صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۷ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

رهبری وشماری از استادان لیسه خصوصی خورشید آزادی پس ازچاشت امروزبا محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنادردفترکارش ملاقات نمودند.

27-Hot98-MUL2.JPG

دراین دیداراستادان لیسه مذکورگزینش محمدعلم ایزدیار را درسمت نیابت اول مجلس سنا مبارکباد گفته وازکارکردهای ایشان طی این مدت درزمینه‌های قانونگذاری، نظارت ازعملکردحکومت ونمایندگی خوب ازمردم به نیکویی یادآوری نمودند.

سپس نایب اول مشرانوجرگه باابرازامتنان ازاساتید لیسه متذکره، گفت آموزگاربه مثابه سرمایه معنوی، ازجایگاه ومقام شایسته درجامعه برخورد دارمی باشد وایجاب می نماید مسوولین ذیربط درراستای فراهم سازی سهولت های لازم به این قشرتوجه جدی مبذول بدارند.

دراخیرلوح تقدیرکه ازسوی رهبری آن لیسه تهیه دیده شده بودبرای نایب اول مجلس سنا اهدا گردید.