صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۵ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران درمورد وضعیت کنونی دیدگاههای شان‌را ارایه نمودند.

5-Hamal99-JAL1.JPG

درنشست امروزی اعضای مجلس درمورد سفر دیروزی وزیرامورخارجه ایالات متحده امریکا وقطع مشروط کمک‌های یک ملیارد دالری آن‌کشور اشاره نموده گفتند این فشارهای اقتصادی مردم عام را متضررخواهندساخت،ایجاب می‌نماید که ایالات متحده امریکا دراین تصمیم تجدید نظرنماید وافزودند قطع این کمک‌ها نسبت اختلافات موجود سیاسی صورت گرفت و باید با خود گذری بحران سیاسی پیش آمده از طریق تفاهم حل گردد.

سناتوران باردیگر ازتبعات منفی ویروس کرونا درجامعه ومبارزه پیگیر با آن تاکید نموده ازشهروندان خواستند که به رهنمودهای نهادهای مسوول عمل نمایند ودرضمن اظهارنظرضد ونقیض وزارت صحت عامه و یکتن از مشاوران رییس جمهور درمورد نحوه برخورد با ویروس کرونا در ولایت هرات را نگران کننده دانسته گفتند نباید این موضوع سیاسی شود بلکه همه درمبارزه با ویروس کرونا مشترکاً تلاش نمایند.

هم‌چنان گفته شد گروه طالبان درچند ماه گذشته ازگفتگوهای صلح با امریکا وهفته کاهش خشونت به نفع خویش بهره بردند وبا استفاده ازاین فرصت درنقاط مختلف کشورعلیه نیروهای دفاعی وامنیتی عملیات نظامی راه اندازی کردند که درآن تعدادی منسوبان قوای مسلح به شهادت رسیدند وباید سکتوردفاعی وامنیتی کشور از دفاع فعال بیرون آمده مواضع دشمن را نابود سازد و ساحاتی‌که درتصرف آن‌ها است را تصفیه نمایند.

5-Hamal99-JAL2.JPG

شماری از اعضا گفتند گروپ نخست تماس صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان ازطریق ویدیو کنفرانس با اعضای طالبان انجام شد که یک اقدام نیک می باشد امیدواریم که گفتگوهای بین الافغانی ادامه یابد زیرا تداوم جنگ وخشونت به نفع کشورنیست.

تأکید برغرس نهال ازسوی شهروندان، انتقاد ازمفقودی برخی وسایل رادار میدان هوایی ولایت ارزگان، انتقاد از ترور مولوی نورپادشاه عماد یکتن ازعلمای کشور، تسلیت نسبت وفات والی اسبق ولایت نورستان، یاد آوری از سؤقصد ناکام به جان شهردار ولایت میدان وردگ، تأکید بررسیدگی اعتصاب کارگران تصدی ذغال سنگ شمال نسبت تنقیص شان وبرخی مسایل دیگر ازمواردی بودند که درنشست امروزی مطرح شد.

درجمع بندی موارد مطروحه، محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه، ویروس کرونا را یک تهدید جهانی عنوان نموده گفت نبود هماهنگی درحکومت بخاطرمبارزه با این ویروس تأسف بارمی‌باشد وافزود رسیدگی و مبارزه با این ویروس ازمسئولیت‌های وظیفوی وزارت صحت عامه می‌باشد و باید شهروندان به رهنمودهای صحی عمل نمایند.

ایزدیار با اشاره به قطع مشروط کمک‌ یک ملیارد دالری امریکا گفت افغانستان ازلحاظ سیاسی وامنیتی درشرایط بحرانی قراردارد که ناشی ازنبود دور اندیشی وخودگذری سیاسیون می باشد وباید ارگ وسپیدار به مشکل پیش آمده راه حل قابل قبول دریافت نمایند تا پروسه صلح بهتر مدیریت گردد وافزود متضرر اصلی مردم افغانستان می باشد ونباید امریکا قربانی‌ها ودستاوردهای سال‌های گذشته را نادیده بگیرد وبهترین گزینه عمل کردن به موافقتنامه‌های موجود میان دوکشور می‌باشد.

نایب اول مجلس ضمن تقاضا ازشهروندان ونهادهای مسوول جهت غرس نهال وسرسبزی وحفاظت ازآن گفت مولوی عبدالله شیرگل یکی ازشخصیت‌های جهاد ومقاومت بود که خدمات شایانی را درساحات مختلف به ویژه ولایت نورستان انجام داده و مرگ وی ضایعه می‌باشد.

5-Hamal99-JAL3.JPG

درجلسه امروزی قراربود تادرموردناامنی‌های اخیر، افزایش جرایم جنایی درشهرکابل وبرخی موضوعات مرتبط باسرپرستان وزارت امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی بحث شود که عدم حضورسرپرست وزارت امورداخله باعث شد تا به این موارد رسیدگی نشود و عدم حضور وی مورد انتقاد قرارگرفت وبی اعتنایی دربرابرفیصله مجلس دانسته شد وتاکید شد که نامبرده باسایررهبری سکتورامنیتی ودفاعی درجلسه عمومی روزسه شنبه آینده حضور یابد درغیرآن موضوع به سارنوالی محول خواهد شد اما اعضای مجلس سنا ازسرپرست  ریاست عمومی امنیت ملی که جهت پاسخگویی حضوریافته بود ابرازتشکری نمودند.