صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۵ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا امروزدردفترکارش خواست‌های شماری ازدانشجویان موسسه تحصیلات عالی ترکستان مقیم ولایت بلخ را استماع نمود.

25-Hot98-MUL2.JPG

دراین نشست چند تن به نمایندگی سایرین، پیرامون مشکلات شان صحبت نموده گفتند وزارت تحصیلات عالی جواز پوهنځی طب آن موسسه را لغو نمود وبا وجود که مسوولین ذیربط وعده سپرده بودند که محصلین آن به سایرنهادهای تحصیلی خصوصی دیگر پس از اخذامتحان معرفی خواهند شد، اما تاکنون درزمینه هیچگونه اقدام صورت  نگرفته است.

نایب اول مشرانوجرگه برعلاوه وعده همکاری ؛ به کمیسیون اموردینی ، فرهنگی، معارف وتحصیلات عالی نیزوظیفه سپرد تاخواست‌های دانشجویان را با مقامات وزارت تحصیلات عالی وسایرمسوولین درمیان گذاشته تا راه حل حقوقی وقانونی آن جستجوگردد.

هکذا نایب اول مشرانوجرگه طی نشستی با رهبری واعضای کانون اندیشکدۀ آزادی دردفترکارش ملاقات کرد.

دراین ملاقات جواد میریان رئیس کانون مذکور پیرامون فعالیت‌ها وبرنامه های آن گفت تلاش‌های شان در راستای تقویت جامعه دموکراتیک ومدنی ، نهادینه سازی عدالت اجتماعی ، تأمین حقوق بشر درکشور، مبارزه با هرگونه تبعیض وراه اندازی برنامه‌های فرهنگی می‌باشد.

همچنان اعضای نهاد مذکورانتخاب مجدد محمدعلم ایزدیار را درسمت نیابت اول مجلس تبریک گفته ازکارکردهای ایشان درزمینه‌های قانونگذاری، نظارت ازعملکردحکومت ونمایندگی بهترازمردم ستایش کردند.

25-Hot98-MUL1.JPG

متعاقباً نایب اول مجلس سنا با ابرازتشکری ازاحساس نیک اعضای کانون اندیشکده آزادی گفت شما جوانان آگاه وروشنفکر می‌توانید با درک ازوضعیت کنونی کشور، با اندوخته‌ها وتجارب علمی خویش جامعه امروزی  رابه سوی شگوفایی سوق دهید.

ایزدیار همچنان ضمن ارایه برخی مشوره‌ها واستقبال ازتدویربرنامه‌های موثر کانون مذکور درتجلیل ازروزهای مناسبتی ،اطمینان داد که آماده هرگونه همکاری با آن نهاد می باشد.