صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۷ سرطان ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسات برخی ازکمیسیون‌های مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویرگردید.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست سید صفی الله هاشمی معاون کمیسیون، روی فرمان تقنینی درمورد تنظیم ترانسپورت جاده وایجاد کمیته‌های دوستی بین الپارلمانی میان افغانستان وسایرکشورهاصحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

هم‌چنان درجلسه ضمن پشتیبانی از گفتگوهای صلح تاکید به عمل آمد که باید طرفین تمامی تلاش‌های خویش را بخاطربرقراری صلح وثبات درکشور به خرچ دهند تا مردم رنج دیده درفضای صلح وآرامش زندگی نمایند.

هکذا درجلسه اعضای کمیسیون نگرانی شانرا ازافزایش نا امنی‌ها درکشوربه ویژه ترورافراد واشخاص درنقاط مختلف ابرازداشته تاکید نمودن که وزارت امورداخله پلان های منظم را بخاطر جلوگیری از نا افزایش نا امنی ها وترورافراد اتخاذ نماید.

دراخیرجلسه، کمیسیون ازحیف ومیل  شدن کمکها که بخاطرمبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است واظهارات ضد ونقیص درمورد قاچاق32 دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان صحبت گردید وتاکید به عمل آمد که وزارت صحت عامه درزمینه توجه جدی نماید.

7-Saratan99-Bio.jpg 

درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون، روی فرمان تقنینی شماره 157 درمورد تعدیل وایزاد برخی ازمواد قانون اداره عالی تفتیش صحبت وقرارشد که درمورد دلایل حکومت درمورد قانون مذکوردرنشست‌های بعدی تصامیم اتخاذ گردد.

هکذا درجلسه درمورد ابلاغیه ضمیمه شماره سوم بودجه انکشافی وگزارش معلوماتی درمورد پروژه های سال مالی1399 وزارت حج واوقاف مباحثی صورت گرفت وازآن وزارت خواسته شد که درمورد پیشرفت کارپروژه‌های اعمار مساجد ومدارس دینی درسراسرکشورگزارش مفصل ارایه نماید.

7-Saratan99-Mali.jpg 

درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست سهیلا شریفی معاون کمیسیون، روی گزارش‌های اخیردرمورد افزایش خشونت علیه زنان مباحثی صورت گرفت.

درجلسه تذکر به عمل آمد که به اساس نشرگزارش رسانه‌ها درروزهای قرنطین حدود 250 رویداد خشونت علیه زنان درمحیط خانواده ثبت گردیده که علل وعوامل عمده آن فقر، معتاد بودن رئیس خانواده به مواد مخدر، ازدواج اجباری دختران زیرسن وبرخی مسایل دیگرمی‌باشد که اکثریت این موارد ناشی ازبی کفایتی وبی مسوولیتی وزارت‌های امورزنان، داخله، حج واوقاف وعدلیه می‌باشد وباید ارگان‌‍های مسوول بخاطرجلوگیری ازافزایش خشونت علیه زنان تدابیرلازم وقابل قبول را اتخاذ نمایند.

دربخش دیگرجلسه، از ارگان‌های ذیربط خواسته شد که گزارش مفصل شانرا درمورد پی‌گیری قضایای خشونت وازدواج‌های اجباری کتباً به کمیسیون ارسال بدارد تا برمبنای آن تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.

 7-Saratan99-Zanan.jpg

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، معاون پالیسی ومسلکی اداره تنظیم امورزندان‌ها ورئیس عمومی تنفیذ احکام اداره لوی سارنوالی درمورد وضعیت زندان‌ها وچگونگی تطبیق فرامین عفو وتخفیف توضیحات ارایه نمودند.

معاون پالیسی ومسلکی اداره تنظیم امورزندان‌ها وضعیت زندان‌ها قناعت بخش ندانسته گفت بخاطربهبود وضعیت آن پلان‌های کوتاه مدت ودرازمدت طرح گردیده ودرحال تطبیق می‌باشد  وافزود تاحال 11250 تن ازمحبوسین مطابق فرامین رئیس جمهورکشور ازبند رها گردیده وتلاش جریان دارد که اداره زندانها با درنظرداشت تکفیک وظایف ومطابق فرمان رئیس جمهورملکی گردد.

موصوف حین برشمردن فعالیتهای آن اداره از موجودیت فساد درداخل زندان‌ها وقاچاق مواد مخدر وبرخی موارد آزاردهنده دیگرابرازنگرانی نموده گفت برای بیرون رفت ازاین معضل وانتقال زندانیان زندان بگرام به محبس مرکزی نیزتدابیرگرفته شده واطمینان داد که گزارش اجراات آن اداره را کتباً به کمیسیون ارسال خواهند کرد.

متعاقبا رئیس تنفیذ احکام سارنوالی درمورد کارکردهای آن اداره به کمیسیون توضیحات قناعت بخش ارایه نموده تاکید به عمل آمد که ادارات مذکور باید درهماهنگی با سایرنهادها دربهبود وضعیت زندان‌ها تدابیرلازم اتخاذ نمایند. هکذا درجلسه درمورد قانون مشارکت عامه صحبت وادامه بحث به نشست‌های بعدی موکول شد.

7-Saratan99-Adli.jpg 

درجلسه كميسيون مواصلات ومخابرات به رياست لطف الله بابا رئيس كميسيون، از رییس اداره هوانوردی ملکی و مسوولین شرکت‌های هوایی آریانا و کام ایر در مورد چگونکی مشکلات پرواز های داخلی و خارجی، بلند بودن قیمت تکت پروازها، اخاذی های بی مورد شرکت ها در تبدیلی تکت ها، خریداری طیاره جدید به شرکت آریانا، آغاز پرواز های باختر ایرلاین، انتقال افغان ها درکشورهای گیرمانده وبرخی مسایل دیگرسوالاتی مطرح شد.

ایشان ضمن ارایه توضیحاتی گفتند با شیوع ویروس کرونا درسطح جهان خدمات هوایی  ملیارد ها دالر متضرر گردیده وافغانستان نیز ازاین ناحیه ناحیه متضرر شده است  ودر ربع دوم سال مالی هشتاد فیصد عواید کشورکاهش داشته است که تنها شرکت هوایی آریانا حدود دوازده ملیون دالر وشرکت هوایی کام آیر حدود بیست ملیون دالرمتضرر شده اند و قرار است کابینه به منظور حمایت از شرکت های داخلی و جلوگیری از فشارهای مالی مقروضیت شرکت ها را به گونه اقساط منظور نماید و هم چنان فیس خدمات لندینگ را به افغانی چارج کند وافزودند اداره هوانوردی ملکی در شرایط اضطراری کرونا دو دستورالعمل را برای تطبیق درشرکت ها ومیادین هوایی تهیه و ترتیب نموده وبه زودی یک کاپی آنرا دراختیارکمیسیون قرارخواهند داد.

مسوولان گفتند اداره هوانوردی ملکی  پروازهای شرکت های خارجی را که یک طرفه بودند نپذیرفته و اکنون برخی شرکت های خارجی پرواز های خود را آغاز نموده ویکتعداد شرکتهای دیگر مانند شرکت های هوایی امارات سر از تاریخ 10 جولای وپروازهای هوایی عربستان از اول جولای آغاز خواهند شد.

مسوولان در ادامه توضیحات شان ازمشکلات با وزارت صحت عامه بخاطرمسایل مربوط به ویروس کرونا یاد آوری نموده گفتند در جریان قرنطین اداره هوانوردی ملکی با همکاری شرکت های هوایی آریانا و کام ایر حدود 200 پرواز را انجام داده و افغان های که درکشورهای هند، عربستان و ترکیه و امارات گیرمانده بودند به افغانستان انتقال داده است.

درجلسه ضمن تاکید بر اختیارات وصلاحیت های لازم به شرکت هوایی آریانا گفته شد شرکت آریانا قرار است دو فروند طیاره از شرکت ملی ازبیکستان خریداری نماید که کار آن 80 فیصد پیش رفته  است وافزودند اداره هوانوردی ملکی به ارزش 700 میلیون دالر که شامل ترمینل با ظرفیت پنج میلیون نفردرسال، هوتل پنج ستاره و سه پروژه دیگر می شود در نظر دارد تا ختم سال 2020 عقد قرارداد نماید.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان یک سلسله پیشنهاداتی را بخاطرارایه خدمات بیشترارایه نموده اطمینان دادند که مشکلات موجود را با مسوولان ذیربط درمیان خواهند گذاشت.

دربخش دیگرجلسه روی طرح قانون تنظیم خدمات پستی بحث و جهت اتخاذ تصمیم به جلسه بعدی موکول گردید.

7-Saratan99-Mukhabirat.jpg 

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست گل احمد اعظمی معاون کمیسیون، شکایت باشندگان قریه پشته پوزه لیج شرق شهرفیروز کوه ولایت غور با رئیس قضایای دولت وزارت عدلیه مطرح گردید.

درجلسه تذکررفت که اهالی مذکور اسناد لازم از هفتاد سال بدینسو دراختیار دارند ولی قضایای دولت بالای ملکیت آنها ادعا نموده است.

رئیس قضایای دولت وزارت عدلیه ازاین موضوع اظهاربی خبری نموده متن مکتوب را که ازسوی سرپرست قبلی اداره امضا گردیده بدور ازادبیات اداری تلقی نموده گفت درصورتیکه اهالی مذکور درزمینه ادعای حیثیت نمایند به موضوع به سارنوالی ارجاع خواهند شد.

دربخش دیگرجلسه شکایت شرکت‌های ساختمانی بایونر گروپ وسیورعلیه شرکت هوایی کام ایروپارکهای صنعتی واداره عالی بررسی استماع وقرارشد که موضوع درتبانی با افراد آگاه ازمسایل مالی وتجاری حل وفصل گردد.

همین‌گونه شکایت کارمندان وزارت ترانسپورت با سرپرست آنوزارت ورئیس اجرائیوی بودجه وزارت مالیه مطرح شد.

ایشان مدعی اند که حسب لزوم دید وزارت ترانسپورت غرض ادامه تحصیل به پوهنتون خصوصی دنیا معرفی گردیده اند واکنون که تحصیل آنها ختم گردیده پوهنتون دنیا به نسبت عدم پرداخت فیس ازسوی حکومت سند فراغت شانرا اجرا نمی نماید.

کمیسیون با استماع توضیحات مسوولان فیصله نمود که ادارات مذکور درتفاهم وهماهنگی این معضل را حل نمایند.

دراخیرجلسه شکایت واصله ازعدم پرداخت حقوق وامتیازات معلولین وورثه شهدا ولایات فاریاب وارزگان با معین وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین مطرح شد.

معین مذکور ضمن ارایه توضیحاتی گفت به دلیل قرنطین ومعاذیر اقتصادی حقوق شش ماهه ایشان درسال جاری پرداخت گردیده وهرگاه شکایاتی موجود باشد درزمینه رسیدگی خواهند شد.

اما سناتوران با ارایه اسناد ازسؤاستفاده دراداره ولایت فاریاب فیصله نمودند که تمامی موارد را رسما به وزارت مذکور ارسال خواهند کرد وهرگان موضوعات ایجاب بررسی نهادهای عدلی وقضایی را می کرد نیز به ادارات مذکور گسیل خواهند شد.

7-Saratan99-Shikayat.jpg 

هيئت كميسيون رفاه عامه و محیط زیست مشرانو جرگه به رياست محمد نادر بلوچ رئيس كميسيون و اشتراك اعضای آن به سلسله بازدیدهای نظارتی خویش امروز از دفتر مركزي جمعيت هلال احمر افغاني ( سره میاشت)بازیدنمود.
هیئت کمیسیون ضمن نظارت از پروسه اخذ امتحان رقابتي بست هاي داكتران كه قرار است در شفاخانه اختصاصی كويد١٩ آن جمعیت استخدام شوند، برخي مشكلات موجود این نهاد را در حضور داشت معاون وسرپرست و برخي رؤسای سره میاشت مورد بحث و بررسي قرار داد.
در جلسه نخست معاون و سرپرست آن اداره پيرامون ايجاد و برخي كاركردهاي مربوط سره میاشت معلومات داده گفت اداره سره مياشت يك نهاد بي‌طرف بوده و تلاش مي نمايد اين اصل راحفظ واهداف تعيين شده خويش را مورد تطبيق قرار دهد.
 

7-Saratan99-Rifai.jpg
سپس رییسان خدمات صحيه ، املاك ، تفتيش داخلي ، مالي و حسابي و امور حقوقي سره میاشت پيرامون اجراات كاري بخش‌هاي مربوطه شان ،در مورد چگونگي توزیع زمين‌هاي شهرك مربوطه خویش، به قرار داد سپردن ملکیت‌ها ، پروسه آماده سازي شفاخانه كويد ١٩ ، امور مالي ، جمع آوري عوايد وبرخي موضوعات ديگر توضيحات ارايه نمودند.
بعد از شنیدن معلومات مسؤلین؛ محمدنادر بلوچ ريیيس كميسيون رفاه عامه مجلس سنا ضمن تأكيد بر بي‌طرف بودن كارمندان جمعيت هلال احمر افغاني از برخي کاستی‌ها مانندعدم حضور رهبري اداره ، مشكلات موجود ميان كارمندان بلند رتبه آن ، وجودمشکلات در توزيع نمرات رهايشي شهرك جمعيت هلال احمر افغاني ياد آوري کرد و نیز فيصله نمودتا رییسان بخش هاي مربوطه طبق تذكر نشست امروزی الي برگزاري جلسه بعدي معلومات لازم را تهیه نمایند تا در روشنایی آن اتصاميم گرفته شود.