ودرضمن موارد مطروحه دریک فرصت مناسب با رئیس جمهور شریک ساخته خواهند شد.

رئیس مجلس، ازنقش موثرلوی درستیز، معین ارشد امورامنیتی ووالی تخار در پاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان یاد آوری نموده، گفت انتظارداریم که جنگ درکشورخاتمه یابد، زیرا که مردم افغانستان طی سال‌های متمادی درآتش جنگ سوخته ونیازجدی به آرامش وصلح دارند.

 فضل‌هادی مسلم‌یار با ابرازتشویق ازداکتران وپرسونل صحی درامرمبارزه با ویروس کرونا وسایرامراض، گفت خدمات چپن پوشان سفید ازدید مجلس سنا بدور نبوده وهمواره ازاین قشرجامعه تقدیربه عمل آمده که این سلسله جریان دارد.

 رئیس مجلس سنا حین که با خانواده و مردم لوی کندهار به نسبت دومین سالروزشهادت جنرال عبدالرازق یکی از فرزندان وطندوست این کشور، ابرازهمدردی می‌نمود از وی به عنوان یکی ازقهرمانان کشور یاد آوری نموده گفت که حکومت گزارش اجراآت خویش را درپیوند به قضیه شهادت جنرال عبدالرازق به مردم ارایه نماید.

20-Mizan99-JAL3.JPG

  مسلم یار ضمن ابراز نظردرپیوند به سخنان دونالد ترامپ مبنی برخروج زود هنگام نیروهای امریکایی ازافغانستان گفت که ما با نیروهای خارجی مستقردر افغانستان تعهدات دوجانبه داریم که بر اساس آن رفتار خواهد شد و شایعات تخریب یکتعداد ساختمان‌ها درپایگاه نظانی بگرام اگرحقیقت داشته باشد یک عمل نا مناسب پنداشته می‌شود و ایجاب می‌کند کمیسیون اموربین المللی مجلس ، این موضوع را بررسی نموده وحقیقت را دریافت نماید.

همچنان درجلسه امروز ، مسوده بودجه وسط سال مالی1399 به اعضای مجلس معرفی گردید وغرض اجراآت وطی مراحل به کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه ارسال شد تا کمیسیون مذکور دیدگاه‌های سناتوران را درپیوند به آن جمع آوری و به ولسی جرگه ارسال بدارد.

دربخش دیگرجلسه، انجنیرحسیب الله کلیمزی رییس کمیسیون اموربین المللی گزارش سفرش را از ایالات متحده امریکا در مورد احتمال استفاده جویی درساخت دیوارسفارت افغانستان در واشنگتن ارایه نموده گفت موضوع ساخت دیواراحاطوی سفارت افغانستان در واشنگتن که خبرسازشده بود را نیز تعقیب وبررسی نموده اسناد و شواهد زیادی را جمع آوری کرده است که ادعای برخی رسانه‌ها درمورد حجم کاردیواراحاطوی نادرست بوده، اما نمی‌توان فساد را در پروژه یاد شده رد کرد زیرا تمام قوانین تدارکاتی درآن نقض و پروژه ازسوی کمیته تدارکات ملی افغانستان به طور فوق العاده منظورگردیده است و نیز بدون هیچ‌ محاسبه قبلی حدود یک اعشاریه هشت میلیون دالر ازسوی کمیته تدارکات ملی به حساب بانکی سفیرافغانستان در امریکا واریزشده و صلاحیت این بودجه نیز به شاد محمد څرګند مشاور رییس جمهوری داده شده است که این کمیسیون بررسی‌های بیشتری را انجام می‌دهد و اسناد، مدارک و شواهد کافی را دراختیار لوی څارنوالی قرارخواهد داد.

20-Mizan99-JAL4.jpg

رییس کمیسیون اموربین المللی علاوه کرد سفارت افغانستان مقیم امریکا یکی ازمهم‌ترین نمایندگی‌های سیاسی کشوربوده ایجاب می نماید که درشرایط حساس کنونی مسئولیتهای بزرگی را انجام دهد، اما بدبختانه میان سفیر وکارمندان آن‌ هیچ‌نوع همکاری و فضای اعتماد وجود نداشته وهمه گی در پی تخریب همدیگر اند که باید رییس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت امورخارجه در این زمینه توجه نموده هرج ومرج های وارده در سفارت افغانستان در واشنگتن را رفع نماید .

20-Mizan99-JAL5.jpg

همچنان گفت  به طور جداگانه با اعضای کمیته بین المللی مجلس سنا، معین وزارت امورخارجه امریکا در امورآسیا و کارمندان دفترشورای امنیت ملی آن‌کشور دیدارهای را انجام داده و درآن روی تحکیم و گسترش روابط پارلمانی، وضعیت موجود افغانستان، موضوع جنگ وصلح، حقوق زنان، دست آوردهای سال‌های اخیر، تقویت و تجهیزقوت‌های مسلح افغانستان بحث‌های نتیجه بخش انجام نموده است.