صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

 دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی

برخی کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز روی موضوعات مختلف تدویر گردید

    درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست انجنیرفرهاد سخی رئیس کمیسیون، پیرامون تاخیراعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مباحثی صورت گرفت و خاطرنشان گردید که کمیسیون مستقل انتخابات دروقت موعود نتوانست نتایج را اعلان نماید واعلان نتایج را الی تاریخ 23 عقرب به تعویق انداخت وباید کمیسیون مذکور تلاش جدی نماید که نتایج ابتدایی انتخابات درهمین تاریخ اعلان نماید زیرا که تاخیربیش ازحد به مردم افغانستان پذیرفتنی نبوده واین کشور را به بحران سوق خواهند داد.

    دربخش دیگرجلسه کمیسیون مراتب اعتراض ونگرانی شان را درپیوند به احضار و رفتار نادرست سازمان استخباراتی «آی‌اس‌آی» را با عاطف مشعل سفیرافغانستان دراسلام‌آباد ابرازکرده وعمل شان را خلاف‌موازین وعرف دیپلماتیک دانسته، گفتند پاکستان باید رفتارهای خود را درمطابقت با کنوانسیون‌های بین‌المللی وعرف‌های پذیرفته شده دیپلماتیکی عیارسازد ونیزکمیسیون مسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان را درکابل خلاف حسن همجواری واصول دیپلوماتیک دانسته تاکید داشتند که سرپرست وزارت امورخارجه دریکی ازنشست‌های کمیسیون شرکت نماید تا پیرامون موارد مطروح بحث صورت گیرد.

15-Aqrab98-Bio.JPG 

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست لطف الله بابا رئیس کمیسیون، مسئولین اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی درمورد اعمار لیسه زراعت حصارشاهی رودات ولایت ننگرهار معلومات ارایه نمود.آنان گفتند که قرار داد پروژه یاد شده درسال 1392میان دوشرکت ساختمانی و وزارت معارف عقدشده وپس ازتکمیل معیاد آن دوباره قرارداد آن تمدید گردیده است که بعد ازجدا شدن معینیت تعلیمات تخنیکی ومسلکی از بدنه وزارت معارف وارتقای آن به اداره مستقل، اسناد پروژه را وزارت معارف به این اداره ارسال نموده واکنون جهت تصمیم گیری به  اداره تدارکات ملی پیشکش شده است.

بعد ازشنیدن اظهارات آنان کمیسیون فیصله نمود ازاین‌که اهالی ساحه به کمیسیون بارها شکایت نموده اند و ازکارکرد شرکت قراردادی بشردوست رضایت نداشته اداره تدارکات ملی و اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی طبق قانون، قرارداد آن را فسخ و به داوطلبی مجدد بگذارند واز کارکردشان به کمیسیون معلومات دهند.

درجلسه امروزی قراربود که شاروال کابل دررابطه به پروژه‌های تحت کار این اداره و رییس ناحیه پنجم پیرامون پروژه بهسازی سرک‌های گذراین ناحیه معلومات ارایه نمایند که به دلایل نامعلوم اشتراک نکردند.

درجلسه کمیسیون ضمن انتقاد شدید ازعدم حضورآنان گفته شد که شاروال کابل از زمان احرازکرسی تاکنون به کمیسیون حضورنیافته تا به مشکلات وشکایات مردم رسیدگی صورت گیرد ازسوی دیگر بامجلسین شورای ملی برخورد دوگانه داشته و دربرابرقانون بی اعتنایی می‌نماید واگرنامبرده درجلسه بعدی روزشنبه به کمیسیون حضورنیابد به سارنوالی معرفی خواهدشد.

 15-Aqrab98-Mukhabirat.JPG

      درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست دکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون، اسناد مستند واصله مبنی برفروش و واگذاری غیرقانونی ملکیت‌های دولتی ازجانب وزارت امورشهرسازی واراضی به سکتورخصوصی وسفارت خانه‌ها ازسوی سرپرست آن وزارت ونبود شفافیت درجمع آوری مالیات نهادهای تحصیلات عالی خصوصی به ویژه پوهنتون کاردان مطالعه وقرارشد که سرپرست وزارت امورشهرسازی، رئیس ملکیت‌های خصوصی آن وزارت، رؤسای مالیه دهندگان بزرگ ومتوسط وزارت مالیه درجلسه آینده پاسخ دهند.

   شکایت باشندگان قرای افغانیه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب مبنی برعدم اجراآت وزارت احیا وانکشاف دهات درراستای پروژه آب رسانی واعماریک پایه پل ازسال‌ها بدینسو با معین برنامه ورئیس آب رسانی آن وزارت مطرح گردید.

   مسئولان ضمن ارایه معلوماتی اطمینان دادند که درجریان یک هفته تیم تخنیکی را غرض حل مشکلات قرای مذکور به ولایت فاریاب اعزام خواهند نمود ونیز درراستای اعماریک پایه پل متعهد گردیدند که این پروژه را دربودجه سال آینده درنظرخواهند گرفت.

کمیسیون ضمن استماع اظهارات مسئولین عدم رسید گی به مشکلات را درطول پنج سال غیرموجه تلقی نموده، تاکید برحل آن نمودند.

   همین‌گونه قراربود شکایت صدها تن متضررعلیه شرکت تجارت الکترونیکی ویژن با سرپرست بانک مرکزی افغانستان، رئیس تحقیق اداره لوی سارنوالی، رئیس پولیس انترپول، قومندان سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی وسایرمسئولان ذیربط مطرح گردد، اما با عدم حضورسایراراکین، شکایت مطروحه با معاون ریاست صفر62 ریاست عمومی امنیت ملی مطرح شد.

   موصوف درزمینه گفت  گزارشات این نهاد مبنی بر ورشکست شدن شرکت مذکور واقدام به عملکرد فریبکاری با مشترکین عندالموقع با مسئولین بانک مرکزی افغانستان شریک گردید، ولی به دلایل نامعلوم این گزارشات نادیده گرفته شده است، کمیسیون ضمن استماع اظهارات وی تاکید نمود، الی تطبیق قوانین بالای عاملین قضیه وجبران خساره عارضین این موضوع پیگیری گردد وهرشخصی کسب مسئولیت نماید باید تحت تعقیب عدلی قرارگیرد وکمیسیون نیزمصمم است که این موضوع را درنشست‌های بعدی نیزمورد بررسی قراردهد.

دراخیرشکایت صدها کارمندان‌عادی وقراردادی اداره ملی احصائیه مرکزی مبنی برعدم اجرای معاشات ماه اسد وسنبله سال گذشته ایشان ازبابت پروژه  PMU  با معاون وسایررؤسای ذیربط آن اداره مطرح گردید.

 مسئولین ضمن توضیحاتی گفتند ازجمله 953 نفر دربخش معاشات عادی معاشات 833 آن‌ها طی مراحل گردیده که الی دوروزآینده حواله خواهند ومتباقی 120 نفر نسبت نداشتن حسابات بانکی تاکنون اجرا نگردیده که ریاست تفتیش آن اداره درراستای حل این مشکل تلاش خواهد کرد ونیزافزودند معاشات یکتعداد دیگرکه به نسبت غفلت وظیفوی مسئولین تاکنون اجرا نگردیده است غرض اخذ موافقه عنوانی وزارت مالیه ارسال شده است.

15-Aqrab98-Shikayat.JPG 

کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین مذکور، به نسبت حل مشکلات کارمندان یادشده، اجراآت اراکین آن اداره را تحسین نموده وفیصله نمودند تا دریکی ازجلسات آینده رسما مورد تقدیرقرارگیرند.

کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی به ریاست گلالی اکبری رییس کمیسیون به ادامه دیدارهای نظارتی‌خویش امروز ازقصر تاریخی دارالامان بازدیدنمود.

هیئت کمیسیون که درترکیب آن سناتورصدیقه بلخی معاون وسناتوران نادیه صالح وداکترانارکلی هنریار اعضای کمیسیون، تیمورشاه قویم معاون امورپارلمانی ومسلکی ریاست عمومی دارالانشا،عبدالواسع فتاح رییس امورتقنین وشماری از کارمندان اناث دارالانشا حضورداشتند؛ ازسوی انجنیرجاوید حماد مسئول بازسازی قصراستقبال به عمل آمد.

موصوف درصحبت‌هایش گفت کاربازسازی قصرتاریخی دارالامان به بخش‌های تخنیک برق، میکانیک، مهندسی وساختمانی تقسیم شده بود وطبق نقشه قبلی کارآن به پیش برده می‌شود که هیچ کارمندخارجی درآن دخیل نبوه تمامی انجنیران ومسئولین آن افغان اند و نیز انجنیران اناث درطرح مهندسی آن نقش چشمگیری را ایفای نموده است به همین ترتیب حدود نود درصد مواد مصرفی آن ازتولیدات داخلی ومنابع طبیعی کشوربوده نه اجناس وارداتی.

موصوف افزودقصردارالامان در25جریب زمین، درسه طبقه و دارای 150 اتاق می‌باشد که طبقه‌های اول ودوم آن به عنوان موزیم ملی وفرهنگی وطبقه سوم آن محل تشریفات ریاست جمهوری مدنظرگرفته شده است وتا یک ماه دیگر تمامی کارهای متباقی آن تکمیل خواهدشد.

وی گفت دربازسازی قصرهای دارالامان، قصرتاج بیگ، قصرهای بالاباغ پغمان وقصراستالف که تمامی آن پروژه‌های مربوط به واحدعملیاتی ریاست جمهوری می‌باشند و کارعملی آن درحال انجام است تلاش صورت گرفته تا ازنیروی بشری و منابع کشوراستفاده گردد.

پس ازشنیدن توضیحات گلالی اکبری رییس کمیسیون دربخش‌های مختلف ازکارکردهای نسل جوان طوراخص طبقه اناث ستایش نموده ازرییس جمهوری کشور ابرازامتنان نمود که به بازسای قصرتاریخی دارالامان و قصرهای دیگرتوجه ویژه نموده است.


15-Aqrab98-Zanan.JPG

رییس کمیسیون بازسازی آثارتاریخی را امید خوب به مردم افغانستان عنوان نمود تا ازطریق آن ازتاریخ گذشته آگاهی بهترحاصل نمایند، همچنان از رهبری وتمام پرسونل کاری واحدعملیاتی ریاست جمهوری قدردانی کرد که در بازسای اماکن تاریخی از خود لیاقت وشایستگی بهتربه نمایش گذاشته اند.

گفتنی است که هیئت کمیسیون امورزنان وجامعه مدنی درکنار سایربخش‌ها ازهرسه منزل قصر و اتاق کاری شاه امان الله خان غازی دیدار به عمل آمد.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی،عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون، بخاطرغنامندی طرح تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون تشکیل، وظایف وصلاحیت‌های لوی سارنوالی با مشاوراموربین المللی و رئیس منابع بشری اداره لوی سارنوالی ورئیس تقنین وزارت عدلیه صحبت وقرارشد که دیدگاه‌های کمیسیون درنشست‌های بعدی نهایی گردد. گفتنی است که طرح تعدیل مذکورازسوی ولسی جرگه شورای ملی رد گردیده است.

15-Aqrab98-Adli.JPG 

دربخش دیگرجلسه عریضه لطف الله ولد حاجی حبیب الله باشنده ناحیه هشتم شهرکابل مبنی برغصب ملکیت وی ازسوی زورمندان درآن ساحه مطالعه و ازحیث ارتباط به مراجه ذیربط محول شد.