صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۹ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

جلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزروی موضوعات گوناگون تدویریافت

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون باحضورداشت مسئول روابط بین الپارلمانی ومعاون ریاست همکاری پارلمانی وزارت امورخارجه پیرامون موافقتنامه تاسیس بانک اطلاعاتی قاچاق کالا وجرایم گمرکی کشورهای عضو ایکو بحث ومورد تایید اعضای کمیسیون قرارگفت .

همچنان درجلسه معاهده مشارکت استراتیژیک میان جمهوری اسلامی افغانستان وترکمنستان مطالعه و مورد تأیید اعضای کمیسیون قرارگرفت.

هکذا درجلسه باحضورداشت مسئولین متذکره روی تحکیم وگسترش روابط با پارلمان‌های جهان وایجاد کمیته‌های دوستی بین الپارلمانی میان شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با پارلمان‌های سایرکشورها صحبت گردیده،مسئولین گفتند جهت تحقق این هدف نیازاست تاکمیسیون‌های اموربین المللی مجلسین شورای ملی با کمیسیون‌های اموربین المللی پارلمان سایرکشورها درچارچوب یک تفاهمنامه مباحثی مفصل صورت گیرد که درزمینه ازسوی  کمیسیون وعده هرنوع همکاری سپرده شد.

 9-Qaws98-Bio.JPG

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، با رؤسای منابع بشری وهمکاری‌های پارلمانی وزارت امورخارجه، شکایات متعدد مبنی برتداوم وظایف تعدادی ازدیپلوماتان درنمایندگی‌های سیاسی کشور، عدم پابندی اتشه‌ها به اصول دیپلوماتیک، عدم اجراآت وزارت امورخارجه درتنظیم ملاقات اعضای کمیسیون با سرپرست آن وزارت مطرح گردید.

      ایشان ضمن یاد آوری ازبرخی میکانیزم اصلاحی درآن وزارت گفتند به اساس هدایت رئیس جمهور ازچندی بدین‌سو اقدامات جدی رویدست گرفته شده است که برمبنای آن تعدادی ازدیپلوماتان درایران، آلمان، قرقیزسستان، تاجیکستان، کوریای جنوبی که وظایف شان ختم گردیده بود ازوظایف معزول شدند.

   ایشان‌درحالی‌که ازتطبیق اصلاحات درآن وزارت معلومات ارایه می‌نمودند گفتند برخی ازطرزالعمل‌ها از رژیم طالبان تاحال مرعی الاجرا بوده که با وسعت روابط جهانی این طرزالعمل‌ها جوابگو نمی‌باشد ودرضمن هیچگونه مقرره دررابطه به تسلط وزارت امورخارجه به اموراتشه‌ها وجود ندارد که کارروی موارد فوق جریان دارد.

   کمیسیون با استماع اظهارات اراکین به تداوم روند اصلاحات دروزارت امورخارجه تاکید نموده وغرض تقویه این روند خاطرنشان ساختند که باید زمینه ملاقات اعضای کمیسیون با سرپرست وزارت امورخارجه مساعد گردد.

    هکذا شکایت تعدادی ازتجاران ولایت هرات مبنی برتوزیع بی‌رویه نمرات تجارتی درشهرک صنعتی واستفاده ازنمرات به اهداف غیرتجارتی با معین ومسئول ذیربط وزارت صنعت وتجارت مطرح گردید.

  اراکین مذکورضمن تایید این موضوع گفتند مطابق به طرزالعمل یکسال به افراد خاطی فرصت داده می‌شود ودراین مدت سه بار به آن‌ها اخطاریه صادرمی‌گردد تا فعالیت‌های شان را آغازنمایند درغیرآن موضوع به شورای عالی اقتصادی پیشنهاد گردیده تا ازطریق محکمه به ابطال قباله ایشان حکم گردد.

  اعضای کمیسیون اقدامات مطرح شده را ازسوی وزارت مذکورکافی ندانسته فیصله نمودند تا هیئت با صلاحیت وزارت صنعت وتجارت غرض بررسی واقدامات جدی به ساحه اعزام گردد.

   هم‌چنان شکایت شرکت اکسس ستارقراردادی که یک ازپروژه آبگردان ولسوالی حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک دراعتراض به فسخ یک جانبه قرارداد وی با معین ورؤسای ذیربط وزارت زراعت ومالداری مطرح گردید.

   معین وزارت مذکور فسخ قرارداد را به علت عدم تکمیل پروژه درمیعاد معینه عنوان نموده گفت همین اکنون این موضوع درکمیسیون تدارکات ملی تحت بررسی قراردارد.

    کمیسیون با درنظرداشت ادعای شرکت که عدم تکمیل پروژه را به وقت معینه، مداخله یکی از زورمندان محلی وسردی هوا دانسته، از وزارت زراعت تقاضا نمودند درصورت صدق ادعای عارض درزمینه اقدام نمایند که معین وزارت مذکور باتوجه به معاذیرمتذکره تعهد سپرد هرگاه شرکت عارض، تصدیق اهالی وتاییدی مسئولان محلی وولایت را همراه داشته باشد  درزمینه همکاری خواهند کرد.

  دراخیرشکایت 46 تن ازمحصلین برنامه مقطع ماستری ودکترای افغان درکشورمالیزیا مبنی برعدم اجرای حقوق وامتیازات مالی ایشان ازسوی وزارت تحصیلات عالی درحضورداشت رئیس ارتباط خارجه آن وزارت مطرح بحث قرارگرفت.

   موصوف ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون تطبیق اصلاحات وبهبود امورگفت درجریان هفته گذشته سیستم دروزارت مالیه خراب بود واکنون این معضل حل گردیده است والی یکفهته آینده حقوق وامتیازات محصلان درآنکشورپرداخت خواهند شد.

کمیسیون ازحل به موقع این چالش ابرازقدردانی نموده، فیصله نمود که دریکی ازجلسات کمیسیون ازایشان رسماً تقدیرخواهند کرد.

 9-Qaws98-Shikayat.JPG

به سلسله مباحث پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی1399 خورشیدی، درنشست فوق العاده کمیسیون اقتصادملی، مالی وبودجه به ریاست سناتورمحمد اکبرستانکزی، مرستیال اداری لوی سارنوالی، مسئولان ذیربط ستره محکمه، رئیس مالی بودجه وزارت امورداخله، سخنگووکمیشنرکمیسیون حقوق بشر افغانستان ومسئولان ذیربط وزارت دولت درامورپارلمانی شرکت نموده نیازمندی‌های شان را درمورد مسوده بودجه ملی مطرح نمودند که ازسوی کمیسیون به ایشان وعده همکاری سپرده شد.

هم‌چنان درجلسه امروزکمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه به ریاست محمدعظیم قویاش رئیس کمیسیون، مسئولان ذیربط وزارت مخابرات وتکنالوژی معلومات درمورد 16 پروژه انکشافی وبودجه پیشنهادی سال مالی، رئیس عمومی انسجام امورکوچی‌ها در ارتباط سه پروژه انکشافی، معین وزارت معادن وپترولیم درمورد 12 پروژه انکشافی، معاون شرکت برشنا درمورد 24 پروژه انکشافی، کمیسیون عالی انرژی اتمی نیز درمورد پروژه‌های انکشافی وبودجه شان درسال آینده توضیحات ارایه نموده خواهان آن شدند که خواست‌های شان درمسوده بودجه گنجانیده شود.

کمیسیون درزمینه تصمیم گرفت که پیشنهادات وملاحظات ادارات مذکوررا با معین مال ورؤسای بودجه وخزاین وزارت مالیه درمیان خواهند گذاشت.

 9-Qaws98-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، باحضورداشت رئیس امورتقنین وزارت عدلیه، پیرامون فرامین تقنینی درمورد ایزاد وتعدیل دربرخی ازمواد قانون قضایای دولت وفرمان تقنینی درمورد تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون رهنمای معاملات مباحثی  صورت گرفته، تصامیم لازم اتخاذشد.

 9-Qaws98-Adli.JPG

در جلسه کمیسیون امور شورای ولایتی مصونیت و امتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل ، فرامین تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون طرزتحصیل حقوق و قانون امور ذاتی سربازان بصورت جداگانه مطالعه و بعد ازغور و بررسی همه جانبه مورد تایید قرارگرفت.

9-Qaws98-Emtiazat.JPG 

در جلسه کمیسیون امور دینی ، فرهنگی ،معارف و تحصیلات عالی به ریاست الحاج عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون فرمان تقنینی شماره 351 در مورد ضمیمه قانون اصول محاکمات تجارتی مطالعه و مورد تائید قرار گرفت . در بخش دیگر جلسه پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399صحبت و تاکید بعمل آمد مسئولین وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی پیشنهادات شانرا در قسمت رفع نیازمندی‌های واحدهای بودجوی ادارات مربوطه شان کتبا و شفاهی به آدرس کمیسیون ارسال نمایند. همچنان در جلسه بپیرامون مشکلات دربرخی موسسات خصوصی ،لغو جواز برخی موسسات تحصیلی خصوصی ،وضیعت عمومی تعلمیی و تحصیلی ومشکلات استادان و معلمین در ولایات ومرکز صحبت گردیده ، قرار شد موضوعات متذکره در یکی از جلسات کمیسیون با مسئولین ذیربط مورخ 16 قوس مطرح بحث قرار گیرد و نیزدر جلسه به عرایض واصله رسیده گی صورت گرفت.

 9-Qaws98-Farhangi.JPG

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل، شهدا ومعلولین به ریاست داکترمحمدآجان منگل، برعلاوه بحث روی مسوده بودجه ملی سال مالی 1399، پیرامون فرامین تقنینی درمورد ایزاد وتعدیل دربرخی ازمواد قانون قضایای دولت بحث صورت گرفته جهت تدقیق وبحث بیشتربه جلسه بعدی کمیسیون واگذارشد ونیزدرجلسه به عرایض رسیدگی صورت گرفت.

9-Qaws98-Aqwam.JPG 

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست صدیقه بلخی معاون کمیسیون، فرمان تقنینی درمورد طرح تعدیل قانون طرزتحصیل و اساسنامه مرکزمنطقه‌ای ایکو برای همکاری نهادهای مبارزه با فساد وسمع شکایات مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

   دربخش دیگرجلسه ضمن ابرازقدردانی ازادارات حکومتی که ازکمپاین 16 روزه منع خشونت علیه زنان حمایت نموده اند، ازشخصیت‌های خییر ونهادهای خیریه خواسته شد که کمک‌های بشردوستانه شان را برای بیجا شدگان داخلی، خانواده‌های بی‌بضاعت وکسانیکه درمغاره‌ها زندگی می‌کنند طورقابل ملاحظه افزایش دهند.

9-Qaws98-Zanan.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات و مخابرات به ریاست نبیه مصطفی زاده معاون کمیسیون ، روی فرمان تقنینی شماره 321 رئیس جمهور درمورد قانون خط آهن بحث و جهت مطالعه بیشتر به جلسات بعدی موکول شد.

9-Qaws98-Mukhabirat.JPG