صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳ سرطان ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رئیس مجلس، علاوه ازمباحث آزاد، سرپرستان وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی درمورد وضعیت امنیتی کشور به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمودند.

در این نشست رئیس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مجلس وسایرسناتوران ازسرپرست وزارت امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، روی مسایل مبرم امنیتی، دفاعی، کشفی، تهدیدات امنیتی شهرها وشاهراه‌ها وتشدید جنگ ازسوی طالبان، افزایش جرایم جنایی وسرقت‌های مسلحانه ، مسایل اداری وتشکیلاتی، لوجستیکی، امورشهدا ومعلولین مربوط این دو ارگان، رسیدگی به قضیه شهادت محمد حسن هوتک سناتورپیشین ومحمد ناصرغیرت عضو شورای ولایتی لوگر، معرفی مسئولین امنیتی ولایت پنجشیر به وظایف شان وسایرعرصه‌های کاری وزارت امور داخله وامنیت ملی سوالاتی را مطرح نمودند.

25-Sunbola99-JAL1.JPG

سپس لوی پاسوال محمدمسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله در پاسخ‌هایش، رسیدگی بهتر به خانواده‌های شهدای پولیس گفت یک مرکز ویژه حقوقی برای خانواده‌های شهدا ایجاد شده تا پروسه کاری، حقوق وامتیازات شهدا به وجه بهتر تنظیم و اجرا شود ونیز سیستم جدیدمدیریت منابع بشری به فعالیت آغاز نموده تا ازین طریق معاش پرسونل پولیس درزمان معین آن اجرا گردد، موصوف گفت تلاش جریان دارد تا پولیس به وظیفه اصلی تنفیذقانون برگردد. روی همین ملحوظ تصدی محافظت عامه با آغازسال جدید مالی، مسئولیت تأمین امنیت نهادهای دولتی راه عهده دارخواهدشد. وی علاوه کرد که درشماری از نقاط کشور اخاذی پولیس شرم آور بوده وجهت جلوگیری از این معضل 450 پولیس از وظایف شان سبکدوش گردیدند و درعین حال تیم‌های سیارایجاد شده تا جلو این خودسری‌ها گرفته شود درکنارآن مبارزه بافساد اداری جریان دارد و به ریاست امنیت داخلی وظیفه داده شده تا اتهامات وارده علیه منسوبین پولیس را مستند سازی و به مراجع عدلی بفرستد.

سرپرست وزارت امورداخله درحالیکه ملیشه سازی و توزیع اسلحه را رد می‌نمود گفت مبارزه باجرایم جنایی نیزازاولویت دیگراین نهاد است تا دربرابرشبکه‌های جرمی وجنایت پیشه‌ها اقدام قاطع صورت گیرد که درظرف شش ماه اخیرحدود ده هزارتن درپیوند به جرایم گوناگون درسراسرکشورگرفتار شده اند.

همچنان افزود 24تن افراد دشمن که مربوط به شبکه حقانی بوده و درجابجاسازی ماین‌های مقناطیسی دخیل بوده اند دستگیر شده و تلاش ها جریان دارد تا درهماهنگی با اردوی ملی و امنیت ملی شاهراه‌های کشورامن گردد وقوت‌های جدیدی درمناطق آسیب پذیرتعبیه شوند ونیز برای حل مشکل پیش آمده در غزنی هیئت گماشته شده وباهمکاری مسئولین نظامی آن ولایت برای بهبود وضعیت امنیتی کارمی شود.

سپس دگرجنرال احمد ضیا سراج سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی درپاسخ‌هایش گفت دشمنانان مردم افغانستان ازحمل سال روان تا کنون حدود ده هزارحمله خورد و بزرگ را که اکثریت آن مربوط گروه طالبان می‌شود، انجام داده اند که این حملات با شجاعت وقربانی‌های نیروهای دفاعی وامنیتی کشور دفع و پلان‌های دشمنان بخاطراشغال ولایات خنثی شده است.

25-Sunbola99-JAL2.JPG

سرپرست امنیت ملی ازگرفتاری هشتاد تن از افراد گروه‌های تروریستی دربیست روزگذشته به شمول طراحان حمله راکتی درروز استقلال کشور یاد آوری نموده گفت اینها کسانی اند که درترور وماین گذاری‌ها دست داشته وبخاطرانکشاف قضایای مذکور تحقیقات جریان دارد.

آقای ضیا ازنابودی مراکز اصلی سوق واداره گروه داعش درننگرهار وگرفتاری چندین سردسته این شبکه تروریستی معلومات داده گفت هنوزهم گروپ‌های کوچک آن دست به حملات چریکی می زنند که تلاش‌ها برای ازبین بردن آن‌ها درهماهنگی با سایرنیروهای امنیتی جریان دارد.

رئیس امنیت ملی کشور حین که درمورد پروسه صلح صحبت می نمود گفت به اساس معلومات وشواهدی که در اختیار دارند گروه طالبان ارتباط شان را با سایرگروه‌های تروریستی هرگز قطع ننموده روابط شان کمافی السابق ادامه دارد ودرضمن یکتعداد زندانیان شان که ازبند رها گردیده بودند دوباره به صفوف گروه طالبان پیوسته ودرمقابل نیروهای دلیر امنیتی می جنگند.

سرپرست امنیت ملی با ارایه معلومات درمورد ایجاد طرزالعمل جدید درمورد برنامه امنیتی گروپ‌های خیزش مردمی گفت پلان منظم بخاطربهبود وضعیت عمومی کشوربه زودی ازسوی ارگان‌های امنیتی تطبیق می شود که برمبنای آن شاهراه‌های عمومی کشور امن خواهد شد .

 آقای سراج درادامه توضیحاتش ازناکامی نیروهای امنیتی درمهارحمله به جان معاون اول ریاست جمهوری اعتراف نموده گفت سرنخ‌های بخاطرگرفتاری طراحان وعاملین این حادثه تروریستی دراختیارامنیت ملی قرارگرفته وهمواره این اداره ازتهدیدات که بالای مقامات وجود دارد ایشان را آگاه می سازد.

25-Sunbola99-JAL4.JPG

 درختم جلسه، توضیحات مسوولان ازسوی اعضای مجلس سنا قناعت بخش عنوان گردید وفضل هادی مسلم یار رئیس مجلس تاکید کردکه به سوالات وپیشنهادات اعضای مجلس به شمول خواستهای متقاعدین وزارت امورداخله در خصوص تفاوت حقوق تقاعد شان با منسوبین متقاعد وزارت دفاع ملی ، رسیده گی جدی شده به قناعت ایشان پرداخته شود.

درآغازنشست رئیس وسایراعضا، ترورمحمد رنگین مشکوانی عضومشرانوجرگه در دورپانزدهم شورای ملی را دریک حمله تروریستی نکوهش نموده، خواهان گرفتاری ومجازات عاملین آن شدند ونیز درجلسه وفات داکتر ولی الله ادیب والی پیشین بدخشان و یک شخصیت علمی، ابرازتأسف گردیدوبه ارواح ایشان اتحاف دعا وبه باشندگان بادغیس وبدخشان ابرازهمدردی صورت گرفت.

هکذا درمباحث آزاد گفته شد که گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان دردوحه جریان دارد، ولی بعضی افراد واشخاص ازروش‌های گوناگون وارایه نظریات منفی درصدد سبوتاژ این روند ملی اند که باید جلو شان گرفته شود؛ زیرامردم افغانستان تشنه صلح و خواهان آتش بس وختم جنگ جاری می‌باشند و نیزتاکید داشتند که گروه طالبان باید خشونت‌ها را کنارگذارند وبه خواسته‌های اکثریت قاطع شهروندان درختم جنگ، تن دهند.

عدم توزیع دیپلوم به فارغان رشته شرعیات ازسوی موسسه تحصیلی تنویر درکنر، تاکید برانتخاب هیئت اداری شوراهای ولایتی وصدورفرمان درزمینه، ارایه گزارش ازسوی سناتور حاجی صالح محمد لالا گل درخصوص توزیع کمک‌های اهالی مسجد حضرت ابراهیم (ع) شهرهمیلتون کانادا برای متضررین سیلاب‌های اخیر درپروان وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

درنشست امروزهم‌چنان پیشنهاد گردید که حکومت یکی ازمکاتب را درشهرقلات زابل به نام شهید محمد حسن هوتک سناتورپیشین به پاس خدمات وی، نام‌گذاری نماید.

درجمع‌بندی موارد مطروحه، فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مشرانوجرگه ضمن ارجاع برخی موضوعات به کمیسیون‌های ذیربط، گفت صلح با عزت خواست وآرمان دیرینه مردم سلحشورافغانستان می‌باشد که انشاالله به این هدف خواهیم رسید وافزود به زودی تیم‌های تخنیکی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان در این زمینه، مذاکرات شانرا آغازخواهند کرد.

25-Sunbola99-JAL3.JPG

 رئیس مجلس، پروسه صلح را یک روند ملی عنوان نموده خاطرنشان ساخت که نباید این روند ملی بخاطرمنافع شخصی برخی‌ها آسیب ببیند واطمینان داد که روند صلح از جانب مشرانوجرگه قویاً مورد حمایت می‌باشد .

هم‌چنان طبق اجندا لایحه صندوق انکشافی سارک که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون ویک عضوکمیسیون اموربین المللی ارایه ودر36 ماده ویک ضمیمه تصدیق شد.