صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۹ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه امروزمشرانوجرگه، دردوبخش به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یاررئیس ومحمد علم ایزدیارنایب اول، چهارعنوان فرمان تقنینی وسند بین المللی؛ مورد تایید قرارگرفت .

29-Jadi98-JAL1.JPG

 کنوانسیون کمیسیون ملل متحد برای قانون بین المللی تجارت پیرامون به رسمیت شناختن وانفاذ فیصله حکمیت خارجی (نیویارک1958)، موافقت‌نامه معیاری هم‌کاری‌های اساسی میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وصندوق جمعیت سازمان ملل متحد ودلایل رد رئیس جمهوراسلامی افغانستان در رابطه به فیصله شماره (15) مورخ8 عقرب1398 هیئت مختلط مجلسین شورای ملی درمورد موافقت‌نامه خدمات هوایی بین دولت افغانستان وعراق که درکمیسیون‌های این مجلس، مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون ومنشی کمیسیون اموربین المللی ارایه گردید که دوعنوان اول ودوم آن تصدیق وموافقت‌نامه خدمات هوایی بین دولت افغانستان وعراق با حفظ حق الشرط تصدیق وبرای رفع اختلاف نظربه هیئت مختلط مجلسین راجع شد .

هم‌چنان درجلسه فرمان تقنینی شماره (11) درمورد ایجاد اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی که درکمیسیون‌های مشرانوجرگه مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط رئیس واعضای کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی ارایه وبا اکثریت آرا به تصویب رسید .

 درمباحث آزاد جلسه، برخی سناتوران، گزارش‌های منتشره ازتوافق احتمالی برسرکاهش خشونت میان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان را یک عباره تعریف ناشده، غیرقابل پیمایش و در پروسه صلح افغانستان بی اثر وبی نتیجه دانسته، آتش بس را یک راه مناسب برای رسیدن به صلح دایمی خواندند واینرا نیزگفتند که طالبان اصلاً با پیش‌کش نمودن چنین طرحی، برای اکمال جبهات خود، فرصت طلبی می‌کنند.

29-Jadi98-JAL2.JPG

درجلسه محمدهاشم الکوزی رییس کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی درمورد اتهامات اخیرعبدالستارحسینی نماینده ولایت فراه در ولسی جرگه گفت: بعد ازاینکه تاجران و رانندگان از اخاذی‌های غیرقانونی پوسته‌ها درمسیرشاهراه فراه-هرات شکایت وتحصن نمودند هیئت کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی مشرانوجرگه به ولایت هرات رفت ودرهم‌کاری با معین پیشین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، پوسته‌های امنیتی این مسیر را برچید ازآنجائیکه برخی اعضای خانواده عبدالستارحسینی دراین پوسته‌های باجگیر وظیفه داشتند موصوف دریکی ازجلسات عمومی ولسی جرگه، علیه هیئت مشرانوجرگه دست به افواهات بی بنیاد وغرض آلود زده است.

 سناتورالکوزی این عضو ولسی جرگه را علاوتاً به چندین جرایم جنایی واستفاده جویی‌ متهم نموده افزود حاضراست با وی روی موارد فوق درهرمرجع ائیکه باشد رودرروگفتگو وتصفیه حساب نماید.

 اخاذی‌ها ونا امنی‌ها درمسیرشاهراه‌های عمومی، تاکید بررسیدگی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی درنقاط مختلف کشور، نگرانی ازافزایش مواد غذایی وسوختی، پیش‌نهاد تجدید نظردرمورد جلوگیری ازلغوبخش‌های فاکولته طب درچندین نهاد تحصیلی خصوصی ازسوی وزارت تحصیلات عالی، مشکلات وچالش‌ها دربخش معارف کشور، نا امنی‌های جدی درکوفاب ودروازهای ولایت بدخشان، تاکید برجلوگیری ازفروش سیم‌کارت‌های راجسترناشده، تقاضای افزایش حبس کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی ازستره محکمه، وبرخی مسایل دیگردرمباحث امروزمطرح شد.

درجمع‌بندی این مباحث، محمد علم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه با اشاره به گفتگوهای صلح میان امریکا وطالبان گفت: اجندای این گفتگوها مشخص نبوده باید جزئیات آن با مردم شریک شاخته شود وافزود بحث کاهش خشونت یک اصطلاح حقوقی نمی‌باشد طالبان هم‌واره به صورت طبیعی در فصل سرما، نبردهای خودرا بخاطراکمالات افراد خود کاهش می‌دهند .

 ایزد یاربا تاکید برآتش بس عمومی وآغازگفتگوهای بین الافغانی گفت: سیاسیون همراه با حکومت با یک اجماع ملی، طرح‌های جامع وواحد را بخاطرگفتگوهای صلح آماده نمایند .

 نایب اول مجلس ازسفرهیئت مشرانوجرگه به بدخشان نیز یاد آوری نموده گفت گزارش وضع امنیتی آنولایت برای اتخاذ تصامیم لازم به مراجع ذیربط ارجاع می‌گردد وافزود حکومت مکلف است که درتأمین امنیت شاهراه‌های عمومی وجلوگیری ازاخاذی‌ها اقدمات جدی نموده، جلو فروش سیم‌کارت‌های راجسترناشده را بگیرد زیرا موجودیت این سیم‌کارت‌ها باعث افزایش جرایم جنائی به شمول اختطاف‌ها شده است.

 وی ضمن ارجاع نمودن برخی موارد به کمیسیون‌های ذیربط گفت مشرانوجرگه ازراه اندازی دادخواهی باشندگان ولایت غورمبنی برمد نظرگرفتن بودجه مناسب براین ولایت حمایت نموده و تاکید می‌دارد که رهبران حکومت وحدت ملی وعده های شانرا درقسمت بازسازی ونوسازی به شمول قیرریزی جاده های عمومی، دراین ولایت، عملی سازند.

29-Jadi98-JAL3.JPG

هم‌چنان درجلسه طبق اجندا، گزارش‌های کاری اجلاس دوم سال اول دوره هفدهم تقنینی کمیسیون‌های مواصلات ومخابرات توسط لطف الله بابا، گزارش کمیسیون سمع شکایات توسط گل احمد اعظمی وگزارش کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی توسط داکترمحمود خاکریزوال وگزارش کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی  ازسوی خانم سهیلا شریفی ارایه شد که جزئیات مفصل آن بعداً نشرمی‌گردد.