صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۰ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

     درجلسه امروزمشرانوجرگه به ریاست فضل‌هادی مسلم ‌یار، علاوه ازاجرای تحلیف دوعضو جدید مجلس؛ سرپرست وزارت مالیه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی1399 به پرسش‌های سناتوران پاسخ ارایه نمود.

10-Qaws98-JAL1.JPG

     درجلسه طبق اجندا مراسم تحلیف خانم شاه بی بی وخانم ملیحه جامی که ازسوی رئیس جمهور به عنوان اعضای انتصابی مشرانوجرگه گماشته شده اند ازسوی رئیس مجلس سنا اجرا گردید.

10-Qaws98-JAL3.jpg

     سپس ازسرپرست وزارت مالیه، محمد عظیم قویاش رییس کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه وسایراعضأ، ضمن یاد آوری ازترتیب بهتربودجه امسال نظربه گذشته‌ها، ازبی موازنه گی درمسوده بودجه مذکور، پیش‌بینی نشدن بودجه ولایتی، کاهش بودجه انکشافی ادارات بدون موافقه آن‌ها، انتقال سال به سال بودجه برخی پروژه های انکشافی، اجرا نشدن پول قرارداد پروژه های انکشافی درربع اول سال مالی، مساله اشتغال زایی، کسربیلانس تجارتی وتادیات، عدم توجه به پیشنهادات سناتوران درمورد شمولیت برخی پروژه های عام المنفعه در بودجه سال‌های گذشته وتاکید برمراعت این روند درمسوده بودجه سال مالی آینده، جلوگیری ازدخالت زورمندان درتطبیق بودجه، نحوه اخذ قرضه266 میلیارد افغانی، مصرف بالاترازیک میلیارد افغانی اضافی، تاکید برتطبیق پروژه گردن دیوار؛ سرک حلقوی کابل، نبود توازن درمقرری‌های وزارت مالیه به ویژه سطوح رهبری وبرخی مسایل دیگرمطرح شد.

     سپس زاهد همدرد معین وسرپرست وزارت مالیه با تایید برخی ضعف درنحوه بودجه سال‌های قبلی؛ تعهد کرد که نظریات مشورتی اعضای مجلس را در بودجه سال جاری درنظرمی‌گیرد وازسناتوران خواست که تطبیق آنرا با واحدهای بودجودی مربوطه تعقیب نمایند.

   موصوف گفت با وصف کاهش امکانات مالی در وجوه داخلی وبیرونی، نیازمندی ها وضروریات به طورچشم‌گیردرحال افزایش است واین به یک بحث ملی به سطح دولت نیاز است تا به آن توجه لازم صورت‌گیرد وافزود متأسفانه باوجودتلاش‌هایکه صورت می‌گیرد تا درتوزیع امکانات مالی تعادل را درنظر گیرند اما این روند ازسال‌های قبل تا اکنون تحقق نپذیرفته است.

10-Qaws98-JAL5.JPG

     موصوف درمورد انتقال واضافه مصرف یک اعشاریه هفت میلیارد افغانی ازکودمخصوص گفت ازاینکه برای برخی مسایل درآغازسال مالی پول مدنظرگرفته نشده بود بناءً مقداریادشده درموارد اساسی به مصرف رسیده است همچنان خاطرنشان ساخت به اساس مصوبه کابینه واحدهای بودجوی که نتوانسته اند درشش ماه اول سال بودجه انکشافی شانرا تا 50 درصد به مصرف برساند دربودجه های انکشافی آنان تنقیص آمده وبه واحدهای بودجودی دیگری انتقال داده شده است.

     معین وزارت مالیه اضافه نمود برای سال جدیدمالی 200میلیون دالرقرضه درنظرگرفته شده که بانک انکشاف آسیایی وبانک اسلامی درآن سهم بزرگ دارند وفیصدی مضاربت آن نیزبسیار پایین بوده ازسوی دیگر پرداخت این قرضه ها طویل المدت می‌ باشد و دربخش‌های زیربنایی به مصرف خواهدرسید.

    موصوف همچنان  درمورد تطبیق پروژه‌های بزرگ گردن دیوار، خط آهن تورخم – کابل و سرک حلقوی کابلوسایرپروژه های اساسی معلومات ارایه کرد.

       درمباحث آزاد جلسه، بعضی اعضای مجلس گفتند آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهورایالات متحده امریکا به پایگاه نظام بگرام برای احوال گیری ازعساکرآنکشوریک کارخوب بود ولی انتظارمی رفت که مطابق اصول دیپلوماتیک به ارگ ریاست جمهوری افغانستان می آمدو با رییس جمهور وسایررهبران ملاقات می‌نمود. همچنان در جلسه ازعفو سربازان امریکایی که درافغانستان جنایت نموده اند را ازسوی رئیس جمهور امریکا انتقاد نموده گفتند جرم درهرجایکه به وقوع بپیوندد جرم است باید با مجرم مطابق قوانین به ویژه قوانین بین المللی رفتار شود وحالا کشور بریتانیا نیز تصمیم دارد آنعده ازسربازنی بریتانیایی که درافغانستان، مرتکب جرم شده اند را نیزعفو نماید.

10-Qaws98-JAL2.JPG

    برخی اعضا گفتند تعلل دراعلان نتایج انتخابات واعتراضات درپیوند به این مسأله به نفع کشورنمی باشد، باید کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت اش را ثابت نموده، نتایج را اعلان نماید ونیزبه فیصله های این ارگان احترام گذاشته شود.

     درجلسه تذکررفت که به تازگی گفتگوهای صلح افغانستان ازسرگرفته شده است وباید ایالات متحده امریکا نظریات پارلمان وحکومت افغانستان را با گروه طالبان شریک سازد ودرضمن بخاطر به ثمررسیدن این پروسه ملی، درمورد صلح افغانستان، اجماع بین المللی به وجود آید وکشورهای همسایه نیزدراین پروسه دخیل ساخته شوند.

     همچنان درجلسه گفته شد ازاثرماین گذاری گروه طالبان جنرال ظاهرمقبل، فرمانده لوای سرحدی هلمند با راننده اش درآنولایت شهید و سه تن دیگر به شمول یک خبرنگار زخم برداشتندوسناتوران ضمن اینکه نبود جنرال مقبل را یک ضایعه خواندند به روح وی وسایرشهدا اتحاف دعا نمودند.

    درجمع‌بندی مباحث، فضل هادی مسلم‌یار فرمانده لوای سرحدی هلمند به عنوان سنگردار راه آزادی یاد آوری نموده به بازماندگانش ابراز تسلیت کرد. مسلم یار افزود: مردم افغانستان درششم میزان شاهکاری نموده به پای صندوق های رای رفته وبه نامزد مورد نظرشان رای دادند وحالا کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که مطابق قانون هرچه زودتر نتایج انتخابات را اعلان نماید تا برمبنای آن حکومت جدید وهمه شمول به وجود آید.

10-Qaws98-JAL4.JPG

       رئیس مشرانوجرگه ضمن اشاره با سفردونالد ترامپ به افغانستان گفت پایگاه نظامی بگرام نیز خاک وملکیت افغانستان است اینکه رییس جمهورامریکا به نسبت وضع امنیتی به ارگ نیامده؛ فرقی ندارد، چون درگذشته نشست‌های مشابه درجلال آباد وهرات با رهبران کشورهای دیگرصورت گرفته است.