صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز چهارشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۹

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۴ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی

درجلسات کمیسیون‌های مشرانوجرگه امروزموضوعات مختلف به بحث گرفته شد

به سلسله بحث پیرامون مسوده بودجه مالی سال مالی 1399 درنشست فوق العاده سوم قوس کمیسیون اقتصاد ملی، مالی بودجه به ریاست محمد عظیم قویاش رئیس کمیسیون، معین وزارت ترانسپورت ورؤسای مالی وحسابی سرک‌ها وتدارکات آن وزارت درحضورنماینده ریاست خزاین وزارت مالیه درمورد110پروژه انکشافی مربوط به آن وزارت به ویژه جاده حلقوی، سرک‌های روستایی، احداث ترمینال‌های باربری ومسافربری، توسعه واسفالت خط رنوی برخی میدان‌های هوایی وبرخی مسایل دیگر توضیحات ارایه نموده، ازکمیسیون خواستند که پیشنهادات وملاحظات شان درمسوده بودجه گنجانیده شود که ازسوی کمیسیون درموارد فوق اطمینان داده شد.

   همچنان درجلسه فوق العاده کمیسیون با مسئولان ذیربط دفترریاست اجرائیه درمورد پروژه واحد هماهنگی برنامه‌های عودت کنندگان، بیجاشدگان واهداف انکشاف پایدار صحبت وتصامیم اتخاذ شد.

     هکذا درنشست کمیسیون به ریاست رئیس کمیسیون، مسئولان ذیربط وزارت زراعت ومالداری، اداره عالی نورم ستندرد واداره احصائیه مرکزی، قطعه محافظت ریاست جمهوری درمورد برخی پروژه‌های انکشافی توضیحات ارایه نمودند.

   دراین نشست مسئولان وزارت زراعت درمورد 35 پروژه ، اداره عالی نورم ستندرد شش پروژه، احصائیه مرکزی هفت پروژه ومسئولان قطعه محافظت ریاست جمهوری درمورد سه پروژه معلومات دادند که ازسوی کمیسیون اطمینان داده شد تاموارد فوق را با معین مالی ورؤسای بودجه وخزاین وزارت مالیه شریک خواهند ساخت.

 4-Qaws98-Mali.JPG

درجلسه کمیسیون رفاه عامه ومحیط زیست به ریاست داکترگل محمدرسولی رئیس کمیسیون، پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399بحث گردیده، اعضای کمیسیون خاطرنشان ساختند که وزارت مالیه باید به عوض برخی پروژه‌های کوچک که درمناطق نا امن قراردارد و امکان تطبیق آن کمتر می‌باشد تعدادی از پروژه‌های کلان وعام المنفعه را شامل این مسوده می‌نموده که با تطبیق آن نفع بیش‌تر برای مردم می‌رسید وقرارشد درجلسه کمیسیون چهارشنبه هفته روان نیز پیرامون مسوده مذکور بحث صورت گیرد.

همین‌گونه در جلسه پیرامون حوادث احتمالی ناشی از زمستان سال جاری بحث صورت گرفته، فیصله شد که درجلسه کمیسیون مورخ 11 قوس، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث پیرامون آمادگی‌های آن اداره در زمستان سال جاری توضیحات ارایه نمایند.

در اخیرجلسه شماری از ورزشکاران که در مسابقات داخلی و خارجی ازخود شایستگی و قهرمانی نشان داده بودند، مورد تقدیراعضای کمیسیون قرار گرفتند.

 4-Qaws98-Rifai.JPG

درجلسه کمیسیون امور بین المللی به ریاست انجنیر فرهاد سخی رئیس کمیسیون، اساسنامه مرکزمنطقه‌ای ایکو برای همکاری نهادهای مبارزه با فساد و سمع شکایات  وفرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون امور ذاتی سربازان بطور جداگانه مطالعه و مورد تایید قرارگرفت.

درجلسه برعلاوه بحث روی مسوده سند بودجه ملی سال 1399، حمله انتحاری درساحه مکروریان با شدید ترین الفاظ نکوهش گردیده وازمسئولین امنیتی تقاضا به عمل آمد تا درتامین امنیت شهروندان اقدامات لازم را رویدست گیرند.

 4-Qaws98-BIo.JPG

   درجلسه کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رئیس کمیسیون، پیرامون 25 نومبر روزجهانی منع خشونت علیه زنان مباحثی صورت گرفت.

   درجلسه تذکررفت که ازاین روزهمه ساله درسراسرکشورتجلیل به عمل می آید و راه‌های جلوگیری ازخشونت مورد بحث وارزیابی قرارمی‌گیرد؛ اما هنوزهم افغانستان ازجمله کشورهای است که که گراف خشونت درآن به ویژه خشونت علیه زنان بلند می‌باشد که باید بخاطرمبارزه با این پدیده شوم تلاش‌های بیش‌تری صورت گیرد تا خشونت علیه زنان کاهش پیدا نماید.

   همچنان درجلسه به اساس فیصله نشست عمومی مشرانوجرگه پیرامون گزارش کمیسیون حقوق بشر درمورد افزایش خشونت علیه زنان، خشونت‌های خانوادگی وخشونت علیه زنان درادارات دولتی صحبت وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

 4-Qaws98-Zanan.JPG

     درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، پیرامون فرمان تقنینی درمورد تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون رهنمای معاملات مباحثی   صورت گرفت ودرضمن درپیوند به آن عریضه اتحادیه رهنمای معاملات سراسرکشور مطالعه گردید.

اتحادیه رهنمای معاملات‌ها مدعی اند که درقانون مذکورحکومت سند عرفی تضمین ملکیت برای متقاضی جوازنامه رهنمای معاملات را حذف نموده است، درحالی‌که سند عرفی درقانون مدنی افغانستان معتبرشناخته شده است، کمیسیون درپیوند به موضوع، تصمیم اتخاذ نمود که متن قانون درمطابقت به قانون مدنی اصلاح گردد.

   دربخش دیگرجلسه علاوه ازمطالعه فرامین تقنینی شماره 315 و358 ریاست جمهوری درمورد قانون طرزتحصیل حقوق، ورقه عرض باشندگان شهرک افسران واقع ناحیه هفدهم شهرکابل مبنی برنبود برق درآن شهرک استماع وقرارشد که رئیس شرکت برشنا دریکی ازنشست‌های کمیسیون توضیحات ارایه نماید.

 4-Qaws98-Adli.JPG

    درجلسه کمیسیون امورشوراهای ولایتی، مصونیت وامتیازات به ریاست قاری میرحاتم تره خیل رئیس کمیسیون، علاوه ازبحث پیرامون مسوده بودجه ملی سال مالی 1399 خورشیدی، اساسنامه مرکز منطقه‌ای ایکو برای همکاری نهادهای مبارزه با فساد وسمع شکایات مطالعه ومورد تایید قرارگرفت.

   دراخیرجلسه حمله انفجاری تروریستان بالای کارمندان ملل متحد درمربوطات مکروریان‌های شهرکابل که درآن تعدادی ازهموطنان ما شهید ومجروح شدند نکوهش گردید وتاکید به عمل آمد که ارگان‌های مسئول درتامین امنیت باشندگان کشورتلاش جدی نماید.

 4-Qaws98-Emtiazat.JPG

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی به ریاست عبداللطیف نهضت یار رئیس کمیسیون، پیرامون فرمان تقنینی رئیس جمهور درمورد خط آهن بحث و مورد تایید قرارگرفت.

درجلسه پیرامون‌ مسوده سند بودجه ملی سال مالی 1399 دربخش اکادمی علوم و ریاست رادیوتلویزیون ملی درمورد بودجه عادی و انکشافی مطالعه و قرارشد ادارات مربوطه به منظوردفاع ازحقوق و امتیازات شان طرح‌های واحدهای بودجوی شان را به آدرس کمیسیون ارسال تا از آن استفاده مسلکی صورت گیرد.

 4-Qaws98-Farhangi.JPG

همچنان درجلسه پیرامون حکم ریاست جمهوری درمورد ایجاد واحد اداری مرغاب ولسوالی به مرکزیت شورابک درچوکات ولایت غوربحث و مورد تایید قرارگرفت.