صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز پنج شنبه ۱۴ اسد ۱۴۰۰

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه-

مورخ ۹ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

درجلسه هیئت اداری مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس، سرپرست وزارت مالیه و وزیردولت درامورپارلمانی ،در مورد برخی موارد  بودجه ملی توضیحات ارایه نمودند.

9-Saratan99-MUL3.jpg

این نشست که درتالارکمیته رؤسا تدویرگردید، علاوه از اعضای هیئت اداری، مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه، عبدالمقتدرناصری رئیس عمومی دارالانشای مشرانوجرگه وحبیب ځدران معین وزارت مالیه نیز  در آن شرکت داشتند.

درجلسه تذکربه عمل آمد که مطابق ماده نود وهشتم قانون اساسی کشور، مسوده  بودجه ملی ،باید نخست به مجلس سنا تقدیم گردد تا اعضای آن طرح ها ونظریات تخصصی خودرا ارایه نمایند د ولی ازسال‌های متمادی بدینسو، بسته های تعدیلات دربودجه ها ، طرح بررسی بودجه وسط سال وحساب قطعیه بودجه ، هیچگاهی به مجلس سنا پیشکش نگردیده است که این همه،خلاف روحیه قانون اساسی  می‌باشد که باید این مساله در آینده از سوی حکومت رعایت شود.

متعاقباً ضیأالحق امرخیل وزیردولت درامورپارلمانی، این  دیدگاه های  مجلس سنا را در مطابقت به قانون اساسی دانسته و بر رعایت موازین یاد شده، اطمینان داده گفت: مجلس سنا همواره درمسایل مهم، تصامیم ملی اتخاذ نموده است .

9-Saratan99-MUL4.jpg

سپس عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، ضمن تقاضای هرچه زودتر طی مراحل تعدیلات وارده دربودجه سال مالی1399، ازمشرانوجرگه شورای ملی بخاطر تایید طرح اخذ قرضه هفده میلیارد افغانی از صندوق وجهی بین المللی پول در امر مبارزه با بیماری  کرونا ،سپاسگذاری نموده اطمینان داد که منبعد تمامی موارد مربوط به بودجه، نخست  به مشرانوجرگه  ارسال خواهند شد ونیزمتعهد گردید که  کمبودی‌های بودجوی دردارالانشای مجلس سنا را نیز مطابق تعهدات مقامات قبلی  آنوزارت، مرفوع خواهند ساخت.

9-Saratan99-MUL5.jpg

دراخیرفضل هادی مسلم یار رئیس مجلس سنا ازحضور وزرای مذکور وتعهد شان ابرازقدردانی نموده، خاطرنشان ساخت که مشرانوجرگه  شورای ملی به حیث یک اتاق مهم خانه ملت، هم‌واره درکنارمردم  کشوربوده و با نهادهای مربوط حکومت ، در راستای منافع ملی همکاری همه جانبه خواهند کرد.

هم‌چنان دریک بخش ازجلسه هیئت اداری، محمد اکبرستانکزی نایب دوم مشرانوجرگه، موضوع پرداخت فیس حدود صد تن ازکارمندان حکومتی وزارت‌های ترانسپورت، مالیه وسایرنهادها را مطرح نموده گفت یکتعداد کارمندان که ازسوی ادارات جهت تحصیلات عالی به نهادهای تحصیلی معرفی شده اند اما فیس بعضی ازسمسترهای شان ازسوی ادارات پرداخت نشده که باعث تشویش محصلان گردیده و امیدواریم که درزمینه همکاری صورت گیرد که ازسوی سرپرست وزارت مالیه بابت پرداخت فیس محصلان اطمینان داده شد. گفتنی‌است که این موضوع چندین بارازسوی نایب دوم مشرانوجرگه با مسوولان ذیربط حکومتی ونهادهای تحصیلی خصوصی مطرح وپیگیری گردیده است که به اساس تلاش‌های دوامدار نایب دوم مجلس یک‌تعداد نهادهای تحصیلی خصوصی آماده شده اند که پنجاه درصد تخفیف دراخذ پول ازمحصلان بدهند