صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات برخی ازکمیسیونهای مشرانوجرگه امروزروی موضوعات مختلف تدویر گردید.

درجلسه کمیسیون مواصلات وبه مخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، درمورد نحوه ایجاد ناحیه نهم شهرجلال آباد با معین شاروالی‌های اداره ارگان‌های محلی، معاون ولایت ننگرهار ومسوولان ناحیه مذکورمباحثی صورت گرفت.

نخست رئیس کمیسیون خواست‌های موسفیدان وبزرگان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را مطرح نموده گفت ناحیه نهم که درشهرجلال آباد ایجاد گردیده غیرقانونی بوده و معیارهای لازم را دارا  نمی باشد که باید درزمینه تجدید نظرصورت گیرد زیراکه بزرگان وموسفیدان آن منطقه خواهان آن اند  یا ناحیه دهم ایجاد گردد یا دوباره ناحیه نهم به ولسوالی رودات ننگرهارمدغم گردد.

درجلسه درحالیکه توضیحات مسوولان متذکره قناعت بخش دانسته نشدفیصله شد که ایشان بعد ازمطالعات تخنیکی ومشوره های لازم دریکی ازجلسات کمیسیون حضوریابند زیراکه ایجاد ناحیه نهم یک عمل غیرقانونی ودرمغایرت به طرزالعمل وخلاف رضایت باشندگان می باشد.

26-Sunbola99-Mukhabirat.JPG 

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست محمد هاشم الکوزی رئیس کمیسیون، با معاون امنیتی قوماندانی امنیه، معاون ریاست تحقیقات جنایی و رئیس امنیت ملی کابل همراه با رئیس ارکان معینیت ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله درمورد تامین امنیت هرچه بهترشهرکابل، جلوگیری ازترورها وچورچپاول اموال باشندگان وبرخی مسایل دیگر مباحثی صورت گرفت.

مسوولان مذکور با ارایه توضیحاتی گفتند بخاطرتامین امنیت بهترشهرکابل وجلوگیری ازفعالیت های گروپ‌های تروریستی ومافیایی گزمه‌های سیارازطرف شب وروزافزایش یافته است که درشش ماه نخست سال روان حدود470 قضایای مختلف کشف وتحت بررسی قراردارد.

مسوولان کمبود تشکیل، افزایش تراکم نفوس، افزایش معتادین، فقر وبیکاری را ازعوامل عمده جرایم جنایی دانسته ضمن تاکید به همکاری مردم با پولیس ملی  بخاطرجلوگیری ازاعمال تخریبی دشمنان ومجرمین ، درمورد نحوه تطبیق میثاق امنیتی به سناتوران معلومات دادند.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله هدایات لازم را بخاطربهبود وضع امنیتی درشهرکابل ارایه داشته تاکید داشتند که معین ارشد امورامنیتی درنشست بعدی کمیسیون حضوریابد درغیرآن کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی ازصلاحیت‌های قانونی خویش دربرابرایشان استفاده خواهند کرد.

دراخیرجلسه ازقوماندان امنیه ولایت میدان وردک یکباردیگرخواسته شد که  شخصاً دریکی ازنشست‌های کمیسیون حضوریافته درمورد سقوط چندین پوسته وبه یغما رفتن مهمات ووسایط توسط افراد وابسته به علیپور توضیحات دهد.

26-Sunbola99-Dfai.JPG 

 درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، برعلاوه صحبت روی اوضاع امنیتی کشور، فرامین تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد اداره تنظیم نفت وگاز افغانستان و ایجاد اداره ملی امتحانات طور جداگانه مطالعه وتصامیم اتخاذ گردید.

 26-Sunbola99-Bio.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه، منابع طبیعی ومحیط زیست به ریاست محمد نادربلوچ رئیس کمیسیون، عدم حضوروزیردولت درامور رسیده گی به حوادث بخاطر توضیحات پیرامون  اجراات کاری آن اداره مورد انتقاد قرارگرفت وفیصله شد موصوف در جلسه 31سنبله حاضر گردد .در اخیرجلسه فرمان تقنینی  رئیس جمهور درمورد تعدیل، ایزاد و لغو برخی ازمواد قانون شاروالی مطالعه و مورد تائید قرارگرفت.

 26-Sunbola99-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور اقوام و قبایل به ریاست داکترمحمدآجان منگل رئیس کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد تعدیل ،ایزاد و لغو برخی مواد قانون شاروالی‌ها مطالعه و مورد تائید قرارگرفت.

در بخش دیگرجلسه پیرامون گفتگوهای صلح میان نماینده گان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان که در دوحه جریان دارد صحبت به عمل آمده گفته شدطالبان باید خشونت هارا کنار بگذارند زیرا که مردم افغانستان خواهان آتش بس و ختم جنگ  درکشور می‌باشند.

26-Sunbola99-Aqwam.JPG 

درجلسه کمیسیون امورتقنینی عدلی و قضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، برعلاو بررسی عرایض واصله به کمیسیون، فرمان تقنینی رئیس جمهوردر مورد توشیح قانون شاروالی ها مطالعه و قرار شد که در جلسه بعدی نیزروی آن صحبت گردد.

26-Sunbola99-Adli.JPG 

درجلسه کمیسیون امور شوراهای ولایتی، مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، فرامین  تقنینی در مورد قانون شاروالی‌ها و تعدیل،  ایزاد ولغو برخی ازمواد قانون شاروالی ها مطالعه ومورد تائید قرارگرفت .در بخش دیگرجلسه  رؤسای  مالی وخدمات و منابع بشری ریاست دارالانشای مشرانوجرگه  در مورد مسایل مالی واداری  توضیحات ارایه نمودند .که ازجانب کمیسیون جهت تسریع روند کاری مشوره های لازم ارایه شد.

26-Sunbola99-Emtiazat.JPG 

جلسه کمیسیون امور دینی،فرهنگی،معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون واشتراک  رئیس قوانین وزارت عدلیه، روی قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی، کمبودی و کاستی ،تعدیل اصلاح و پیشنهادات در رابطه به قانون مذکور بحث و مورد تایید وحمایت کمیسیون قرارگرفت.

در بخش دیگر جلسه فرمان تقنینی شماره 357 در مورد ایزاد فقره 3 درماده 28 قانون تشکیل وصلاحیت سارنوالی بحث و تائید شد.

 26-Sunbola99-Farhangi.JPG

همینگونه در جلسه در مورد وضع  عمومی امور تحصیلی بخصوص روی اخذ امتحانات کانکور درنهادهای تحصیلات عالی دولتی وخصوصی، نصاب درسی درپوهنتون های دولتی و خصوصی،چگونگی تدریس آنلاین در ایام قرنطین، شکایات محصلان  شبانه پوهنتون کابل و سید جمال الدین افغان ولایت کنر ازبلند بودن فیس، عدم توزیع دیپلوم به فارغان رشته شرعیات وحقوق موسسه تحصیلات عالی تنویر درکنر وبرخی مسایل دیگر صحبت وقرارشد که سرپرست وزارت تحصیلات عالی همراه با مسوولین مربوطه آن وزارت درموارد یادشده توضیحات دهند.