صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
اسناد داخلیExpand اسناد داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ماExpand تماس با ما
امروز شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

   دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۴ عقرب ۱۳۹۸ هجری شمسی

    درجلسه روزسه شنبه مشرانوجرگه به ریاست فضلهادی مسلم ‌یار، مسایل مهم کشورازجمله احصارکشی پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند ومسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان درکابل به بحث گرفته شد.

14-Aqrab98-JAL1.JPG   

سناتوران گفتند احصارکشی وساخت وسازتأسیسات پاکستان درامتداد خط فرضی دیورند به شدت ادامه داشته وحتی دربرخی نقاط جانب پاکستان ده‌ها کیلومتربه این سوی خط پیش آمده است که باید این مساله مهم جهت اتخاذ تدابیرمقتضی با رئیس جمهورکشورشریک ساخته شود.

سناتوران مسدود شدن خدمات قنسولی سفارت پاکستان را درکابل خلاف حسن همجواری واصول دیپلوماتیک دانسته تاکید داشتند که وزارت امورخارجه این موضوع را ازمجاری دیپلوماتیک پیگیری نماید تا صدورویزه برای متقاضیان ازسرگرفته شود.  

  همچنان سناتوران مراتب شدید اعتراض ونگرانی شان را درپیوند به احضار ورفتار نادرست نظامیان «آی‌اس‌آی» با عاطف مشعل سفیرافغانستان دراسلام‌آباد ابرازکرده و عمل شان را خلاف موازین وعرف دیپلماتیک دانسته، گفتند پاکستان باید رفتارهای خود را درمطابقت با کنوانسیون‌های بین‌المللی وعرف‌های پذیرفته شده دیپلماتیکی عیارسازد وتاکید برین داشتند که وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان به این موضوع نیز رسیده گی نماید.

    درجلسه امروزکه قراربود سرپرست وزارت‌های مالیه، صنعت وتجارت و دافغانستان بانک درموردعلل سقوط جایگاه افغانستان دربانک جهانی از رده 167 به رده 174 وکاهش ارزش پول افغانی وسایرمسایل ذیربط پاسخ ارایه دهند؛ اما به نسبت نبود سرپرستان وزارت‌های مذکور درداخل کشور این موضوع به نشست بعدی واگذارشد.

      همین‌گونه درجلسه شماری ازسناتوران ازتلویزیون طلوع بخاطرنشرخبری درمورد ده درصد مالیه ازکریدت کارت‌ها انتقاد نموده گفتند به تازگی این تلویزیون خبردروغین را نشرنموده که گویا حین تصویب ده درصد مالیه ازکریدت کارت‌ها، سناتوران خواهان گرفتن یک - یک پروژه ازوزارت مالیه گردیده اند وطلوع باید حقانیت این خبرش را ثابت سازد و یا به نسبت نشراین گزارش کذب، ازمجلس سنا معذرت بخواهد.

   اعضای مجلس ازوزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی جداً انتقاد کردند که درمدت چند سال نتوانسته است سیستم ریال تایم را بخاطرنظارت ازکمپنی‌های مخابراتی خصوصی نصب نماید که باید هرچه زودتر این سیستم مثل شرکت مخابراتی سلام، برسایرشرکت‌های مخابراتی نیزتطبیق شود.

    افزایش تهدیدات امنیتی درولسوالی نسی ولایت بدخشان وتاکید بررفع این تهدیداتی دراین ولسوالی وسایرولسوالی‌های دروازها، جان باختن حدود ده تن اعضای یک فامیل درولایت بغلان ازاثرماین کار گذاری شده گروه طالبان، افزایش جرایم جنایی به شمول سرقت‌های منازل و وسایط درشهرکابل، محاصره حدود سه صد سرباز درمنطقه پشت کوه ولایت فراه، انتقاد ازتبصره‌های بی‌مورد برخی اعضای ولسی جرگه، تاکید بربررسی اضافه مصرفی بالاتر ازیک میلیارد افغانی ازکود91 وبرخی مسایل دیگر از مسایلی بود که در مباحث امروزمطرح گردید.

14-Aqrab98-JAL2.JPG

    درختم مباحث آزاد، فضل‌هادی مسلم‌یاررییس مجلس گفت: مشرانوجرگه هیچ‌گاهی خط فرضی دیورند را به رسمیت نخواهد شناخت و درمورد آن ملت باید تصمیم بگیرد نه سیاسیون وباورمندم که خط مشی حکومت افغانستان نیزاین چنینی می‌باشد.

   رییس مجلس ضمن این به کمیسیون اموربین المللی وظیفه سپرد تا درمورد چگونگی توقف روند صدورویزای پاکستان مسئولین وزارت امورخارجه را فرا بخواند ونیزعملکرد سازمان استخباراتی پاکستان را مبنی براحضارسفیرافغانستان دراسلام آباد را شدیداً نکوهش و آن را خلاف عرف دیپلماتیک دانست وافزود هيچ دستگاه استخباراتی حق ندارد تا دیپلوماتان را فرا بخواند و این عمل، نشان‌دهنده اوج بی حیایی و خودکامه گی پاکستان را نشان می‌دهد.

     مسلم‌یارشهامت وایستادگی نیروهای قهرمان امنیتی ودفاعی کشور را دربرابر تروریستان وحشی ودربرابرحملات توپخانۀ پاکستان ستود وازآنان به عنوان حافظ استقلال یاد کرد و ازبرخی سیاسیون که اخیراً علیه نیروهای امنیتی اتهام بی‌مورد بسته اند، انتقاد شدید نموده گفت نباید خواست های شخصی باعث گردد تا فداکاری‌های منسوبین دلیر ازنظرانداخته شود ونیزازسیاسیون خواست تا با درک وضعیت کنونی ودسایس جاری علیه این مرز وبوم، متحدانه عمل نمایند.

   رییس مجلس سنا علاوه نمود تصامیم این مجلس استوار به منافع ملی بوده وهرتصمیم که اتخاذ می‌شود مطابق به قوانین نافذه درحضورداشت رسانه‌ها صورت می‌گیرد و موضوع تاییدی ده درصد محصول ازکریدت‌کارت‌ها نیزبه همین معمول و شعوری برای رفتن به سوی خود کفایی اقتصادی کشورصورت گرفته است وهرگونه امتیازگیری اعضای مجلس را از وزارت مالیه رد نموده، گفت زمانی‌که فرمان تقنینی درمورد جمع آوری محصول خدمات مخابراتی تأیید می‌شد، موقف مجلس سنا این بود که عواید آن طورشفاف جمع آوری وبه عواید دولت انتقال گردد که ما هنوزهم ازاین موقف حمایت می‌کنیم.

14-Aqrab98-JAL3.JPG

  مسلم‌یار هیئتی را ازسوی این مجلس گماشت تا درمورد گزارش که اخیراً ازسوی تلویزیون طلوع از کنفرانس مطبوعاتی کمیسیون سمع شکایات به نشررسیده است، بررسی نماید تا حقایق برملا وبامردم شریک ساخته شود.

    طبق یک خبردیگرشماری ازدانش آموزان مکتب خصوصی ماندگاردرچوکات برنامه‌های آموزشی ومشاهداتی ریاست اطلاعات وارتباط عامه دارالانشای مشرانوجرگه، ازجریان جلسه عمومی وسایربخش‌های شورای ملی بازدید به عمل آوردند وازسوی مولوی غلام محی الدین منصف رئیس کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی پیرامون مسایل پارلمانی به آنان معلومات ارایه گردید.