صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۷ سنبله ۱۳۹۹ هجری شمسی

داکترمحمد فیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه امروزبا عنایت الله رسولی رئیس سازمان مستقل حقوق بشر و عضو ارشد سازمان عفو بین الملل کشوربلژیک دردفترکارش ملاقات نمود.

17-Sunbola99-MUL1.JPG

در این ملاقات موصوف هدف سفرخویش را به افغانستان مطالعه و بررسی وضعیت حقوق بشری، افزایش تلفات افراد ملکی در کشور وپروسه صلح عنوان کرده، افزود عفو بین‌الملل سازمان غیردولتی می‌باشد که در زمینه حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند وهدف آن اینست که بتواند با پژوهش و فعالیت در زمینه حقوق بشر از پایمال شدن حقوق انسان‌ها در سطح دنیا جلوگیری کرده و در نهایت خواستار برقراری عدالت در مورد افرادی که حقوق ایشان به هر نحوی پایمال گردیده می‌باشد.

سپس نایب منشی مجلس ضمن تشکری ازهمکاری های کشور بلژیک به مردم افغانستان وتاکید برتحکیم روابط میان دوکشوردرسطوح مختلف، پیرامون  وضعیت حقوق بشری درافغانستان وروند گفتگوهای صلح روشنی انداخته، ابرازامیدواری کرد که گفتگوهای صلح که قراراست دردوحه  باحضورداشت هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان وگروه طالبان آغازگردد، منتج به ختم جنگ وتحکیم صلح پایداردرکشور که آرزوی دیرینه مردم مامی باشد کشورگردد.