صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه
مورخ ۲۶ جوزا ۱۳۹۹ هجری شمسی
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست فضل هادی مسلم یار رییس مجلس تدویر و درآن آجندای نشست‌های عمومی آینده طورذیل مشخص شد:
جلسه کمیته رؤسا فیصله کردکه درنشست عمومی روزسه شنبه مورخ سوم ماه سرطان روی طرح قانون خدمات پُستی و فرمان تقنینی شماره 269 درمورد تعدیل برخی مواد قانون کارکنان خدمات ملکی کار صورت گیرد.
همینگونه درجلسه عمومی روزیکشنبه 15 ماه سرطان پیرامون فرمان تقنینی شماره 157 درمورد تعدیل و ایزاد دربرخی موادقانون اداره عالی تفتیش، فرمان تقنینی شماره 270 درمورد قانون تنظیم ترانسپورت جاده و فرمان تقنینی شماره 314 درمورد قانون مشارکت عامه وخصوصی تصامیم گرفته شود و درجلسه عمومی یکشنبه مورخ 29 سرطان گزارش‌ کاری مجلس ارایه گردد.


26-Jawza99-Komita .jpg

نشست کمیته مشرانوجرگه همچنان عمیق ترین تأثرات اش را نسبت ترور مولوی عزیزالله مفلح یکتن ازعلمای برجسته کشور وخطیب مسجدجامع شیرشای سوری شهرکابل ابرازنموده ضمن ابرازتسلیت با خانواده شهیدمولوی عزیزالله مفلح و علمای کرام از حکومت خواست تا عاملین این جنایت نابخشودنی را شناسایی و تحت پیگردشدیدقراردهد ونیزدرتأمین امنیت علماء توجه ویژه مبذول بدارد.
درپایین جلسه از حیف ومیل شدن پول‌های اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایات ابرازنگرانی شد و تأکید گردید که مراجع مسئول باید جلو فساد در پول‌های بیت المال را گرفته؛ تسهیلات لازم و وسایل طبی را دراختیار مراکزتداوی بیماری کوید19 قراردهند.