صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۶ دلو ۱۳۹۸ هجری شمسی

داکترمحمد آصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروز دردفترکارش کارکردهای شماری هیئت رهبری دافغانستان برشنا شرکت را مورد تحسین قرارداد.

16-Dalw98-MUL1.JPG

نایب دوم مجلس، حین اهدای تقدیرنامه ولوگوی مشرانوجرگه به محمد ناصراحمدی رئیس عملیاتی، احمد خالد ستانکزی رئیس تجارتی ومحمد الیاس احمدی رئیس مالی واداری شرکت مذکورگفت پرچاوی‌های برق درمقایسه به سال‌های گذشته کاهش داشته، انتظارداریم که تلاش صورت گیرد تا پرچاوی‌ها درفصل سرما به حداقل رسیده وشبکه برق به سراسرکشورتوسعه یابد.

16-Dalw98-MUL2.JPG

مسوولان مذکور ازتقدیرمعنوی مجلس سنا ابرازقدردانی نموده، ضمن یادی آوری ازبرخی دستاوردهای شرکت برشنا درقسمت تعرفه یکسان و ایجاد شفافیت دربخش‌های مختلف گفتند با وصل شدن لین جدید که ظرفیت انتقال یک‌هزارمیگاوات برق را دارا می‌باشد درسال آینده پرچاوی‌های برق درشهرکابل به حد اقل خواهد رسید.

طبق یک خبر دیگر داکترمحمدفیصل سمیع نایب منشی مشرانوجرگه طی نشستی ضمن اینکه گزارش کاری سید اسماعیل مجاهد رییس معارف ولایت بغلان را استماع نمود؛ با اهدای

16-Dalw98-MUL3.JPG

 لوح تقدیر از کارکردهای رییس وسایرپرسونل ریاست معارف ولایت بغلان ستایش کرد وبرای آنان آرزوی موفقیت بیشتر نمود.

16-Dalw98-MUL4.JPG