صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۷ عقرب ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ ثور ۱۳۹۹ هجری شمسی

جلسه فوق العاده کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس از بهرشیوع بیماری کرونا درکشور، راه‌های جلوگیری ازآن وتدابیرمسوولان درامرمبارزه با این ویروس تدویرگردید.

9-Sawr99-Komita1.jpg

درجلسه قراربود وزیرصحت عامه وسایرمسوولان ذیربط درمورد مبارزه جدی با این بیماری و نحوه شفافیت ومؤثریت کمک‌های ملی و بین المللی با ویروس کرونا، نیازمندی‌های شفاخانه ها وپرسونل صحی، جلوگیری ازانتشاربیشتر ویروس ، تداوی مریضان مبتلا به ویروس کرونا، شکایات واصله ازحیف ومیل پول های کمکی درمرکز وولایات درتبانی با مسوولان، مشکلات شهروندان ناشی ازقرنطین وضرورت کمک‌های عاجل به نیازمندان معلومات همه جانبه ارایه نماید اما به نسبت عدم حضور وزیرصحت عامه وسایرمسوولان به این موارد رسیدگی صورت نگرفت وکمیته رؤسا ضمن انتقاد شدید ازعدم حضور ایشان فیصله نمود که اگر وزیرصحت عامه همراه با تیم موظف مبارزه با ویروس کرونا ووحید عمرمشاور رئیس جمهور درامور روابط عامه واستراتیژیک همراه با کمیته موظف مبارزه با این ویروس درجلسه فردا مورخ دهم ثور1399 کمیته روسا شرکت ننمایند موضوع به سارنوالی ارجاع خواهد شد ودرضمن تاکید گردید که کمیسیون سمع شکایات، کمیسیون رفاه عامه ونماینده کمیسیون امورزنان مشترکاً مسایل مربوط به این ویروس را از نزدیک تعقیب نمایند.

درپایان نشست کمیته رؤسا محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه درحضور رسانه ها فیصله کمیته را ابلاغ نموده گفت عدم شرکت مسوولان درنشست های مجلس سنا خلاف قانون اساسی وبی اعتنایی به نمایندگان مردم می باشد وافزود درصورتیکه مسوولان متذکره درنشست فوق العاده فردا حاضرنگردد موضوع به سارنوالی ارجاع می‌گردد ودرضمن تاکید نمود وزیرمالیه پیشین بخاطرقانون شکنی ازسوی کمیسیون سمع شکایات به سارنوالی معرفی گردیده بود که باید به این نهاد حاضرساخته شود و بالای آن قانون تطبیق گردد.

متعاقباً داکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات ومحمد نادر بلوچ رئیس کمیسیون رفاه عامه نیز یک سلسله مواردی را درمورد حیف ومیل پول های کمک شده، ضروریات شفاخانه های مبارزه با کوید نزده، مسوولیت چگونگی حکومت درامر مبارزه با ویروس کرونا وبرخی موارد دیگر را ارایه نمودند.

9-Sawr99-Komita2.jpg

دراخیر داکترفیاض صافی رئیس اتحادیه داکتران که درنشست کمیته روسا شرکت نموده بود ضمن ابرازقدردانی ازتلاش های مجلس سنا در جلوگیری ازتجزیه شفاخانه های وزیرمحمد اکبرخان وشیخ زاهد به چندین بخش دیگریاد آوری نموده، یکسلسله صحبت های را درمورد حیف ومیل پول ها درمرکز وولایات، کمبود وسایل طبی و فساد درشفاخانه ها ابراز داشت.