صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ میزان ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه پس ازظهرامروزخواست های نمایندگان اتحادیه ساختمان سازان شهرکابل رااستماع کرد.

14-Mizan99-MUL2.jpg

درنخست تنی چند به نمایندگی ازسایرین باابرازنگرانی ازافزایش ناامنی ها، تهدیدات امنیتی واخاذی هادرکشوربه ویژه پایتخت افزود ند به صدها شرکت ساختمانی باداشتن جوازدرشهرکابل فعالیت می نمایند که هدف آنهاتامین رفاه وآسایش وایجادسهولت های زندگی برای شهروندان وتغییرسیمای شهر می باشد؛ اماازمدتی بد ینسوفعالیت همه شرکت های ساختمانی ازسوی شاوالی کابل متوقف گردیده است وبه صدهاکارگرکه ازاین رهگذرنفقه حلال بدست می آوردند بیکارگردیده اند، آنان ضمن اریه برخی پشنهادات علاوه کردند درصورت ادامه این روند آنان مجبوربه سرمایه گذاری درخارج ازکشورخواهندشد.

سپس نایب دوم مشرانوجرگه ضمن وعده همکاری دررابط به فعالیت دوباره شرکت های ساختمانی که جوازفعالیت ازسوی شهرداری کابل را دارند، گفت خواست های آنان راطی نشستی با شاروال کابل، قوماندان امنیه باحضورداشت نماینده اتحادیه ساختمان سازان شهرکابل مطرح تا یک راه حل قانونی آن جستجوگردد.

داکتر محمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروز شکایات رییس فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان را با رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی  شریک ساخت.

14-Mizan99-MUL1.JPG

در این ملاقات منقوش نسیمی رئیس فدراسیون ورزشی پوهنتون‌های افغانستان طی صحبتی ضمن یاد آوری از دست آوردها و افتخارات چشم‌گیر ورزشکان این فدراسیون گفت  امیدواریم مسئولین به مشکلات کمبود بودجه، تخفیف برای محصلین و اخذ پاسپورت خدمت  به اعضای این فدراسیون همکاری لازم نمایند.

سپس احمدضیا یوسفزی رئس موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی تعهد سپرد که برای حل مشکلات موجود توجه خواهد شد و نیز برای فدراسیون ورزشی پوهنتون‌ها در سال جدید مالی بودجه مدنظر گرفته می‌شود.

نایب منشی مجلس نیز از همکاری لازم مجلس سنا در حمایت از ورزشکاران کشور خبرداده گفت مشرانوجرگه شورای ملی همواره ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی را مورد ستایش قرارداده است.