صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۲۴ جدی ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم‌یار، دوموافقتنامه، میان صندوق انکشافی کشورشاهی عربستان سعودی وجمهوری اسلامی افغانستان برای ساخت وساز دوجاده مهم در کشور، تصدیق شد.

24-Jadi98-JAL1.JPG

 موافقتنامه قرضه پروژۀ سرک حلقوی کابل وموافقتنامه قرضه پروژه سرک سازی(ارملک، سبزک، قلعه نو) میان صندوق انکشافی کشورشاهی عربستان سعودی ود.ج.ا .ا که درکمیسیون‌های مجلس مورد مطالعه قرارگرفته بود توسط معاون واعضای کمیسیون اموربین المللی به جلسه ارایه وتصدیق گردید.

 درمباحث آزاد، شماری ازسناتوران ازطرح حکومت افغانستان برای آغازگفتگوهای صلح ابرازحمایت نموده گفتند درطرح حکومت، به موضوع آتش بس تاکید شده وموضوع کاهش خشونت که ازسوی طالبان پیش‌نهاد شده است کدام معنا وجنبه‌ی عملی ندارد امابرخی گفتند که کاهش خشونت هم می‌تواند پیش زمینه ای برای آتش بس باشد وبه تسریع وقانونمند سازی این پروسه کارصورت گیرد.

درجلسه شماری ازسناتوران ازتصمیم دیروزی ولسی جرگه درمورد اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت ابرازحمایت گردید وگفته شد این شخص که حتی به زبان‌های رسمی کشوردری وپشتو بلدیت ندارد و بارها ازحضوراش درشورای ملی نیز امتناع ورزیده است ولی تعلیق بودجۀ وزارت ازسوی ولسی جرگه را به مصلحت کشورندانستند .

 دربحث آزاد هم‌چنان ازافزایش قیم مواد سوختی به ویژه گازمایع، ابراز نگرانی گردید واذعان شد که حکومت باید جلوکسانیکه خود سرانه نرخ گازمایع را افزایش داده اند را بگیرد و نمایندگی‌های فروش گازدولتی به شمول فروشات سیارگازرا درشهرکابل افزایش دهد.

درجلسه برخی سناتوران گفتند یک‌تعداد اشخاص وافراد با سؤاستفاده ازاطفال خورد سن، آن‌هارا دراین هوای سرد برای تگدی درجاده‌های شهرکابل وادارمی‌سازند که این کارصدمه جسمی و روانی را به آن‌ها به بارمی‌آورد که باید وزارت کارواموراجتماعی، جلو چنین اشخاص را بگیرد.

 درجلسه تذکررفت بسته‌های مواد مخدرکه ازسوی پولیس ضبط می‌گردد؛ شیوه سوختاندن آن شفاف نمی‌باشد وباید میکانیزم منظمی دراین زمینه ایجاد شود ویا اینکه مواد ضبط شده با یک روند قانونمند ازطرف دولت جمع‌آوری ودرساختن ادویه به کارگرفته شود.

 تاکید بررسیدگی به متضررین ناشی ازبرفباری‌ها درنقاط مختلف کشور به ویژه ولایت کندهار، تاکید بررسیدگی به شکایات انتخاباتی دروقت تعیین شده ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، انتقاد ازکسانیکه زمزمه‌های حکومت مؤقت را بلند می‌نمایند، عدم پرداخت معاشات سه ماهه سربازان وسایرین وتاکید براکمال اسلحه، اعاشه واباته سربازان درسنگرها، استقبال ازقرارگرفتن خانم ظریفه غفاری شاروال میدان شهر درجمع پنجاه زن تغییرآورنده وتاثیرگذار درسال2020 وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

24-Jadi98-JAL2.JPG

 درختم مباحث، فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس، ضمن یاد آوری ازموقف قبلی مشرانوجرگه درقبال صلح گفت ما خواهان پیش‌برد مذاکرات به رهبری ومالکیت افغان‌ها هستیم وحکومت باید ازموقف قوی وفشار لازم، وارد این مذاکرات شود زیرا صلح از موقف ضعیف تأمین نخواهند شد.

 رییس مجلس علاوه کرد مردم با اشتراک درروند انتخابات مکلفیت شانرا ادا نموده واکنون مسئولیت کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا شکایات موجود را بررسی همه جانبه نماید و زمینه را برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آماده سازد.

 مسلم‌یارفیصله ولسی جرگه را درقبال اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت وتجارت حمایت نمود وازوکلاخواست طبق قانون با وی برخورد نمایند اما بودجه وزارت مذکورشامل سند بودجه شود تا سکته گی درامورمحوله رونما نگردد .

رئیس مجلس سنا باردیگر حمایت مجلس را از فداکاری‌های منسوبین قوای مسلح تایید نموده گفت مشکلات وشکایات موجود آنانرا با رییس جمهور وسرقوماندان اعلی قوای مسلح مطرح خواهد نمود به همین‌گونه از وزارت کار واموراجتماعی خواست تا برنامه‌های عملی و مؤثری را جهت حمایت از اطفال که درشهرها دست به عمل گدایی می‌زنند را درپیش گیرند.

هکذا درجلسه گزارش هیئت مشرانوجرگه ازولایت بدخشان ازسوی محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس ارایه گردید، موصوف گفت هیئت درجریان اقامت با سرپرست ولایت، رییس واعضای شورای ولایتی، قوماندان امنیه ورییس امنیت ملی بدخشان طورجداگانه دیدارنموده است.

دراین دیدارها مسئولین ملکی ونظامی ازکمبودات و نیازمندی‌های شان یاد آوری نموده گفتند بدخشان به ولایت درجه اول ارتقا یافته؛ اما امتیازات آن تا اکنون اجرا نشده ونیاز است تا حکومت مرکزی به این مسئله توجه نماید.

ایزد یار درادامه گزارش گفت هماهنگی خوب میان نیروهای امنیتی وجود داشته که این نیروها توانسته اند مشترکاً سه ولسوالی را از وجود دشمنان پاکسازی نمایند و قوت دشمن را دربرخی نقاط دیگر تضعیف سازند، اما این اقدامات را بسنده ندانسته تأکید داشتند که بااستفاده از زمستان باید عملیات تصفیوی علیه دشمن انجام شود تاساحات که درکنترول تروریستان قراردارد نیز آزاد گردد وافزود مسئولین ضمن مطرح ساختن برخی مشکلات خواستارایجاد کندک سرحدی، افزایش تشکیل پولیس و اردوی ملی، قانونمندسازی خیزش‌های مردمی، اکمال وتجهیزجزوتام‌های نظامی وتطبیق پروژه‌های انکشافی شدند.

ایزدیارگفت هیئت مجلس سنا ازمسئولین خواسته است تا درهم‌کاری بامردم تلاش‌نمایند تا ازغارت معادن که سرمایه ملی می‌باشد جلوگیری به عمل آید ومجلس سنا متعهد است که  مشکلات ونیازمندی‌های باشندگان بدخشان را با مسئولین مربوطه مطرح وپیگیری نماید.

 نایب اول مجلس افزود هیئت همراه‌ اش باحضورداشت معین مبارزه بامواد مخدروزارت امورداخله در برنامه حریق موادمخدرکه ازسوی پولیس کشف وضبط شده بود شرکت نمود.

  همین ترتیب هیئت ضمن بازدید ازریاست امورزنان، از ولسوالی‌‌های بهارک، کشم، درواز و بندبرق شورابک دیدارهای را انجام وبا متنفذین، جوانان، اعضای جامعه مدنی دیدارنمود و نظریات آنان را درمورد تأمین امنیت، کاریابی وچگونگی حاکمیت قانون استماع وبرای رسیدگی به این موارد تعهدسپردند.

 نایب اول مشرانوگرجرگه علاوه کرد هیئت اعزامی مجلس سنا دربرنامه پیوستن 12 تن ازگروه طالبان اشتراک ورزیده، پیوستن آن‌ها را به پروسه صلح یک گام نیک دانسته خواستارمشارکت آن‌ها در روند عمران وآبادانی کشورشدند و ازنهادهای مسوول خواستند تا زمینه کاریابی را برای مخالفین که ازجنگ دست می‌کشند مساعد سازد.

24-Jadi98-JAL3.JPG

درترکیب هیئت محمد علم ایزدیار نایب اول مجلس، سناتوران کامل بیگ حسینی، گلالی اکبری، احمدشاه خان تره کی وتیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی ریاست عمومی دارالانشأ شامل بودند.

هم‌‎چنان دریک بخش جلسۀ امروز به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول، گزارش کاری اجلاس دوم دوره هفدهم تقنینی کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی توسط سناتور گل‌مری لغمانی، گزارش کمیسیون رفاه عامه منابع طبیعی ومحیط زیست توسط گل محمد رسولی و گزارش کمیسیون اموربین المللی ازسوی سید صفی الله هاشمی ارایه شد که جزئیات آن بعداً به نشرخواهند رسید.