صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۶ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه ،موضوع تکمیل نشدن بند برق پارنده ولایت پنجشیر، چگونگی پیشرفت کاری بند شاه وعروس ولایت کابل و بند مچلغوی ولایت پکتیا را بامسئولین مربوطه مطرح نمود.

26-Sunbola99-MUL1.JPG

در این نشست که رییس عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت ، مسئول پروژه‌های بندهای آب اداره ملی تنظیم آب و مسئول شرکت قراردادی بند برق پارنده حضورداشتند نایب اول مجلس گفت با سپری شدن سالیان متمادی ، کاربند برق مذکور تکمیل نگردیده واز ازیکسال بدینسو کارعملی آن درساحه، متوقف می باشد و باید د افغانستان برشنا شرکت هیئت تخنیکی اش را به ساحه بفرستد تا کارعملی آن دوباره آغازگردد.

همچنان محمد علم ایزدیار تأکید داشت تا پروژه های بندهای آب شاه وعروس و مچلغو نیز مورد توجه قرارگیرد و سعی شود که به خواست و پیشنهادات مردمان محلات مذکور رسیدگی شود.

در اخیر مسئولین یاد شده تعهد سپردند تا به مسئولیت های که متوجه شان می باشد رسیدگی می نمایند.