صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

 درجلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رئیس مجلس، اجندای جلسات عمومی هفته جاری تعیین وپیرامون امورکاری کمیسیون‌ها مباحثی صورت گرفت.

28-Saratan99-Komita2.JPG

درجلسه کمیتۀ رؤسا فیصله شد که درنشست عمومی فردامورخ 29سرطان برعلاوه بحث آزاد، فرمان شماره 75وفرمان شماره 132رییس جمهور درمورد ایجاد وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین، کنوانسیون منطقه یی اسیاپسفیک درمورد شناسایی مدارک تحصیلات عالی (کنوانسیون 2011توکیو)، چهارچوب موافقتنامه تاسیس اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی (ISA)، معاهده سازمان جهانی حقوق مالکیت های فکری (WIPO) درمورد اجراها وفونوگرام ها(مصوب 20دیسمبر1396) ونیزارایه گزارش کاری کمیسیون سمع شکایات طی اجلاس اول امسال ،شامل اجنداگردید.

همچنان قرارشد درجلسه فردایکشنبه ازکارکردهای داکترفاروق وردک وزیرپیشین وزارت دولت درامورپارلمانی نیز تقدیربه عمل آید. همین گونه درجلسه کمیته رؤسا فیصله به عمل آمد که درنشست عمومی سه شنبه مورخ 31 سرطان، برعلاوه بحث آزاد ازکارکردهای والیان اسبق ولایات ننگرهار و نورستان ورئیس پیشین امنیت ملی ولایت ننگرهارتقدیربه عمل آید ونیزگزارش کارکردهای اجلاس اول دورهفده هم تقنینی مجلس، اجراات کاری وزیر وزارت مهاجرین وعودت کننده گان در نشست مذکور استماع گردد.

28-Saratan99-Komita1.JPG

هکذا درجلسه ،ضمن مطرح ساختن مشکلات در کار پروژه سرک کنر- نورستان، موشک پراگنی های نظامیان پاکستان بالای مناطق ولسوالی سرکانوی ولایت کنر وجان باختن شماری از افرادملکی دراثر این راکت پراگنی ها وتلاش های آنکشوربه منظور ایجاد پاسگاه، درخاک افغانستان ،محکوم گردید.