صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

 مورخ ۴ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، قبل ازظهرامروز ازکارکردها وتلاش‌های ارزندۀ حامدعلمی خبرنگار، نویسنده وپژوهشگرکشورتمجیدنمود.

4-Qaws98-MUL2.JPG

دراین نشست نایب اول مجلس درحالیکه با اهدای تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه ازکارکردهای فرهنگی موصوف  تقدیرمی‌نمود، طی صحبتی گفت حامدعلمی متعلق به یک خانواده متدین، ادیب وفرهنگی بوده که توانست دردشوارترین شرایط درکشوراطلاع رسانی نماید ومردم رادرروشنایی رویدادهای مهم روزقراردهد.

نایب مجلس سناازفرهنگیان ونویسندگان به مثابه سرمایه های معنوی جامعه یادآوری نموده گفت مجلس سنای شورای ملی همواره به نخبگان وقلم به دستان کشوربه دیده قدرنگریسته وازآنان حمایت همه جانبه می نماید.

سپس حامد علمی ازحدود سیزده جلد اثر به چاپ رسیده خویش یادآوری نموده ، ازتوجه وحمایت همه جانبه نایب اول مجلس سنا ازقشر روشنفکروفرهنگیان کشورابرازتشکری نمود.

همینگونه نایب اول مجلس سنا باشماری از ورزشکاران رشته مبارزات آزاد که امروزازسوی کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست  مورد تقدیرقرارگرفتند، دردفترکارش دیدارنمود.

4-Qaws98-MUL1.JPG

محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس طی صحبتی گفت باوجود چالش‌ها ومحدودیت‌ها ورزشکاران ما توانسته اند دررشته‌های مختلف ورزشی درمسابقات ملی وبین المللی بهتربدرخشند وافتخارات بزرگی رانصیب کشورنمایند.